Skatteförvaltningen justerar beskattningen av den aktiedividend som erhållits från Fiskars Oyj Abp

Fiskars Oyj Abp   
Pressmeddelande  
22.12.2020 kl. 10.30 EET

Skatteförvaltningen justerar beskattningen av den aktiedividend som erhållits från Fiskars Oyj Abp

År 2019 delade Fiskars Oyj Abp aktier i Wärtsilä Oyj Abp som en dividend till dess aktieägare. Fiskars betalade överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning samt skötte om att informera Skatteförvaltningen om betalningen av överlåtelseskatten. Överlåtelseskatten behandlades som fullt beskattningsbar kapitalinkomst i beskattningen av naturliga personer som har fått aktiedividend år 2019.

Enligt ett beslut som nyligen fattats av Högsta förvaltningsdomstolen (KHO 2020:127) är den överlåtelseskatt som Fiskars Oyj Abp betalat på uppdrag av aktiedividendmottagaren dividend i den mening som avses i 33a (1) i inkomstskattelagen, varav 85 % är skattepliktig kapitalinkomst och 15 % är skattefri inkomst.

Efter beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen kommer Skatteförvaltningen att justera 2019 års inkomstskatt för naturliga personer som har fått aktiedividend. Skatten kommer att rättas så att den överlåtelseskatt som har beskattats som skattepliktig kapitalinkomst kommer att beskattas som dividend, varav endast 85 % är skattepliktig inkomst, och den skatt som erlagts med för högt belopp kommer att återbetalas till dividendmottagaren.

Beslutet av Högsta Domstolen kan även påverka beskattningen av vissa organisationer och företag som fått aktiedividend från Fiskars Oyj Abp år 2019.

Skatteförvaltningen kommer på eget initiativ att rätta beskattningen i de fall det belopp som ska återbetalas till följd av rättelsen är minst 10 euro. I dessa situationer behöver inte dividendmottagaren vidta några åtgärder. Skatteförvaltningen kommer att skicka ut ett beslut om rättelse till dividendmottagaren och betala den del av skatten som ska återbetalas.

I en situation där beloppet som ska återbetalas till följd av rättelsen är mindre än 10 euro kan dividendmottagaren göra anspråk på justeringen och få återbetalning om han eller hon också får en annan skatteåterbäring och de sammanlagda återbäringarna är 10 euro eller mer.

Skatteförvaltningen har också utfärdat riktlinjer i detta avseende med konkreta exempelberäkningar. Länk bifogad.   

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/skattef%C3%B6rvaltningen-r%C3%A4ttar-beskattningen-av-dividenderna-fr%C3%A5n-fiskars-oyj-abp/

 

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor