Insiderinformation: Fiskarskoncernen överväger att tillträda skuldkapitalmarknaderna och obligationsfinansiering som ett alternativ

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
26.10.2023 kl. 08.35

Insiderinformation: Fiskarskoncernen överväger att tillträda skuldkapitalmarknaderna och obligationsfinansiering som ett alternativ

Fiskarskoncernen överväger att tillträda skuldkapitalmarknaderna och obligationsfinansiering som ett alternativ till att konvertera bryggfinansieringen som upptogs i samband med förvärvet av Georg Jensen till långvarig skuldfinansiering. Konverteringen av bryggfinansieringen till långvarig finansiering är föremål för rådande marknadsförhållanden och kan inträffa inom en snar framtid.

Fiskarskoncernen har den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Köpeskillingen var 155 miljoner euro (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen.

Förvärvet finansierades med bryggfinansiering som kommer att förfalla till betalning senast 18 månader efter att förvärvet har slutförts. Ett belopp på 170 miljoner euro av bryggfinansieringen lyftes i samband med slutförandet av förvärvet för att finansiera förvärvet och för att lösa in i sin helhet seniora säkerställda obligationer emitterade av Georg Jensen A/S med ett belopp på 40 miljoner euro ("Georg Jensen Obligationerna"). Inlösen av Georg Jensen Obligationerna inträffar den 26 oktober 2023.

FISKARS OYJ ABP

Mer information
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder och vi hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår omsättning 2022 uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv