Fiskars inrättar global anskaffningsfunktion i Bangkok

Fiskars Oyj Abp       Pressmeddelande           28.10.2011 kl. 15:00

Fiskars, en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv, har valt att i enlighet med sin integrerade företagsstrategi inrätta en global anskaffningsfunktion i Bangkok. En global anskaffningsanläggning nära de huvudsakliga leverantörsmarknaderna underlättar utvecklingen av nya produkter och kvalitetskontrollprocesser samtidigt som det också stärker Fiskars samarbete med leverantörerna, vilket ger verksamheten mervärde och ökar Fiskars internationella konkurrensförmåga.

Genom att placera sitt globala anskaffningskontor nära leverantörerna tryggar Fiskars en ständig förbättring i sitt företagsansvar och hållbarhetsarbete inom sitt nätverk av leverantörer, bland annat genom införande och uppföljning av Fiskars Leverantörsuppförandekod (Supplier Code of Conduct) och utveckling av verksamheten i samarbete med leverantörerna.

Fiskars har utsett Mikael Demitz-Helin till chef för anskaffning (Sourcing Director) med uppgift att leda det globala anskaffningsteamet. Mikael Demitz-Helin har en gedigen bakgrund inom global anskaffning av konsumentvaror och har arbetat i Asien i flera års tid. Fiskars har också utsett en global chef för kvalitet och hållbarhet (Quality and Sustainability Manager) som har ansvar för hela koncernens kvalitetsstrategi och -åtgärder, men som även ska formulera och styra en hållbarhetsstrategi inom Fiskars nätverk av leverantörer.

I enlighet med sin verksamhetsstrategi har Fiskars utvecklat ett nätverk av utomstående leverantörer för att komplettera sin egen tillverkning. Fiskars har höga krav på sina egna och sina leverantörers verksamheter och förväntar sig att alla leverantörer följer koncernens uppförandekod för underleverantörer. Fiskars ser sina leverantörer som långsiktiga partners och de väljs på basis av sin förmåga att stödja Fiskars krav på kvalitet, leveranstid, kostnader och utveckling av nya produkter genom att ständigt utveckla sin verksamhet. De anställda på Fiskars regionala anskaffningskontor i Bangkok och Shanghai, inom det globala anskaffningsteamet och inom Fiskars affärsområden arbetar direkt och i nära samarbete med leverantörer.

Mer information:
Direktör för produktion Hille Korhonen, tfn +358 204 39 57 35

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com