Fiskars planerar att keramikfabriken i Helsingfors fokuserar på flatgods och produktutveckling

Fiskars Oyj Abp                   Pressmeddelande                     28.8.2013

Helsingfors keramikfabrik har blivit tilldelad en central roll inom Fiskars-koncernen som ett centrum för kunnande och produktutveckling inom keramiksektorn. Man planerar nu att produktionen på fabriken fokuserar på flatgods såsom tallrikar och fat samt produktionen av mindre, keramiska serier. Formning med formningsmaskin samt handdekorering skulle föras över till partnertillverkare.

Den planerade förändringen av keramiktillverkningen är en del av Fiskars strukturomvandlingsprogram EMEA 2015, som publicerades i juni 2013. Målet med programmet är att förbättra konkurrenskraften för Fiskars helhetsleveranskedja och kostnadsstrukturen.

Eftersom de planerade förändringarna i verksamhetsmodellen kan ha personaleffekter, inleder Fiskars  samarbetsförhandlingar med arbetstagare och tjänstemän som har en fast anställning vid fabriken. För tillfället är antalet anställda vid fabriken 177 personer och av dem har 36 tidsbundet avtal. Det eventuella personalminskningsbehovet av fast anställda är högst 48 personer.

”I enlighet med Fiskars produktionsstrategi koncentrerar sig våra egna produktionsanläggningar inom sitt eget materialområde på ett kärnområde där bolaget antingen har specialkompetens eller en konkurrenskraftig process. Genom att effektivera sin produktionskedja kan Fiskars rikta sina resurser och investeringar till formgivning och produktutveckling, som är hörnstenar i bolagets framgång, nu och i framtiden. Därför skapar vi starka kunskapscentra inom varje materialområde och i dem bygger vi upp ett toppkunnande inom branschen. Ett sådant specialkunnande har vi för keramikens del vid Helsingforsfabriken och det kommer vi att utveckla också i fortsättningen”, säger Risto Gaggl, ansvarig direktör för Fiskars leveranskedja.

Under de senaste åren har Fiskars investerat flera miljoner euro i keramikfabriken i Helsingfors. Flatgods, det vill säga tallrikar och fat, utgör största delen av volymen vid fabriken. De tillverkas med en effektiv, maskinell torrpressningsteknik och dekoreras för hand. Den arbetskrävande formning med formningsmaskin används vid fabriken för tillverkning av koppar, muggar och skålar.

Ytterligare information:
Direktör för leveranskedjan Risto Gaggl, tfn +358 204 39 5172
Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen, tfn +358 204 39 5446

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning var 748 miljoner euro år 2012 och företaget har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com.