FISKARS FORTSÄTTER EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN OCH BOKFÖR 32 MILJONER EURO I OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER

FISKARS FORTSÄTTER EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN OCH BOKFÖR 32 MILJONER EURO I   
OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER                            

Fiskarskoncernen håller på att omstrukturera sina affärsområden och stärka sin 
operativa verksamhet som ett led i ändringen av fokus från tillverkning till  
brandade konsumentvaror. De principer som tillämpas för värdering av varulager 
harmoniseras inom koncernen för att passa ihop med en konsumentdriven      
affärsmodell.                                  

Fiskars bokför nedskrivningar samt omstruktureringskostnader i anknytning till 
förändringar i koncernens affärsstruktur under det sista kvartalet 2008. Summan 
uppgår till 32 milj. euro; mer än 40 % av kostnaderna påverkar inte kassaflödet.

Största delen av kostnaderna härrör sig till nedskrivningen av varulager    
(ungefär 10 milj. euro) och av anläggningstillgångar (ungefär 10 milj. euro).  
Dessutom kommer engångsavskrivningar att göras för nedläggningen av vissa    
produktlinjer i Amerika samt andra omstruktureringskostnader (tillsammans    
ungefär 6 milj. euro). Kostnaderna som härrör sig till personalen beräknas uppgå
uppskattningsvis till 6 milj. euro.                       

Förändringarna i affärsverksamhetsstrukturen beräknas resultera i inbesparingar 
i driftskostnaderna på 10 milj. euro per år, småningom fr.o.m. år 2009.     

Utan kostnader av engångsnatur väntas Fiskars att rörelseresultatet (EBIT) för 
hela året 2008, utan Wärtsilä och förändringen i skogsbeståndets värde, bli   
under 2007 års nivå.                              

Mer information:                                
Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 9 61 88 62 22        
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 9 61 88 62 31           


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade      
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. www.fiskars.fi    

www.fiskars.fi