Fiskars Group förbinder sig till klimatåtgärder genom att ta del av initiativet Business Ambition for 1,5°C och att ställa upp vetenskapsbaserade mål

Fiskars Group
Pressmeddelande
8 oktober 2020 kl. 9.00 (EEST)

Fiskars Group förbinder sig till klimatåtgärder genom att ta del av  initiativet  Business Ambition for 1,5°C  och att ställa upp vetenskapsbaserade mål

Fiskars Groups mål för att minska utsläppen av växthusgaser har godkänts av Science Based Targets initiative. Vetenskapsbaserade mål utgör ett steg framåt i företagets resa mot en koldioxidneutral verksamhet, vilket är ett av företagets tre långsiktiga åtaganden om hållbarhet.

Fiskars Group har satt  sina vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser enligt Parisavtalets mest ambitiösa mål – att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 °C. Fiskars Group arbetar hängivet för att vidta klimatåtgärder och har dessutom antagit FN:s 1,5-gradersmål för företag.

– Klimatförändringarna påverkar alla regioner och verksamheter över hela världen. Vi vill som företag vara en del av lösningen och vidta åtgärder som säkerställer att vardagen förblir något utöver det vanliga även för kommande generationer. Införlivandet av vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser utgör ett av våra långsiktiga åtaganden för att bli en koldioxidneutral verksamhet, säger Sari Pohjonen, tillförordnad vd vid Fiskars Group.

Fiskars Groups vetenskapsbaserade mål har godkänts av Science Based Target initiative (SBTi) som är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi genomför oberoende utvärderingar av företags mål och ser till att dessa är anpassade till de senaste klimatrönen. SBTi hjälper företag att ställa upp vetenskapsbaserade mål och stärka deras konkurrensfördelar under övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Fler än 460 företag över hela världen har godkända vetenskapsbaserade mål och Fiskars Group ansluter sig till de cirka 20 andra företag i Finland som stöder initiativet och har ställt upp godkända mål.

Fiskars Group har ställt upp följande vetenskapsbaserade mål:

  1. Fiskars Group förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet (scope 1 och 2) med 60 procent till 2030 beräknat från basåret 2017.
  2. Fiskars Group förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser från uppströms transporter och distribution (scope 3) med 30 procent till 2030 beräknat från basåret 2018.
  3. Fiskars Group förbinder sig att 60 procent av koncernens varor och tjänster leverantörer, baserat på utgifter för inköp, kommer att ha vetenskapsbaserade mål 2024.

– Vi gratulerar Fiskars Group till beslutet att minska sina utsläpp enligt målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C, vilket är det mest ambitiösa målet i Parisavtalet, sade Alexander Farsan, global ledare för vetenskapsbaserade mål vid Världsnaturfonden som är partner till Science Based Targets initiative.

Farsan fortsätter: – Genom att anta mål som är förankrade i aktuella klimatrön väljer Fiskars Group en väg som kommer att göra koncernen framgångsrik och leda övergången till en nollenergiekonomi.

Fiskars Group har målet att bli klimatneutralt, vilket är ytterligare en klimatåtgärd som erkänns av CDP

Fiskars Group tillkännagav tidigare i år sina tre långsiktiga åtaganden om hållbarhet: designa cirkulära produkter och tjänster, göra verksamheten koldioxidneutral och skapa en positivt avtryck. Antagandet av vetenskapsbaserade mål utgör ett steg framåt i företagets resa mot en koldioxidneutral verksamhet. Fiskars Group kommer under nästa år att ta fram en tidsbunden klimatplan som även omfattar kortsiktiga mål som är förenliga med 1,5-gradersplanen.

Fiskars Group uppnådde tidigare i år både ledarskapsnivå och A-klassning för sina klimatåtgärder enligt CDP:s bedömningssystem. CDP är ett globalt och ideellt klimatprogram som mäter, publicerar, hanterar och delar vital information om företags, städers, delstaters och regioners miljöprestanda.  A -klassningen utgör ett bevis på att Fiskars Group har valt rätt väg mot en hållbar framtid och fokuserar sina hållbarhetsansträngningar på rätt områden.

Jämfört med basåret 2017 hade Fiskars Group minskat sina CO2-utsläpp med 24 procent till följd av energisparåtgärder och investeringar i förnybar el. Under 2019 sparade koncernen 2 399 ton CO2 genom olika energi- och utsläppsminskande åtgärder i den egna verksamheten. För närvarande kommer 46 procent av den el som används vid Fiskars Groups tillverkningsenheter och distributionscenter från förnybara källor.

– En hållbar verksamhet utgör själva kärnan vid Fiskars Group. Vi kan endast uppfylla vår vision om att skapa en positiv och varaktig påverkan på vår livskvalitet genom att integrera hållbarhet i allt vi gör. Vi strävar kontinuerligt efter att hitta lösningar som minimerar vår klimatpåverkan i hela värdekedjan och har ett nära samarbete med våra partner för att minska vår negativa påverkan, sammanfattar Sari Pohjonen.

 

Mediekontakter

Läs mer om hållbarhetsarbetet vid Fiskars Group i hållbarhetsrapporten för 2019: https://www.fiskarsgroup.com/sites/default/files/FiskarsGroup_Sustainability_Report_2019.pdf

Jenni Marsio
Kommunikationschef
Fiskars Group
+358 45 636 0400
jenni.marsio@fiskars.com

 

Making the everyday extraordinary

Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor