Årsredovisningar och delårsrapporter

Annual Report archive

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2000

Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1997

Årsredovisning 1997

Årsredovisning 1996

Årsredovisning 1995

Årsredovisning 1994

Årsredovisning 1993

Årsredovisning 1992

Årsredovisning 1991

Årsredovisning 1990