Fiskars gåva till 100-årsjubilerande Finland – Dagmarsparken iståndsatt under drygt 750 talkotimmar

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
30.8.2017 kl. 8.00 (EEST)

Fiskars gåva till 100-årsjubilerande Finland – Dagmarsparken iståndsatt under drygt 750 talkotimmar

För att markera Finlands självständighets hundraårsjubileum ger Fiskarskoncernen 30.8.2017 en gåva av stilla natur genom att överlåta Dagmarsparken i Raseborg till Finland för hundra år. Fiskars är en av de officiella samarbetsparterna i Statsrådets kanslis Finland 100-projekt. I enlighet med festårets tema ”Tillsammans” har Fiskars anställda under det senaste året arbetat med att iståndsätta Dagmarsparken för friluftsmänniskor och andra besökare.

Fiskarskoncernen har långa anor i fråga om att äga skog och skogsvård: trä har varit en viktig råvara för bruksindustrin. Affärsverksamheten inom Fiskars har förändrats under seklens gång, men rötterna finns i Fiskars Bruk, där företaget fick sin början år 1649, och Fiskars arv lever kvar i dagens Västnyland.

I västnyländska Källviken har koncernen ett mark- och vattenområde på cirka 40 hektar. Källviken är ett naturskönt område med såväl artrik finländsk skog som naturliga sandstränder, skärgårdsklippor och hav. Där porlar också den kulturhistoriskt värdefulla Dagmarskällan, vars exceptionellt klara vatten vederkvicker den som rör sig i området och erbjuder en ren naturupplevelse.

Fiskars överlåter idag Dagmarsparken till finländarna och till Finlandsvänner världen över till frilufts- och rekreationsområde för hundra år.

Genom sin gåva vill Fiskars ge så många som möjligt tillfälle att uppleva naturens lugn och inspiration. Bolaget överlåter området till Finland och det underställs Forststyrelsen för en nominell hyra på en euro per år.

Över 750 talkotimmar: Parkområdet iståndsattes till naturskyddsområde

Inför överlåtandet av området har Fiskars anställda iståndsatt Dagmarsparken i enlighet med Statsrådets kanslis officiella tema för jubileumsåret ”Tillsammans”. Genom talkoarbete iståndsattes bland annat stigarna i området, men man arbetade också med konstruktioner såsom brygga, broar och trappor och Dagmarskällans omedelbara omgivning, så att det är lätt och bekvämt för friluftsmänniskor, båtfolk, turister och andra besökare att röra sig i parken på ett sätt som är skonsamt för det värdefulla skogsområdet. Sammanlagt arbetade man mer än 750 timmar i parken.

”I arbetet ingick allt från att röja sly till att slipa slitna målade ytor och förebygga erosion på populära platser genom att göra rutterna tydligare och flytta småskog. Arbetet gjordes i enlighet med planer som gjorts upp av Fiskars skogsvårdares och Forststyrelsens experter. I arbetet behövdes spadar och räfsor när stigarna försågs med en bas av grus och man röjde snårskog”, säger Fiskars tillförordnade verkställande direktör Teemu Kangas-Kärki.

”Jag är stolt över våra anställdas insats för vår gemensamma gåva. Under talkodagarna visade inställningen och vi-andan tydligt att vi som jobbar på Fiskars känner starkt för naturen: det är en källa till välmående och inspiration,” fortsätter Kangas-Kärki.

Nylands NMT-central har efter en ansökan från Fiskars gjort området till ett officiellt naturskyddsområde. Genom de fredningsregler som införts i området strävar man efter att se till att Källviken även i framtiden bevaras som ett givande historiskt, kulturellt, natur- och rekreationsmål. Nu övertar Forststyrelsen administrationen av området för 100 år.

När Fiskars för ett år sedan offentliggjorde sin gåva sade Forststyrelsens fältchef Jere Rauhala att gåvan även för Forststyrelsen är unik i sitt slag; aldrig tidigare har en privat part överlåtit ett motsvarande historiskt värdefullt område och underställt det Forststyrelsen.

Under det gångna året har man också kunnat besöka Källviken virtuellt med hjälp av en virtual reality- eller VR-film. Fiskars Finland 100 VR-upplevelse har rest runt i Finland under hela året. Filmen finns också att se i 360-gradersformat på Fiskars Finland 100-sajt: http://suomi100.fiskarsgroup.com/

Begränsat parti unik design ingår i jubileumsårets produktsortiment

Fiskars firar Finland 100 år inte bara med Dagmarsparken, utan bolaget har också lanserat en 100-årskollektion som kombinerar gångna decennier och hållbar design med mönster som blivit kära och viktiga samt färger och former som andas Finland.

”Jubileumsårets kollektion består av 45 specialprodukter från Fiskars, Iittala, Arabia och Hackman. Alla produkter finns i en begränsad upplaga och de säljs endast fram till slutet av år 2017. Vi är stolta över att få fira vårt hemland med tidlös design och unika produkter”, säger Pekka Salmi, chef för försäljningen i Finland och för Fiskars Finland 100-projekt.

Mer information:

  • Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, maija.taimi@fiskars.com, tfn 0204 39 5031
  • Försäljningschef Finland och chef för Fiskars Finland 100-projektet Pekka Salmi, pekka.salmi@fiskars.com, tfn 0204 39 5044

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com