Samarbetsförhandlingarna i anknytning till Fiskars organisationsreform har avslutats

Fiskars Oyj Abp       Pressmeddelande        20.11.2014 kl. 13.30

Samarbetsförhandlingarna i Finland i samband med skapandet av Fiskars nya organisationsstruktur som bygger på affärsregioner har avslutats. Målet med organisationen som träder i kraft i december 2014 är att förenkla beslutsfattandet och effektivera verksamheten genom att minimera överlappande uppgifter.

Strukturomvandlingsprocessen såg över organisationsstrukturen och kunnande över enhetsgränser med utgångspunkt i bolagets strategi och det har gjort att personer har kunnat omplaceras i nya uppgifter som öppnats tack vare omstruktureringen. Ett antal visstidsanställningar kommer även att upphöra. På så sätt begränsas antalet uppsägningar till ungefär 20. När samarbetsförhandlingarna inleddes bedömde man minskningarna till högst 60 personer.

Som ett led i den nya organisationen inrättar Fiskars affärsregionen Europa, som har ansvar för försäljning, leveranskedja och stödfunktioner inom Europa. Dessutom grupperas de europeiska produktkategorierna inom affärsområdena Hem och Trädgård om i de nya affärsenheterna Boende-produkter och Funktionella produkter.

De samarbetsförhandlingar som nu har avslutats gällde inte de anställda vid bolagets fabriker eller de anställda i de egna butikerna i Finland, men på grund av det allmänna marknadsläget planerar Fiskars att lägga om verksamheten vid Iittala-fabriken för att utveckla konstadsstrukturer och skapa mer konkurrenskraftiga verksamhetsmodeller. Samarbetsförhandlingar inleds på fabriken och förhandlingarna kan leda till tidsbundna permitteringar och till en personalminskning på högst nio personer.

Fiskars sysselsätter sammanlagt ungefär 1 600 personer i Finland. 

Mer information:
HR-direktör Nina Ariluoma-Hämäläinen, tfn +358 204 39 5507

Fiskars 365 – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Firskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365