Ändringar i Fiskars Groups ledningsgrupp

Fiskars Oyj Abp

Börsmeddelande

18.1.2022 kl 10.00 (EET)

 

 

Ändringar i Fiskars Groups ledningsgrupp

 

Fiskars Group har gjort två förändringar till koncernens ledningsgrupp, för att stöda genomförandet av den nya tillväxtstrategin.

 

Charlene Patten Zappa har utnämnts till direktör för Terra-verksamhetsenheten och medlem i koncernens ledningsgrupp. Hon rapporterar till Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström och tillträder sin post den 18.1.2022. Hon kommer från det amerikanska livsmedelsbolaget J.M. Smucker Company, där hon var Senior Vice President, Integrated Consumer Experience & Innovation. Före det hade hon flera ledarskapspositioner inom Procter & Gamble. James Brouillard, nuvarande direktör för Terra, har beslutit att lämna bolaget med omedelbar verkan.

 

Därtill planerar bolaget att dela upp den nuvarande konsumentupplevelser & kommunikation -funktionen och ansluta den till verksamhetsenheterna och andra funktioner. Denna planerade strukturförändring förväntas ha endast en liten inverkan på antalet anställda. Förändringen kommer att förenkla organisationsstrukturen, möjliggöra ett närmare samarbete med affärsenheterna samt förbättra ansvarsskyldigheten. Följaktligen kommer Tina Andersson, direktör för konsumentupplevelser & kommunikation, att lämna bolaget då den strukturella förändringen har slutförts.

 

“Vi har gjort fina framsteg i implementeringen av vår nya tillväxtstrategi, och vårt mål är att säkerställa accelerationen av organisk omsättningstillväxt. Därför måste vi utvecklas som organisation. Jag vill tacka James och Tina för deras värdefulla bidrag till att utveckla företaget. James har framgångsrikt lett BA Terra, eftersom verksamheten har kunnat dra nytta av den starka efterfrågan som setts under de senaste åren. Tinas bidrag har varit avgörande för att förbättra koncernens marknadsföring, varumärkesbyggande samt hanteringen av varumärkesportföljen”, sade Nathalie Ahlström, verkställande direktör.

 

Bild och CV av Charlene Patten Zappa finns på: https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning/ledningsgruppen

 

 

FISKARS OYJ ABP
 

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

 

 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com, +358 40 841 7884

Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181 

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.