Fiskars planerar att utvidga fabriken i Iittala och koncentrera glastillverkningen till Iittala

Fiskars Oyj Abp                   Pressmeddelande                      11.4.2013

Fiskars planerar att samla glastillverkningen till ett produktionsställe i Iittala och att göra märkbara investeringar i Iittala glasbruk. Produktionen som nu sker i Notsjö planeras att flyttas till Iittala år 2014 och fortsätta där i nya utrymmen.

Fiskars-koncernens maskineri och fastigheter vid glasproduktionsanläggningarna i Iittala och Notsjö behöver förnyas märkbart. Fiskars har utvärderat olika alternativ för utvecklandet av sin glasproduktion och har för avsikt att utvidga fabriken i Iittala med ytterligare en del, som skulle förstora utrymmet för glasblåsningen med det dubbla. Fiskars planerar dessutom att förnya en del av maskineriet för fabriken i Iittala.

”Genom att koncentrera utvecklingsinsatserna till en produktionsanläggning kan vi försäkra en egen glasproduktion i Finland och fortsättningsvis värna om vår världsberömda glasblåsarkonst. Genom det unika samarbetet bland formgivare, produktutveckling, glasblåsare och produktion kan vi även i fortsättningen utveckla ytterst krävande och högklassiga produkter, som gjort Iittala internationellt känt”, säger Teemu Kangas-Kärki, direktör för affärsområdet Hem.

I Fiskars nuvarande anläggningar för glasproduktion finns delvis varandra överlappande funktioner. På grund av sammanslagningsplanen och anpassningsbehovet inleds samarbetsförhandlingar vid båda glasbruken som omfattar sammanlagt 223 personer, varav 189 i Iittala och 34 i Notsjö. Förändringarna i verksamheten kunde leda till en minskning av 36 personer på sin höjd.

Utöver det planerade utvidgnings- och omstruktureringsprojektet av fabriken bygger man som bäst den redan tidigare offentliggjorda mänghallen, som är avsedd att tas i bruk i början av 2014. De här projekten är en del av ett planerat mångårigt investeringsprogram för att utveckla koncernens glasproduktion.

Ytterligare information:

Teemu Kangas-Kärki, direktör för affärsområdet Hem, tfn. +358 204 39 5703
Anu Ilvonen, kommunikationsdirektör, tfn. +358 204 39 5446

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning var 748 milj. euro år 2012 och företaget hade cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com.