Fiskars planerar ändringar i keramikproduktionen i Finland - fortsätter investera i varumärken, design och produktutveckling

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
9.9.2015 kl. 9.00 EET

Fiskars planerar ändringar i keramikproduktionen i Finland –
fortsätter investera i varumärken, design och produktutveckling

Fiskars har som mål att bli ett globalt konsumentvarubolag och skapa bättre förutsättningar för framtida tillväxt genom att investera i starka varumärken, design och produktutveckling. Fiskars planerar att flytta sin produktion från keramikfabriken i Helsingfors till ett partnernätverk av tillverkare utanför Finland under året 2016. De här planerade ändringarna är ett led i omstrukturerings-programmet Supply Chain 2017 som Fiskars tillkännagav idag och som siktar på förbättrad konkurrenskraft inom koncernens produktionsverksamhet och distributionsnätverk. Produktutveckling, portföljhantering samt beslut kring design och varumärken kommer även i fortsättningen att ske i Finland.

Under de senaste åren har koncernen gjort markanta satsningar på keramikfabriken i Helsingfors och lagt om produktionen för att göra fabriken mer konkurrenskraftig. Trots de här investeringarna har keramikproduktionen i Finland inte kunnat göras hållbar på grund av ökad priskonkurrens och det krävande ekonomiska läget. Sedan år 2013 har keramikfabriken i Helsingfors i första hand producerat platta keramikprodukter, såsom tallrikar och fat. Största delen av Fiskars keramikproduktion sker för närvarande utanför Finland.

På grund av dessa planer kommer samarbetsförhandlingar att inledas med de anställda vid keramikfabriken i Helsingfors den 16 september 2015. Förhandlingarna omfattar totalt 130 anställda på fabriken. Den möjliga bestående minskningen i antalet anställda beräknas beröra samtliga anställda vid keramikfabriken i Helsingfors.

”Vårt mål är att bibehålla livskraften i våra varumärken – varumärken som våra konsumenter uppskattar – och göra det möjligt att investera i dem, så att de fortsätter att växa och utvecklas. Om de här planerna förverkligas har vi för avsikt att stödja våra anställda på alla sätt och vis under en eventuell övergång”, säger Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan på Fiskars.

Keramikfabriken i Helsingfors har en central roll inom finländsk designhistoria och det finländska kulturarvet. Fiskars vill se till att det arvet lever kvar även i framtiden. Oavsett planerna som publicerades idag undersöker bolaget sätt att föra fram finländsk och skandinavisk designhistoria och produktutvecklig såväl i Finland som internationellt. Mer information kommer att publiceras när planeringen fortskrider.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Kontakter från medier och analytiker:
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk, och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars’ produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8.600 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com