FISKARS STÄRKER SIN AFFÄRSOMRÅDESLEDNING

FISKARS STÄRKER SIN AFFÄRSOMRÅDESLEDNING                    

Fiskarskoncernen fortsätter att omorganisera sin ledningsstruktur för att    
förbättra operationseffektiviteten och fokuseringen på märkesvaror för     
konsumenterna inom affärsområdena för trädgård (Garden), hem & hushåll     
(Homeware) och friluftsredskap (Outdoor Recreation).              

Affärsområdesledningens roll stärks samtidigt som regionala administrativa   
funktioner slopas. På så sätt siktar Fiskars på att reagera bättre på      
konsumenternas behov inom de olika affärsområdena. Segmentindelningen enligt  
geografiska områden kvarstår som primär i rapporteringen eftersom konsumenternas
smak och preferenser är olika i EMEA-området och Amerika.            

Inom EMEA kommer Garden-verksamhetens ledning att flyttas från Belgien till   
Finland, närmare bolagets hemmamarknad och produktutvecklingscentret i Finland. 
Bolaget kommer att fortsätta sin starka fokusering på Central- och Västeuropa. 

Förändringarna i verksamheten inom EMEA och Amerika kommer att påverka cirka 50 
personer. Omstruktureringskostnader av engångsnatur kommer att påverka     
resultatet för år 2008 men motsvarande besparingar väntas att generera från   
minskade operativa kostnader under de nästa 12 månader.             

NY DIREKTÖR UTSEDD FÖR GARDEN, EMEA                       

Thomas Enckell har utsetts till direktör för Garden-verksamheten i EMEA. I dag 
har Thomas Enckell ansvar för partihandelsverksamheten inom Iittala Group som  
utgör Fiskars affärsområde Homeware. Han kommer att rapportera till Fiskars   
verkställande direktör Kari Kauniskangas. Det innebär också att Francis Kint,  
direktör för Garden-verksamheten, och Elly Piccart, ekonomidirektör i EMEA, har 
beslutat att lämna bolaget efter en övergångsperiod.              

DEN NYA AFFÄRSOMRÅDESLEDNINGEN ENLIGT SEGMENT
                  
EMEA                                      
Tero Vähäkylä     direktör, Homeware                    
Thomas Enckell    direktör, Garden, EMEA                  
Lars Gullikson    direktör, Outdoor Recreation, EMEA            

AMERIKA                                     
Paul Tonnesen     direktör, Garden & SOC, Americas             
Jason Landmark    direktör, Outdoor Recreation, Americas          

ÖVRIGA                                     
Jukka Suonperä	  direktör, Inha Bruk 
Tomas Landers     direktör, fastigheter (fr.o.m. 1.1.2009)         

Alla affärsområdesdirektörer ovan rapporterar till koncernens verkställande   
direktör Kari Kauniskangas.                           

Mer information:                                
verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 9 6188 6222         

FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskarskoncernen grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade  
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. 

www.fiskars.fi