Fiskars årsredovisning för 2021 publicerad

Fiskars Oyj Abp   
Börsmeddelande
21.2.2022 kl. 15.00 (EET)

Fiskars årsredovisning för 2021 publicerad

Fiskars Oyj Abp har i dag publicerat årsredovisningen för år 2021. Årsredovisningen för år 2021 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt hållbarhetsrapporten.

Alla ovanstående rapporter finns bifogade i detta meddelande och är också tillgängliga på Fiskars webbplats på https://fiskarsgroup.com/sv/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar-och-delarsrapporter/.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

Bokslutet publiceras enligt rapporteringskraven från European Single Electronic Format (ESEF). Enligt kraven i ESEF har koncernbokslutets primära rapporter försetts med XBRL-markeringar. Revisionsbolaget Ernst & Young Oy har lämnat en oberoende revisors rapport om rimlig säkerhet gällande Fiskars ESEF-bokslut.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Mediakontakt, press@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.