Årsredovisningar och delårsrapporter

Årsredovisningen för år 2020 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, ersättningsrapporten över arvoden samt hållbarhetsrapporten.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

Bokslut enligt ESEF-kraven, ZIP-fil på finska

Omsättning

1 116,2

milj. euro

Jämförbara EBITA

136,8

milj. euro

Resultat per aktie

0,83

euro

Kassaflöde från löpande verksa

223,8

milj. euro

Personal

6 400

år 2020

Annual Report archive

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2000

Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1998

Årsredovisning 1997

Årsredovisning 1996

Årsredovisning 1995

Årsredovisning 1994

Årsredovisning 1993

Årsredovisning 1992

Årsredovisning 1991

Årsredovisning 1990