Fiskars Group investerar i digitala färdigheter

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
19.8.2021 kl 10.00 (EEST)

 

Fiskars Group investerar i digitala färdigheter

Fiskars Group fokuserar på att skapa organisk tillväxt på längre sikt. En stark digital affärsverksamhet är en förutsättning för tillväxt och även om bolaget redan har investerat på detta område kommer mer att göras. Bolagets ambitioner inom det digitala fältet innefattar förbättrade färdigheter inom data, direktkanalen och konsumentupplevelser.

”Data blir allt viktigare för Fiskars Group eftersom det spelar en viktig roll i allt, och vi måste vara besatta av data. Avancerad analys, AI, personalisering och datadrivet beslutsfattande är fokusområden när vi förbättrar servicen för våra konsumenter och kunder. Den digital helheten kommer att spela en helt annan roll i vårt bolag och vara en integrerad del för att driva tillväxt”, sade Peter Cabello Holmberg, direktör för digital utveckling.

Som Fiskars Group berättade i halvårsrapporten 2021 kommer bolaget att investera mera, med en början redan under tredje kvartalet 2021. Samtidigt har bolaget också gjort förändringar i den nuvarande IT-verksamhet, inkluderat ett globalt samarbete med HCL, vilket kommer att leda till besparingar från och med 2022 och framåt. Fiskars förväntar sig att dessa investeringar och besparingar i stort sett kommer att vara kostnadsneutrala med tiden.

Fiskars Group börjar nu genomföra dessa investeringar. Ett första steg är att skapa en ny, starkare och mer kapabel digital organisation. Detta inkluderar ett betydande antal nya positioner, som kommer att öppnas gradvis. Fokus ligger på direktkanalen (som e-handel), data och analys samt förstärkning av de digital arkitekturfärdigheterna. Senare kommer det att finnas positioner för datavetenskapare och ingenjörer, operativa roller och ytterligare positioner inom direktkanalen.

 

FISKARS OYJ ABP
 

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.