Fiskars Groups huvudkontor flyttar till Kägeludden

Fiskars Group
Pressmeddelande
20.1.2020

Fiskars Groups huvudkontor flyttar till Kägeludden

Fiskars Groups huvudkontor flyttar till ett nybygge på Kägeludden i början av år 2022. De nya lokaliteterna planeras tillsammans med de anställda enligt principerna för hållbar utveckling för att motsvara företagets föränderliga behov och för att stödja personalens välmående.

Fiskars Groups huvudkontor i Helsingfors flyttar till Kägeludden i Esbo i början av år 2022. Företaget hyr lokaliteterna i nybygget.

”Att inspirera människor är en av våra strategiska prioriteter. Vi vill erbjuda vår personal en modern arbetsmiljö som ger plats för både interaktivt samarbete och tyst arbete, teamarbete, mötesplatser och idéer. Planeringen av arbetsmiljön i byggnaden görs tillsammans med våra anställda så att folk ska kunna göra sitt bästa i en miljö som stödjer deras välmående. Vårt mål är att underlätta skapandet av kontakter mellan olika funktioner och team,” berättar Niklas Lindholm, HR-direktör på Fiskars Group.

De nuvarande lokaliteterna har en speciell betydelse i synnerhet i varumärket Arabias historia. Fiskars Groups hyresavtal för lokaliteterna i Arabiastranden utgår och att stanna skulle ha krävt omfattande ombyggnadsarbeten. Att flytta till nya lokaliteter erbjuder en kostnadseffektiv lösning.

Nybygget kommer att finnas precis intill Kägeluddens metrostation och byggherre är NCC. Byggnaden har ritats av arkitekterna Antti-Matti Siikala och Riku Huopaniemi från arkitektbyrån SARC.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt att beakta hållbarhetsprinciper i byggnaden. Man kommer att räkna ut kolavtrycket för nybygget och vid planeringen har man fäst uppmärksamhet bland annat vid att rummen ska gå att variera och på att byggnaden ska vara material- och energieffektiv. NCC planerar att ansöka om ett Excellent-certifikat av BREEAM miljöcertifieringssystem för byggnaden, eftersom målet är att planera och bygga en byggnad som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar under hela sin livslängd.

På Fiskars Groups nuvarande huvudkontor arbetar som bäst cirka 400 personer. Den nya byggnaden bedöms vara klar i slutet av år 2021.

Mer information om nybygget finns på byggherrens webbplats keilanieminext.fi.

Mer information till medier

Kommunikationschef Jenni Marsio, +358 45 636 0400, jenni.marsio@fiskars.com

Making the everyday extraordinary

Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter är tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 300 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor