Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen avgår från bolagets tjänst, ekonomidirektör Sari Pohjonen utses till tillfällig verkställande direktör

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

21.4.2020 kl. 16.30 EEST

 

Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen avgår från bolagets tjänst, ekonomidirektör Sari Pohjonen utses till tillfällig verkställande direktör

Jaana Tuominen har anmält om sin avgång från posten som verkställande direktör för Fiskars Group. Ekonomidirektören Sari Pohjonen har utsetts till tillfällig verkställande direktör. Styrelsen inleder en sökprocess för att utse en ny verkställande direktör.

”Jaana har spelat en viktig roll i att bygga Fiskars Groups enhetlighet, med ett gemensamt syfte, strategi och starka värden. Å hela styrelsens vägnar vill jag tacka Jaana för hennes ledarskap och bidrag till koncernen. Styrelsen har fullt förtroende för att koncernens ledningsgrupp fortsättningsvis kommer att beslutsamt föra bolaget framåt under Saris tillfälliga ledning”, sade styrelsens ordförande Paul Ehrnrooth.

”Jag är tacksam för alla mina kolleger i Fiskars Group, styrelsen och samarbetspartners för de gångna åren. De har präglats av många förändringar, då vi har förnyat företagets strategiska prioriteringar och värderingar samt byggt en grund för lönsam tillväxt. Med den senaste organisatoriska förändringen har företagets struktur förenklats och integrationen till ett enhetligt företag är på god väg. Jag kommer att förbli en lojal vän till våra varumärken och de kommer att fortsätta att göra min vardag extraordinär”, sade Jaana Tuominen.

FISKARS OYJ ABP

Mer information:
Paul Ehrnrooth, styrelseordförande

Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor