Fiskars suunnittelee muutoksia keramiikan tuotantoon Suomessa - jatkaa panostuksia brändeihin, muotoiluun ja tuotekehitykseen

Fiskars Oyj Abp
Lehdistötiedote          
9.9.2015 klo 9.00

Fiskars suunnittelee muutoksia keramiikan tuotantoon Suomessa – jatkaa panostuksia brändeihin, muotoiluun ja tuotekehitykseen

Fiskarsin tavoitteena on tulla maailmanlaajuiseksi kuluttajatuoteyhtiöksi ja luoda entistä paremmat edellytykset tulevaisuuden kasvulle panostamalla vahvoihin brändeihin, muotoiluun ja tuotekehitykseen. Fiskars suunnittelee Helsingin keramiikkatehtaan tuotannon siirtämistä sopimusvalmistajaverkostolle Suomen ulkopuolelle vuoden 2016 aikana. Nämä suunnitelmat ovat osa Fiskarsin tänään julkistamaa Supply Chain 2017 -rakennemuutosohjelmaa, joka tähtää Fiskarsin valmistustoiminnan ja jakeluverkoston kilpailukyvyn parantamiseen. Tuotekehitys, valikoimanhallinta sekä muotoiluun ja brändeihin liittyvät päätökset tehdään jatkossakin Suomessa.  

Yhtiö on viime vuosina tehnyt merkittäviä toimenpiteitä Helsingin keramiikkatehtaalla ja järjestellyt tehtaan toimintaa uudelleen vahvistaakseen tehtaan kilpailukykyä. Huolimatta aikaisemmista investoinneista keramiikan tuotanto ei Suomessa ole kestävällä pohjalla johtuen ennen kaikkea koventuneesta hintakilpailusta ja yleisen taloustilanteen haasteista. Helsingin keramiikkatehdas on vuodesta 2013 lähtien keskittynyt ensisijaisesti laakatuotteisiin eli lautasiin ja vateihin. Tällä hetkellä valtaosa Fiskarsin keramiikkatuotannosta valmistetaan Suomen ulkopuolella.

Näiden suunnitelmien johdosta Fiskars aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Helsingin keramiikkatehtaan henkilöstön kanssa 16.9.2015. Yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuuluu Helsingin keramiikkatehtaan koko henkilöstö, yhteensä 130 henkilöä. Mahdollisten pysyvien henkilöstövähennysten arvioidaan koskettavan Helsingin keramiikkatehtaan koko henkilöstöä. 

”Tavoitteenamme on turvata kuluttajien arvostamien brändien elinvoimaisuus ja mahdollistaa investoinnit niiden tulevaisuuden kasvuun ja kehittämiseen. Mikäli etenemme suunnitelman toteuttamisessa, pyrimme kaikin tavoin tukemaan henkilöstöämme mahdollisissa muutoksissa,” sanoo Risto Gaggl, Fiskarsin globaalista toimitusketjusta vastaava johtaja.

Helsingin keramiikkatehtaalla on keskeinen osa suomalaisen muotoiluhistorian ja kulttuuriperimän rakentamisessa. Fiskars haluaa varmistaa, että tämä perintö säilyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Riippumatta tänään julkistetuista suunnitelmista, yhtiö selvittää keinoja tuoda suomalaisen ja skandinaavisen muotoilun historiaa ja tuotekehitystä entistä tutummaksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Suunnitelmista kerrotaan tarkemmin kartoitustyön edetessä. 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Median ja analyytikkojen yhteydenotot:
Viestintäjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com 

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 8 600 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com