FISKARS JATKAA TOIMINTANSA TEHOSTAMISTA JA KIRJAA 32 MILJOONAA EUROA KULUJA RAKENNEMUUTOKSISTA

FISKARS JATKAA TOIMINTANSA TEHOSTAMISTA JA KIRJAA 32 MILJOONAA EUROA KULUJA   
RAKENNEMUUTOKSISTA                               

Fiskars Oyj Abp uudistaa liiketoiminta-alueitaan ja vahvistaa toimintojaan   
siirtyäkseen tuotantokeskeisestä toimintatavasta brändien ohjaamaksi      
kuluttajatuoteyhtiöksi. Samalla konsernin varastojen arvostusperiaatteet    
yhdenmukaistetaan vastaamaan kuluttajavetoista liiketoimintamallia.       

Fiskars kirjaa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä konsernin         
rakennemuutoksiin liittyviä arvonalennuksia sekä uudelleenjärjestelykulujen   
varauksia. Kirjaukset ovat yhteensä 32 miljoonaa euroa, josta yli 40 prosentilla
ei ole kassavirtavaikutusta.                          

Pääosa kirjauksista liittyy varastojen arvonalennuksiin (noin 10 milj. euroa) ja
käyttöomaisuuden arvonalennuksiin (noin 10 milj. euroa). Lisäksi kirjataan   
kuluja tiettyjen tuoteryhmien lopettamisesta Amerikassa sekä muita       
rakennejärjestelykuluja (yhteensä noin 6 milj. euroa). Henkilöstöön liittyvien 
kustannusten on arvioitu olevan noin 6 miljoonaa euroa.             
                                        
Rakennemuutokset tuovat arviolta 10 miljoonan euron vuotuiset          
liiketoimintasäästöt, joiden toteutuminen alkaa vähitellen vuoden 2009 aikana. 

Ilman kertaluontoisia kuluja Fiskars odottaa koko vuoden liiketuloksen (EBIT)  
ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta jäävän alle vuoden 2007 tason.   

Lisätietoja antavat:                              
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222             
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (09) 6188 6231              


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars on vuonna 1649 perustettu johtava brändättyjen         
kuluttajatuotteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueet ovat Garden, Homeware,   
Craft, Outdoor Recreation, Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoimi. Kansainväliset   
pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö    
Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia. Fiskarsin          
liiketoimintasegmentit ovat Amerikka, EMEA, Wärtsilä ja Muut. Fiskars Oyj Abp:n 
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2007 Fiskars-konsernin  
liikevaihto oli 658 miljoonaa euroa, liikevoitto 110 miljoonaa euroa ja     
henkilöstö noin 4500.                              

www.fiskars.fi