Fiskars Group minskar kontorspersonalens arbetstimmar på grund av COVID-19

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
14.4.2020 kl 10:00 (EEST
)

 

Fiskars Group minskar kontorspersonalens arbetstimmar på grund av COVID-19

Fiskars Group fortsätter att vidta proaktiva åtgärder för att mildra den negativa inverkan av COVID-19 på bolagets verksamhet globalt. Enligt planen minskas kontorspersonalens arbetstimmar, i enlighet med lokal lagstiftning. Totalt förväntas dessa planer beröra ca 1 500 anställda globalt.

Samarbetsförhandlingarna kommer att påbörjas i utvalda länder. I Finland påbörjas samarbetsförhandlingarna för tillfälliga permitteringar för högst 90 dagar och de berör 404 anställda.

Lönerna för medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt styrelsens ersättning kommer tillfälligt att sänkas. Både ledningsgruppen och styrelsen fortsätter jobba intensivt och oavbrutet för att främja affärsverksamheten.

COVID-19 -pandemin fortsätter att påverka samhällen runt om i världen. Följaktligen har efterfrågan i vissa kategorier på Fiskars Groups centrala marknader påverkats negativt. För att minimera inverkan av situationen har bolaget redan tidigare genomfört åtgärder, såsom tillfälliga uppsägningar samt stängt butiker och fabriker. I vissa länder har affärs- och fabriksverksamheten återupptagits.

De anställdas och kundernas hälsa och välmående är av högsta prioritet för bolaget. Affärssituationen kommer att övervakas kontinuerligt och ytterligare åtgärder vidtas vid behov.

 

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor