Fiskarskoncernen upprättar ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer

Fiskarskoncernen 
Pressmeddelande
6.11.2023 kl. 10:05 EET 

Fiskarskoncernen upprättar ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer

Fiskarskoncernen har upprättat ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer (The Sustainability-Linked Bond Framework) med syftet att anpassa bolagets långsiktiga finansieringsstrategi med sin hållbarhetsplan. De finansiella egenskaperna hos obligationer är kopplade till uppnåendet av två hållbarhetsmål. Dessa mål är minskningen av utsläppen av växthusgaser (scope 1 och 2) och andelen leverantörer av varor och tjänster, baserat på utgifter för inköp, med fastställda vetenskapsbaserade mål (scope 3).

”Fiskarskoncernens syfte är att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design för våra anställda, konsumenter och andra intressentgrupper. Hållbarhet är kärnan av detta syfte och vi tar konkreta steg för att öka vår positiva påverkan. Detta nyligen etablerade ramverk är ett utmärkt verktyg som ökar vårt fokus på åtgärder som stöder vår bolagets omvandling. Dessutom kommer det att bidra till att öka medvetenheten kring våra miljömässiga hållbarhetsmål,” säger Nathalie Ahlström, verkställande direktör för Fiskarskoncernen.

Vi har valt två av våra miljömål som nyckelindikatorer (KPI) för detta ramverk. De är i linje med 1,5 graders scenariot både vad gäller vår egen verksamhet och värdekedjan. Dessa är minskningen av utsläppen av växthusgaser och andelen leverantörer av varor och tjänster, baserat på utgifter för inköp, med fastställda vetenskapsbaserade mål. Att sätta upp dessa nyckelindikatorer gör det möjligt för oss att effektivt minska vår miljöpåverkan och utsläpp,” fortsätter Ahlström.

Ramverk för hållbarhetslänkade obligationer (The Sustainability-Linked Bond Framework) har tagits fram i enlighet med principsamlingen Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) 2023 – skapad av ICMA (International Capital Markets Association). 

Ramverket finns tillgängligt på Fiskarskoncernens webbplats www.fiskarsgroup.com/investors. På webbplatsen finns också en länk till ett externt utlåtande av Moody’s.

Nordea Bank Abp och OP Företagsbanken Abp agerade som rådgivare med avseende på det hållbarhetslänkade ramverket.

FISKARSKONCERNEN 

Läs mera:
Fiskars Groups hålllbarhet

För ytterligare information:
Fiskarskoncernen, Mediarelationer, press@fiskars.com, tel. +358 40 553 3151 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder och vi hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår omsättning 2022 uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv