Fiskars utser Patrick von Essen till fastighetsdirektör

Fiskars Oyj Abp             Pressmeddelande      3.8.2012

Fiskars har utsett Patrick von Essen till ny direktör för Fiskars Fastigheter från och med 3.9.2012.Von Essen kommer till Fiskars från Neste Jacobs, där han är direktör för affärsområdet Oil & Gas. Han har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom Pöyry-koncernen. Som direktör för Fiskars Fastigheter kommer von Essen att rapportera direkt till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.

”Jag är glad att kunna välkomna Patrick von Essen som ny fastighetsdirektör. Patrick har visat ett starkt affärsledarskap och förmåga att genomföra meningsfulla dialoger med intressenter som är viktiga tillgångar när det gäller att säkra fortsatt framgångsrika åtgärder inom affärsområdet Fastigheter. Alla inom Fiskars är stolta över Fiskars Bruk, som är företagets födelseplats, dess historia och nuvarande utveckling. Bruket och dess omgivningar har en särskild plats i våra hjärtan, men tillsammans med våra andra fastighetstillgångar utgör den också en del av vår affärsportfölj”, säger Kari Kauniskangas, verkställande direktör för Fiskars.

”Jag börjar på Fiskars full av iver och samtidigt ödmjuk. För mig representerar Fiskars hög kvalitet och hållbar utveckling. När vi fortsätter att utveckla Fiskars fastigheter, och speciellt Fiskars Bruk, skall vi respektera allt gott arbete som redan är gjort, och samtidigt ta väl vara på de möjligheter som ligger i framtiden. Fiskars Bruk sall även i framtiden attrahera nya entreprenörer, nya invånare och flera besökare”, kommenterar Patrick von Essen.

Fiskars tidigare direktör för Fiskars Fastigheter, Tomas Landers, beslutade sig för att lämna företaget våren 2012 och fokusera på nya utmaningar.

Fiskars Fastigheter förvaltar fastigheter i Fiskars Bruk och på andra platser, inklusive koncernens produktionsanläggningar i Finland. Fiskars Bruk, företagets födelseort, är den mest kända delen i Fiskars Fastigheters portfölj och har blivit ett internationellt känt center för finsk design och konst med ca 150 000 besökare varje år. Dess historia går tillbaka till 1649 och i dag erbjuder bruket besökarna sevärdheter och aktiviteter året runt. Enheten utvecklar också Fiskars 15000 hektar mark och 3700 hektar vatten, varav merparten ligger i och omkring Fiskars Bruk och på Hangö udd i södra Finland.

 

Ytterligare information:
Verkställande direktör, Kari Kauniskangas, tfn. +358 (0)204 39 5500

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com