Integritetspolicy för konsumenter

Fiskars, iittala, Gerber, Roayl Copenhagen, Wedgwood, Waterford och alla andra varumärken i vår portfölj är alla omtyckta varumärken i Fiskars Groups varumärkesportfölj. Vårt syfte är att göra vardagen extraordinär. Vår vision är att skapa en positiv och hållbar påverkan på allas livskvalitet. Vi agerar med öppenhet och integritet på alla områden som rör personlig integritet. För oss handlar integritet om mer än att följa bestämmelser. Integritet är inbyggt i Fiskars verksamheter, både avsiktligt och spontant.  

Ikraftträdandedatum: 26.5.2021

Vi på Fiskars Group förbinder oss att skydda våra kunders och andra besökares integritet på våra webbplatser. Denna integritetspolicy beskriver hur Fiskars Group (”vi”) behandlar dina personuppgifter. För de syften som denna integritetspolicy avser är vi personuppgiftsansvarig. Denna integritetspolicy omfattar Fiskars Groups alla webbplatser, produkter och tjänster som samlar in personuppgifter eller som har länkats till denna integritetspolicy eller där den är synlig. Vi har ett gemensamt konsumentregister, och våra koncernbolag agerar gemensamt som personuppgiftsansvariga för detta register.

För oss är det viktigt att du känner till vilka personuppgifter vi samlar in och hur du kan påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn förklarar vi syftet med insamlingen och användningen av dina personuppgifter och hur vi har säkerställt att du har kontroll över dina personuppgifter.

Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn noga eftersom den ger viktig information om hur vi samlar in personuppgifter.

Om du har registrerat ett konto hos oss, glöm inte att uppdatera din personliga information om några förändringar sker.

Om du har några frågor, önskemål eller funderingar kan du när som helst kontakta vår konsumenttjänst.

1. Vilka uppgifter använder vi?

 • Information som tillhandahålls direkt av dig – t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om konton du kan ha skapat, dina samtycken och liknande.
 • Information som samlas in när våra webbplatser eller interaktiva produkter eller tjänster används – t.ex. vilken webbläsare du använder, din IP-adress och hur länge du har varit på vår webbplats, information om cookies (om du har tillåtit dem) och liknande.
 • Information om dina inköp och andra affärer med oss – t.ex. deltagande i tävlingar, besök i våra lokaler eller butiker, kontakter med kundtjänst och liknande.
 • Information som samlas in från andra källor och som kan kombineras med användarkontouppgifterna – t.ex. uppdaterad leveransinformation från våra leveransombud och offentliga källor.

Vi samlar inte in någon betalningsinformation. Alla betalningsuppgifter behandlas på ett säkert sätt av behöriga tredjepartsleverantörer av betalningstjänster.

Information som samlas in direkt från dig:

 • Kontaktuppgifter: ditt namn, dina e-postadresser, telefonnummer, postadress.
 • Demografisk information: kön, födelsedatum eller ålder, språk, titel eller examen, inkomstuppgifter, boendeuppgifter, hushållets storlek.
 • Officiell legitimation, t.ex. en kopia av pass eller körkort, om vi behöver identifiera dig officiellt.
 • Din statusbaserade rätt till rabatter.
 • Kontoinformation: betalningstyp eller -sätt, krypterat lösenord.
 • Eventuella samtycken, kommunikation och respons som du skickar till oss.
 • Personliga intressen som du uppgivit.
 • Arbetsrelaterad information som du uppgivit: namn och kontaktuppgifter för ditt företag/din arbetsgivare.
 • Information om köp av presenter: mottagarens namn, kontaktadress, leveransadresser, telefonnummer och e-postadresser.
 • Annan information som tidigare samlats in baserat på ditt uttryckliga och frivilliga samtycke (inklusive offentliga profiler i sociala medier).

Information som samlas in när du använder våra webbplatser eller interaktiva produkter eller tjänster:

 • Användarnamn för ditt användarkonto och registreringsdatum (om du loggar in).
 • Din webbläsare, ditt operativsystem, enhetsmodell, IP-adress, besökets tidpunkt och längd.
 • Webbplatser via vilka vår webbplats besöktes, sidor på vår webbplats som du besökt, övriga åtgärder som gjorts under ditt besök på vår webbplats (t.ex. interaktioner, vidarebefordrande webbplatser, nyckelord vid sökning).
 • Cookies och andra identifieringsetiketter.
 • Marknadsföringsinformation: förmåner, kampanjer och tjänster som riktats eller erbjudits till dig som besökare och din användning av dessa.
 • Övrig information som samlats in baserat på ditt samtycke.

