Fiskars suunnittelee Helsingin keramiikkatehtaan keskittymistä laakatuotteisiin ja tuotekehitykseen

Fiskars Oyj Abp                   Lehdistötiedote                     28.8.2013

Helsingin keramiikkatehtaalle on määritelty keskeinen rooli Fiskars-konsernin keraamisen osaamisen ja keraamisten tuotteiden tuotekehityksen keskuksena. Tehtaan tuotantotoiminnan suunnitellaan nyt keskittyvän laakatuotteisiin eli lautasiin ja vateihin, sekä keraamisten piensarjojen valmistamiseen. Muodonanto muovauskoneilla sekä käsin koristelu siirrettäisiin kumppanivalmistajien tehtäväksi.

Keramiikkavalmistuksen suunniteltu toimintamallin muutos on osa Fiskarsin kesäkuussa 2013 julkisteamaa EMEA 2015 – rakennemuutosohjelmaa, joka tähtää Fiskarsin kokonaistoimitusketjun kilpailukyvyn ja kustannusrakenteiden parantamiseen.

Koska suunnitelluilla toimintamallin muutoksilla saattaa olla henkilöstövaikutuksia, Fiskars aloittaa keramiikkatehtaan vakituisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin ja toimihenkilöihin kohdistuvat yhteistoimintaneuvottelut. Keramiikkatehtaan henkilöstömäärä on tällä hetkellä 177 henkilöä, joista 36 on määräaikaisessa työsuhteessa. Mahdollinen vakituiseen henkilöstöön kohdistuva vähennystarve on enintään 48 henkilöä.

”Fiskarsin tuotantostrategian mukaan omat tuotantolaitoksemme keskittyvät omalla materiaalialueellaan valittuun ydinalueeseen, jossa yhtiöllä on joko erityisosaamista tai kilpailukykyinen prosessi. Tehostamalla tuotantoketjuaan Fiskars voi suunnata resursseja ja investointeja muotoiluun ja tuotekehitykseen, jotka ovat yhtiömme menestyksen kulmakiviä nyt ja tulevaisuudessa. Siksi muodostamme kullekin materiaalialueelle vahvoja osaamiskeskuksia, joihin rakennamme alan huippuosaamista. Tällaista erityisosaamista meillä on keramiikan osalta Helsingin tehtaalla, ja tulemme kehittämään sitä myös jatkossa”, sanoo Risto Gaggl, Fiskarsin toimitusketjusta vastaava johtaja.

Fiskars on investoinut Helsingin keramiikkatehtaaseen viime vuosina useita miljoonia euroja. Laakatuotteet eli lautaset ja vadit muodostavat valtaosan tehtaan volyymista. Niitä valmistetaan tehokkaalla, pitkälti automatisoidulla kuivapuristustekniikalla ja koristellaan koneellisesti. Muovaustekniikalla tehtaalla valmistetaan mukeja, kuppeja ja kulhoja, joiden valmistus on työvoimavaltaista.

Lisätietoja:

Toimitusketjusta vastaava johtaja Risto Gaggl, puh. 0204 39 5172
Viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 0204 39 5446
 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on noin 4 100 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com.