FISKARS VAHVISTAA LIIKETOIMINTA-ALUEIDENSA JOHTOA

FISKARS VAHVISTAA LIIKETOIMINTA-ALUEIDENSA JOHTOA                

Fiskars Oyj Abp jatkaa organisaatiorakenteensa uudistamista lisätäkseen     
toiminnan tehokkuutta ja keskittymistä brändättyihin kuluttajatuotteisiin    
puutarhatuotteiden (Garden) ja kodintuotteiden (Homeware) sekä ulkoilun ja   
vapaa-ajan (Outdoor Recreation) alueilla.                    

Liiketoiminta-alueiden johdon roolia vahvistetaan, ja alueelliset        
hallintotoiminnot poistetaan. Fiskarsin tavoitteena on näin vastata entistä   
paremmin kuluttajien tarpeisiin jokaisella liiketoiminta-alueella.       
Maantieteelliset alueet säilyvät ensisijaisina liiketoimintasegmentteinä    
raportoinnissa, koska kuluttajatottumukset eroavat EMEA- ja Amerikka-alueiden  
välillä.                                    

EMEA-alueella puutarhatoimialan johto siirtyy Belgiasta Suomeen, lähemmäs    
kotimarkkinoita ja Suomessa sijaitsevaa tuotekehityskeskusta. Vahva panostus  
Keski- ja Länsi-Euroopan markkinoille jatkuu.                  

Toimintamallin muutokset EMEA- ja Amerikka-alueilla koskevat noin 50 henkilöä. 
Muutoksista aiheutuvat kertaluontoiset kulut vaikuttavat vuoden 2008 tulokseen, 
ja näitä kuluja vastaavien säästöjen arvioidaan kertyvän seuraavan 12 kuukauden 
aikana liiketoiminnan kulujen pienentyessä.                   

UUSI JOHTAJA NIMITETTY EMEA-ALUEEN PUUTARHATOIMINNALLE             

Thomas Enckell on nimitetty EMEA-alueen puutarhaliiketoiminnan johtajaksi    
(President, Garden, EMEA). Enckell on tällä hetkellä Iittala Groupin, Fiskarsin 
kodintuotteiden liiketoiminta-alueen, tukkumyynnistä vastaava johtaja. Hän tulee
raportoimaan Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle. Nimityksen     
seurauksena Garden-liiketoiminnan nykyinen johtaja Francis Kint ja EMEA-alueen 
talousjohtaja Elly Piccart jättävät tehtävänsä yhtiössä siirtymävaiheen jälkeen.

UUSI LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JOHTO SEGMENTEITTÄIN 
                
EMEA                                      
Tero Vähäkylä   johtaja, Homeware                      
Thomas Enckell   johtaja, Garden, EMEA                    
Lars Gullikson   johtaja, Outdoor Recreation, EMEA              

AMERIKKA                                    
Paul Tonnesen   johtaja, Garden & SOC, Amerikka               
Jason Landmark   johtaja, Outdoor Recreation, Amerikka            

MUUT                                      
Jukka Suonperä   johtaja, Inhan Tehtaat                    
Tomas Landers   johtaja, kiinteistöt (1.1.2009 alkaen)            

Kaikki yllä mainitut liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat toimitusjohtaja
Kari Kauniskankaalle.                              

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. (09) 6188 6222             


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars-konserni on vuonna 1649 perustettu johtava brändättyjen         
kuluttajatuotteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueet ovat Garden, Homeware,   
Craft, Outdoor Recreation, Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoimi. Kansainväliset   
pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö    
Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia. Fiskarsin          
liiketoimintasegmentit ovat Amerikka, EMEA, Wärtsilä ja Muut. Fiskars Oyj Abp:n 
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2007 Fiskars-konsernin  
liikevaihto oli 658 miljoonaa euroa, liikevoitto 110 miljoonaa euroa ja     
henkilöstö noin 4500.                              

www.fiskars.fi