Information som kan förknippas med dina inköp, övriga affärer med oss, samt ditt deltagande i kampanjer:

 • Information om beställningar, leveranser, betalningssätt, faktureringsadresser, leveransadresser och annan information förknippad med eventuella affärer du gjort med Fiskars (returer, reklamationer, erhållna rabatter osv.).
 • Din kontakt med kundtjänsten och vår kommunikation med dig.
 • Ditt deltagande i och interaktion med anknytning till våra kampanjer och tävlingar.
 • Upptagningar från övervakningskameror som finns placerade i våra lokaler och andra områden som omfattas av kamerabevakning.
 • All information eller samtycken som du lämnar till vår personal under ditt besök.

Information som samlats in från andra källor och som kan kombineras med ditt användarkonto:

 • Om du anslutit dig till någon av Fiskars Groups webbplatser, tjänster eller kanaler i sociala medier genom att använda personliga profiler , kan vi samla in den allmänna information som finns om dig på dina profiler i sociala medier.
 • Information från tredje part för att komplettera de uppgifter vi själva samlar in, inom ramen för gällande lagstiftning.
 • Information från offentliga register som upprätthålls av myndigheter, om sådana register finns i ditt land, för att bekräfta status.
 • Uppdaterad leverans- och kontaktinformation från fraktbolag.

Vi använder tredjepartsleverantörer för att behandla betalningar, då du överförs till den relevanta tredjepartsleverantörens webbplats, som omfattas av tredjepartsleverantörens villkor. Fiskars Group sparar inga kreditkortsuppgifter.

2. Hur använder Fiskars dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att på bästa möjliga sätt erbjuda våra produkter och tjänster. Dessutom vill vi kunna erbjuda en smidig inköpsupplevelse, samt driva och underhålla våra webbplatser och tjänster på ett effektivt sätt.

Närmare bestämt samlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

I. Tillhandahålla, marknadsföra och skräddarsy produkter

Vi vill erbjuda dig de mest intressanta & relevanta produkterna och tjänsterna, och därför kan vi analysera dina intressen, preferenser och synpunkter. Vi kan också använda direkt marknadsföring, t.ex. via e-post eller genom att visa dig digitala annonser, om du gett oss ditt samtycke.

Vi använder dina uppgifter för att hantera vår relation med dig enligt följande: hantering av livscykeln för kundrelationen, kundsegmentering och förbättring av effektiviteten. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att optimera våra webbplatser, produktrekommendationer och produktsortiment så att de bättre motsvarar dina preferenser. För detta ändamål kan vi skapa ett konto (som kan vara ett gästkonto för icke-inloggade användare), som baseras på data som du uppger och data som vi samlat in i enlighet med denna integritetspolicy. Kontot kan exempelvis omfatta information om huruvida du har öppnat e-postmeddelanden vi skickat till dig och om du klickat på något innehåll i dessa e-postmeddelanden.

Dina personuppgifter kan behandlas i syfte att informera dig om våra produkter och tjänster, meddela dig om lansering av nya produkter eller tjänster eller förmåner som är tillgängliga för dig, eller genomförande av marknadsenkäter, förutsatt att vi först fått ditt samtycke. Sådan marknadsföring kan utföras enligt följande:

 • Direkt marknadsföring per post eller telefon, inklusive SMS.
 • Elektronisk marknadsföring, t.ex. e-post och andra elektroniska meddelanden.
 • Digital marknadsföring online (t.ex. visningar, sökmotormarknadsföring) – därför kan du se reklam för våra produkter på andra webbplatser.

II. Kundlojalitetsprogram

Vi använder dina personuppgifter för att hantera kundlojalitetsprogram och andra användarkonton, samt för att tillhandahålla dig kundtjänst och se till att den uppfyller vår standard. Vi kan spela in samtal, men du kommer alltid underrättas om det i förväg.

Om du registrerat dig till vårt kundlojalitetsprogram, eller skapat ett användarkonto för någon av våra webbplatser, kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig förmåner och tjänster som är tillgängliga i kundlojalitetsprogrammet, samt informera dig om eventuella förändringar.

III. Kundtjänst och produktgarantier

Vår kundtjänst kan behandla dina personuppgifter om du kontaktar dem. Dina samtal till kundtjänsten kan spelas in, och i så fall upplyser vi dig om inspelningen i förväg. Vi kan kombinera personuppgifter som samlats in av kundtjänsten med andra personuppgifter, såsom din inköpshistorik, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda dig en så effektiv och personlig betjäning som möjligt.

