ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Arvopaperi­markkina­lain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot: 

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                       

2 Ilmoituksen peruste:                             
Robert G. Ehrnroothilla ei Turret Oy Ab:n yhtiökokouksen 15.6.2009 hyväksymän  
yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen ole määräysvaltaa Turret Oy Ab:ssa.     

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                    
Robert G. Ehrnrooth                               
Turret Oy Ab (ennen 15.6.2009 Robert G. Ehrnroothin määräysvallassa ollut    
yhtiö), Y-tunnus 0757932-6                           

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:      
15.6.2009                                    

5 Liputusraja, joka on alitettu:                        
Alitettu 1/10                                  

6 Ilmoitettavat tiedot:                             
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa        

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä                 
--------------------------------------------------------------         
| Osake-    |     Osakkeiden |    Äänioikeuksien |         
| laji     |      lukumäärä |       lukumäärä |         
--------------------------------------------------------------         
| A      |    0 + 5.074.313 |       5.074.313 |         
--------------------------------------------------------------         
| K      | 32.970 + 2.805.079 | 659.400 + 56.101.560 |         
--------------------------------------------------------------         
| Yhteensä   |      7.912.362 |      61.835.273 |         
--------------------------------------------------------------         

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen                
------------------------------------------------------------------       
| Osake-  | Osakkeiden |     % | Äänioikeuksien |    % |       
| laji   | lukumäärä | osakkeista |   lukumäärä | äänistä |       
------------------------------------------------------------------       
| A    |      0 |   0,00 % |       0 | 0,00 % |       
------------------------------------------------------------------       
| K    |   32.970 |   0,04 % |    659.400 | 0,13 % |       
------------------------------------------------------------------       
| Yhteensä |   32.970 |   0,04 % |    659.400 | 0,13 % |       
------------------------------------------------------------------       

7 Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai  
äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan tai joiden kautta ilmoitusvelvollinen on  
osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä                

Robert G. Ehrnroothin määräysvalta Turret Oy Ab:ssa päättyy edellä esitetyn   
mukaisesti. Turret Oy Ab:ta koskevat muut tiedot eivät muutu järjestelyn    
johdosta. Turret Oy Ab omistaa seuraavat Fiskarsin osakkeet           

------------------------------------------------------------------       
| Osake-  | Osakkeiden |     % | Äänioikeuksien |    % |       
| laji   | lukumäärä | osakkeista |   lukumäärä | äänistä |       
------------------------------------------------------------------       
| A    |  5.074.313 |   6,55 % |   5.074.313 | 1,00 % |       
------------------------------------------------------------------       
| K    |  2.805.079 |   3,62 % |   56.101.580 | 11,08 % |       
------------------------------------------------------------------       
| Yhteensä |  7.879.392 |  10,17 % |   61.175.893 | 12,08 % |       
------------------------------------------------------------------       


Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa.Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                 

www.fiskars.fi