FISKARS EXTRA BOLAGSSTÄMMAS BESLUT

FISKARS EXTRA BOLAGSSTÄMMAS BESLUT


Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma har idag godkänt styrelsens förslag till
utdelning av extra dividend för räkenskapsperioden som utgick 31.12.2005. I extra
dividend delas ut 0,30 euro per aktie för A-aktier och 0,28 euro per aktie för K-
aktier, totalt ca 22,8 miljoner euro.

Den extra dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutbetalning 15.12.2006 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.
Dividend utbetalas 22.12.2006.Heikki Allonen
verkställande direktör