Ibland kan kundtjänsten behöva verifiera din identitet – för det ändamålet kan vi behöva be om din officiella legitimation.

Dina personuppgifter kan också behandlas för garantirelaterade aktiviteter, som till exempel att aktivera garantin, anspråk med anknytning till garantier och registrering av ytterligare garantier för vissa produkter.

IV. Utveckling av produkter och tjänster

Produkt-och tjänsteutvecklingen  är mycket viktig för oss och gör det möjligt att erbjuda kunder bättre, mer innovativa och användarvänliga produkter och tjänster. Vi kan behandla dina personuppgifter och din kontoinformation både för att förbättra befintliga produkter och Tjänster, samt för att utveckla nya. Vi kan samla in eventuell respons och kommunikation från dig när du använder ditt konto, inklusive dina svar på enkäter eller paneler. Behandlingen av personuppgifter samlas in så att undersökningar, paneler och enkäter styrs av denna integritetspolicy. Sådana åtgärder kan till exempel omfatta:

 • Enkäter/undersökningar som görs via våra webbplatser: Vi kan då och då använda verktyg som frågeformulär på våra webbplatser för att förbättra kundupplevelsen.
 • Kundlojalitetsprogram: För att förbättra tjänster och lojalitetsprogram så att de motsvarar kundernas behov kan vi erbjuda dig enkäter eller undersökningsfrågor som gäller våra produkter och tjänster (antingen på papper eller online).
 • Undersökningar/enkäter som skickas per e-post eller SMS: Vi kan sporadiskt skicka dig enkäter som gäller våra produkter och tjänster per e-post eller SMS, och då alltid underkastat denna integritetspolicy och krav enligt tillämplig lag.

Vi använder anonymiserade data för rapporteringen. Sådana data kan därför inte användas för att identifiera dig. Denna data används för att analysera hur våra affärsmål uppfylls, till exempel hur effektiva våra produktkampanjer är.

V. Beställningar av produkter och tjänster

Om du har beställt produkter eller tjänster från någon av våra webbutiker eller fysiska butiker kan vi behandla dina beställningar, men även för returer och reklamationer och för att hantera serviceavtalen mellan dig och oss, t.ex. för uthyrningstjänster.

Observera att uppgifter om betalningsmetoder, t.ex. ditt kreditkortsnummer eller liknande inte lagras i våra system. Däremot uppger du alla betalningsuppgifter direkt till våra tredjepartsleverantörer av betalningstjänster.

VI. Upptäckt, utredning och förebyggande av olagliga aktiviteter

Vi kan använda dina uppgifter för att utreda misstänkta olagliga aktiviteter. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till rättsliga myndigheter på deras begäran, eller på en rättslig grund enligt tillämplig lag för bekämpande och utredning av bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon part till följd ett föreläggande från behörig domstol.

VII. Workshoppar, evenemang, kampanjer, lotterier och tävlingar

Om du har gett ditt samtycke till direkt marknadsföring kan vi bjuda in dig till lotterier och tävlingar. Om du deltar i en tävling eller ett lotteri i våra butiker kommer de uppgifter du har lämnat att behandlas endast i syfte att organisera och administrera lotteriet eller tävlingen, samt för att kommunicera med dig om du vinner.

Vi kan även använda dina uppgifter för att organisera evenemang, workshoppar och kampanjer – för att identifiera dig, verifiera ditt deltagande samt efteråt, eftersom vi kan behöva behandla dina uppgifter, t.ex. för att skicka dig de föremål som du har skapat i våra workshoppar.

3. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vår allmänna datalagringsperiod för konsumentuppgifter är 3 år. Det finns vissa undantag från detta, och dina uppgifter kan lagras så länge det är nödvändigt för syftet med insamlingen plus den tillämpliga tidsperiod som begränsar rättsliga krav och eventuella ytterligare tidsperioder som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

För att säkerställa att du får nyheter, erbjudanden och annan information som du anmält intresse av kan du ombes uppdatera dina uppgifter när du använder ditt webbutikskonto eller när du köper produkter i någon av våra lokala butiker.

Vi kan också ha särskilda datalagringsperioder för kampanjer eller erbjudanden. Om vi till exempel har meddelat att dina uppgifter endast kommer att lagras under kampanjens gång samt i 60 dagar därefter, tillämpar vi denna specifika lagringsperiod.

Vi kan komma att behålla dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att fastställa, utöva eller skydda rättigheter enligt lag.

