Fiskars förnyar sin produktionsstrategi för keramikprodukter

Fiskars Oyj Abp           Pressmeddelande              18.1.2011     kl. 14.30                                 

Fiskars Home, som ingår i Fiskarskoncernen, förnyar sin produktionsstrategi för keramikprodukter. Enligt den förnyade strategin kommer verksamheten vid keramikfabriken i Helsingfors (Arabias fabrik) att fokusera på produktutveckling och design samt industriell tillverkning av utvalda produkter. Fabrikens specialkunnande stärks genom ett investeringsprogram på flera miljoner euro. Inom den industriella tillverkningen av keramikprodukter fortsätter Fiskars vid sidan av den egna produktionen att utveckla en flexibel och effektiv produktionsprocess tillsammans med noga utvalda avtalstillverkare.

Avsikten med att förnya produktionsstrategin är att stärka Fiskars Home -produkternas internationella konkurrenskraft och trygga en långsiktig utveckling av kunnandet på keramikfabriken i Helsingfors. På grund av de planerade förändringarna inleds samarbetsförhandlingar på Arabias fabrik. Förhandlingarna omfattar hela personalen vid fabriken, sammanlagt 230 personer, och den beräknade minskningen i antalet anställda är högst 95 personer. I förhandlingarna eftersträvas alternativ till eventuella uppsägningar, såsom utbildning till andra arbetsuppgifter.

"Genom att kombinera högklassig finländsk design och kvalitet med nya, ännu mer effektiva produktionsmodeller kan vi växa och bli en ledande internationell aktör inom konsumentprodukter för hemmet. Arabias fabrik har en viktig roll i produktutvecklingen inom Fiskars keramikprodukter och fabrikens unika kunnande inom färgkeramik är en viktig konkurrensfaktor för oss. Vi stärker det här finländska specialkunnandet ytterligare genom att bland annat investera i en produktionsanläggning för tillverkning av keramisk och glasmassa som öppnas i höst", konstaterar Fiskarskoncernens direktör för produktion Hille Korhonen.

Fiskarskoncernen är marknadsledande i Norden och har ett omfattande urval av ansedda märkesprodukter för hemmet. Affärsområdet Fiskars Home tillverkar och marknadsför högklassiga keramikprodukter under varumärkena Iittala, Arabia, Rörstrand och Höganäs Keramik. Fiskars produktionsanläggning i Helsingfors är den största keramikfabriken i Norden och där tillverkas Iittala- och Arabia-produkter.

Mer information:

Hille Korhonen, direktör för produktion

tel. +358 20 39 5446

Fiskars säljer konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernens internationella huvudvarumärken är Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Bolaget är noterat på Helsingforsbörsen NASDAQ OMX. År 2009 var Fiskars omsättning 663 miljoner euro och antalet anställda cirka 3 500 personer.

www.fiskarsgroup.fi

 

Arabias fabrik

Arabias porslinsfabrik grundades år 1873 i Helsingfors i ett villatomt som hette Arabia. Idag är fabriken, som är störst i Norden, en del av Fiskarskoncernen och där utvecklas och tillverkas produkter för varumärkena Arabia och Iittala. Arabias keramikfabrik ligger fortfarande där den grundades, vid Tavastvägen i Helsingfors, och är idag känd för sina ytterst konstfulla färgglaseringar och sitt kunnande inom specialkeramik.

Omkring fabriken har under åren vuxit byggnadskomplexet Arabiacentret, som är ett populärt mål för besökare. I det ingår också bl.a. Arabias konstavdelningsförenings ateljéer, Arabias museum och galleri – som administreras av Designmuseet – och Fiskarskoncernens huvudkontor samt Iittala Outlet butiken, där man kan fynda och köpa fabrikspartivaror. Administration, marknadsföring och försäljning av Fiskars finländska varumärken för hemmet, Iittala, Arabia, Hackman, Fiskars och Buster, äger rum i Arabia.