ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN 

Anmälan om ändringar av ägarandel som har lämnats in till Fiskars:       

1 Emittent av aktier:                              
Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5                      

2 Grund för anmälan:                              
Efter förändring av bolagsordning godkänt av Turret Oy Ab:s bolagsstämma    
15.6.2009, har Robert G. Ehrnrooth inte längre direkt bestämmande inflytande i 
Turret Oy Ab. Förändring av bolagsordningen har anmälts till handelsregistret  
för registrering 16.6.2009.                           

3 Fullständigt namn för den anmälningsskyldiga:                 
Robert G. Ehrnrooth                               
Turret Oy Ab (före 15.6.2009 under Robert G. Ehrnrooths bestämmande inflytande),
FO-nummer 0757932-6                               

4 Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen underskreds:      
15.6.2009                                    

5 Flaggningsgräns som underskridits eller överskridits:             
Underskridits 1/10                               

6 Lämnade uppgifter:                              
Aktier och rösträtter kopplade till aktierna                  

Före den utlösande transaktionen                        
--------------------------------------------------------------         
| Aktie-    |        Antal |         Antal |         
| slag     |       aktier |      rösträtter |         
--------------------------------------------------------------         
| A      |    0 + 5 074 313 |       5 074 313 |         
--------------------------------------------------------------         
| K      | 32 970 + 2 805 079 | 659 400 + 56 101 560 |         
--------------------------------------------------------------         
| Sammanlagt  |      7 912 362 |      61 835 273 |         
--------------------------------------------------------------         

Efter den utlösande transaktionen                        
---------------------------------------------------------------------      
| Aktie-   |    Antal |    % av |     Antal |   % av |      
| slag    |   aktier |   aktier |  rösträtter |  röster |      
---------------------------------------------------------------------      
| A     |      0 |   0,00 % |       0 |  0,00 % |      
---------------------------------------------------------------------      
| K     |   32 970 |   0,04 % |    659 400 |  0,13 % |      
---------------------------------------------------------------------      
| Sammanlagt |   32 970 |   0,04 % |    659 400 |  0,13 % |      
---------------------------------------------------------------------      


7 Kedjan av de under bestämmande inflytande varande bolag genom vilka aktier  
eller rösträtter i själva verket besittas eller genom vilka den         
anmälningsskyldiga är en part i ett avtal eller något annat arrangemang     

Robert G. Ehrnrooths bestämmande inflytande upphör enligt ovan. Turret Oy Ab:s 
andra uppgifter ändras inte. Turret Oy Ab äger följande Fiskars aktier     


---------------------------------------------------------------------      
| Aktie-   |    Antal |    % av |     Antal |   % av |      
| slag    |   aktier |   aktier |   rösträtter |  röster |      
---------------------------------------------------------------------      
| A     |  5 074 313 |   6,55 % |   5 074 313 |  1,00 % |      
---------------------------------------------------------------------      
| K     |  2 805 079 |   3,62 % |   56 101 580 | 11,08 % |      
---------------------------------------------------------------------      
| Sammanlagt |  7 879 392 |  10,17 % |   61 175 893 | 12,08 % |      
---------------------------------------------------------------------      


Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             


Fiskarskoncernen grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade  
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer.            

www.fiskars.fi