4. I vilka situationer lämnas dina personuppgifter ut till andra parter?

Vi lämnar inte ut eller överför dina uppgifter till tredje parter, utom personuppgiftsbiträden och godkända tredje parter. Vi varken säljer eller hyr ut dina uppgifter. Dina uppgifter skyddas med omsorg ifall de skulle behöva överföras internationellt.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till de tredje parter som anges nedan, och endast av följande anledningar:

 • Dotterbolag och tredje parter som är personuppgiftsbiträden. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till företag i Fiskars Group och behöriga tredjepartsleverantörer som behandlar uppgifterna åt oss. Sådant utlämnande kan innefatta leverantörer av betalningstjänster, företag som handlägger dina beställningar, fraktföretag, kundtjänstteam och företag som analyserar och hanterar konsumentdata åt oss, utför kreditupplysningar, marknadsundersökningar eller marknadsföringskampanjer. Sådana behöriga tredje parter är skyldiga att hålla dina personuppgifter strikt konfidentiella. Vi kräver också att de använder säkerhetsåtgärder av hög standard för att skydda dina personuppgifter.
 • Internationella överföringar. Våra tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som är belägna i olika länder, delvis utanför EU/EES. Därför kanske dina personuppgifter överförs över fler internationella gränser, och utanför det land där du använder våra tjänster. Om personuppgifter överförs utanför EU/EES säkerställer vi att överföringen baseras på minst en av de överföringsprinciper och grunder som anges i kapitel V i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Begäranden som grundar sig på lagstiftning samt skydd av våra intressen. Vi kan p.g.a. bindande krav enligt tillämplig lag, eller till följd av rättsliga åtgärder eller begäranden vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller tredje parter. Vi kan också komma att lämna ut eller på annat sätt behandla dina personuppgifter, i enlighet med tillämplig lag, för att tillvarata våra berättigade intressen (till exempel civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden) och för att bekämpa bedrägeri.
 • Fusioner och förvärv. I händelse av försäljning, konsolidering eller omorganisation av våra företag (till exempel fusioner och förvärv) kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till eventuella eller faktiska köpare eller deras rådgivare, med tillfredsställande skydd, om tillämpligt.

5. På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 1. Vi har fått ditt samtycke (skriftligt, muntligt eller online) till att behandla dina personuppgifter – Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta kundtjänsten.
 2. Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal mellan Fiskars och dig – till exempel om du har köpt produkter av oss, registrerat dig i ett lojalitetsprogram eller registrerat en produktgaranti eller liknande.
 3. Vi har ett legitimt intresse att utföra behandlingen i syfte att sköta, driva eller främja vår verksamhet, skydda vår egendom eller förebygga brott, och det legitima intresset väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter.
 4. Vi har en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.

 

6. Behandlar vi barns personuppgifter?

Vi försöker inte samla in personuppgifter om barn. Barn kan ibland spelas in av våra övervakningskameror om de besöker eller befinner sig i närheten av våra lokaler eller butiker. Produktbeställningar och registrering i våra lojalitetsprogram accepteras endast om du är 18 år eller äldre.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har infört en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst, samt andra olagliga eller obehöriga behandlingssätt. Skyddsåtgärderna innefattar exempelvis brandväggsskydd av våra system och lagring av fysiska dokument i låsta och brandsäkra lokaler. Databaserna och deras säkerhetskopior kan endast nås av vissa utsedda personer: alla som behandlar personuppgifter måste vara godkända. Endast behörig personal hos oss eller hos behöriga tredje parter har rätt att tillträda våra lokaler och behandla uppgifter, och alla som beviljas åtkomst till dina personuppgifter är skyldiga att behandla dem konfidentiellt. Olika åtkomstnivåer har skapats beroende på typen av data som personen behöver ha åtkomst till eller behandla utifrån sin arbetsbeskrivning.

8. Vilka är dina rättigheter och alternativ och hur kan du använda dem?

Vi vill försäkra oss om att de personuppgifter som vi behandlar alltid är korrekta, och därför uppmanar vi dig att uppdatera dina uppgifter i ditt konto när förändringar sker.

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter till oss.
Vissa funktioner på våra webbplatser och i övriga tjänster är eventuellt inte fullt tillgängliga för dig om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss (exempelvis kanske vi inte kan behandla dina beställningar utan de nödvändiga uppgifterna).

Du kan få tillgång till dina uppgifter
Du kan begära tillgång till eller kopior av dina personuppgifter. Du kan också få information om vilken typ av uppgifter vi har, hur de behandlas och hur de lämnas ut.

Du kan avregistrera dig från direktmarknadsföring
Vi infogar en avregistreringslänk i alla elektroniska marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring. Om du gör det kommer vi genast att uppdatera våra databaser, och vi kommer inte längre att skicka dig någon ytterligare direktmarknadsföring, men vi kanske fortsätter att kontakta dig i nödvändig utsträckning för eventuella produkter eller tjänster du har begärt.

Du kan kontrollera och redigera dina personuppgifter
Om du har ett onlineanvändarkonto kan du själv redigera dina personuppgifter. Annars kan du kontakta vår kundtjänst, som på din begäran snarast möjligt korrigerar, tar bort eller kompletterar de uppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella.

Du kan spärra och ta bort cookies
Du har rätt att välja vilka cookies du accepterar och att ändra ditt val i efterhand. Läs mer i vår Cookiepolicy.

Du kan begära radering av eller begränsning av vår behandling av dina uppgifter
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, att behandlingen av dem är olaglig, att vi inte behandlar dina uppgifter i enlighet med syftet för behandlingen, eller om du vill motsätta dig behandlingen, kan du kontakta vår kundtjänst för att begära radering av eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Kontaktuppgifter till kundtjänsten i Australien, Nya Zeeland, Hongkong och USA finns i avsnitt 10. Observera att vi kommer behöva utreda din begäran innan vi beslutar vilka åtgärder som vidtas.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
Du kan, grundat på berättigade skäl, ha rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du kan återkalla ditt samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas. Om du återkallar ditt samtycke förhindrar det oss inte från att behandla dina personuppgifter på annan rättslig grund, t.ex. om det krävs enligt tillämplig lag. Observera dock att ditt/dina konton i våra webbutiker tas bort, och de förmåner du beviljats via kontot kommer att nollställas. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som gjorts före återkallandet.

Du kan få dina uppgifter överförda till en annan leverantör
Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan låta överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format i den mån detta är tillämpligt.

Du kan lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten
Om du anser att det sätt vi behandlar dina personuppgifter på utgör ett intrång i dina lagliga rättigheter kan du lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet. Se en förteckning över tillsynsmyndigheternas webbplatser här och i avsnitt 10.

Observera att när du utövar någon av de ovan angivna rättigheterna kan du behöva tillhandahålla ytterligare information för identifieringsändamål. Sådan ytterligare information används inte för något annat ändamål och raderas efter att vi har identifierat dig.

9. Använder vi cookies?

Våra webbplatser använder cookies. Du kan spärra cookies i dina webbläsarinställningar, men vissa funktioner på webbplatserna kanske inte fungerar korrekt utan cookies. Läs mer i vår Cookiepolicy.

10. Lokala villkor

Internationella överföringar: Vad gäller avsnitt 4 ovan kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till parter i ett antal länder, däribland Australien, Danmark, Finland, Irland, Sverige, Storbritannien och USA. Från tid till annan kommer vi att behöva lämna ut dina personuppgifter till parter i andra länder som inte ingår i den här listan. Detta sker som en engångsföreteelse eller i enskilda fall och i de syften för vilka vi samlade in dina personuppgifter.

Klagomål: Om du känner att vi inte iakttagit dina lagliga rättigheter eller tillämpliga integritetslagar kan du skicka feedback genom att kontakta vår kundtjänst [Länk till kundtjänstens kontaktuppgifter]. Vi kommer att utreda din feedback och ett skriftligt svar kommer att lämnas inom rimlig tid. Vi förväntar oss att våra förfaranden ska behandla din feedbackrättvist och snabbt. Om du fortfarande är missnöjd kan du kontakta Office of the Australian Information Commissioner om du är bosatt i Australien, och personer bosatta i Nya Zeeland kan kontakta New Zealand

Privacy Commissioner:

Office of the Australian Information Commissioner: www.oaic.gov.au

New Zealand Privacy Commissioner: www.privacy.org.nz

För personer bosatta i Nya Zeeland ska inget av detta begränsa era rättigheter enligt Privacy Act 2020.

Meddelande till personer bosatta i Hongkong (HKSAR)

Om du har några frågor eller behöver mer information om vår insamling och hantering av dina personuppgifter kontaktar du vår kundtjänst.

Vår webbutik (www.wedgwood.com.hk) finns på Shopify Inc. som förser oss med en e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras på en säker server bakom en brandvägg genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. Se även Shopifys integritetspolicy för kunder.

11. Ändringar i den här integritetspolicyn

Vi kan då och då uppdatera denna integritetspolicy och meddela ändringarna på denna webbplats. När vi lägger ut ändringar av denna integritetspolicy ändrar vi ”Ikraftträdandedatum” högst upp i denna integritetspolicy för att visa när sådana ändringar har trätt i kraft.