Fiskars Groupin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Fiskars Oyj Abp

Osavuosikatsaus

29.10.2021 klo 08.30 (EEST)

Fiskars Groupin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Kolmas vuosineljännes oli liikevaihdon kasvun osalta kuudes peräkkäinen, pääasiassa Vita-liiketoimintayksikön tukemana

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

 

Vuoden 2021 kolmas neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 291,8 milj. euroa (7-9/2020: 266,7)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 10,0 % ja oli 291,8 milj. euroa (265,4)
 • EBITA laski 1,3 % ja oli 38,6 milj. euroa (39,1)
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 3,1 % ja oli 38,0 milj. euroa (39,3)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 51,9 milj. euroa (115,6)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,33)

 

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli 901,2 milj. euroa (1-9/2020: 802,9)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto 1) kasvoi 15,6 % ja oli 901,2 milj. euroa (779,8)
 • EBITA kasvoi 65,1 % ja oli 129,6 milj. euroa (78,5)
 • Vertailukelpoinen 2) EBITA kasvoi 52,9 % ja oli 132,7 milj. euroa (86,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 109,3 milj. euroa (134,0)
 • Osakekohtainen tulos 3) oli 0,84 euroa (0,53)

 

Näkymiä vuodelle 2021 nostettiin 13.10.2021:

Fiskars nosti 13.10.2021 vuoden 2021 näkymiään ja odottaa, että konsernin vertailukelpoinen EBITA on 160-170 milj. euroa. Aiemman, 23.6.2021 annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA olisi 140-160 milj. euroa.

Ohjeistuksen nostoon vaikutti yhtiön odotettua parempi taloudellinen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohti. Keskeinen tekijä oli se, että Fiskars on tähän asti onnistunut lieventämään globaaleissa toimitusketjuissa nähtyjä ongelmia, mitkä aiemmin on kerrottu merkittävinä riskeinä koko vuoden taloudelliselle kehitykselle.

Vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat poiketa normaalista myös loppuvuoden aikana. Vähittäiskaupan asiakkaat saattavat pyrkiä varmistamaan tuotteiden saatavuutta aikaistamalla tilauksiaan vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle. Lisäksi globaalien toimitusketjujen haasteet sekä raaka-aineiden ja energian hinnannousu jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä ongelmia, ovat ne edelleen riski.

 

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Kasvumme vahva kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä, joka oli jo kuudes peräkkäinen kasvuneljännes. Samalla se oli kaikkien aikojen korkein kolmannen neljänneksen liikevaihtomme. Vertailukelpoinen EBITA jäi hieman viimevuotisesta ennätyksellisen vahvasta tasosta.

Taloudellinen kehityksemme parani vuosineljänneksen loppua kohti kaikissa liiketoimintayksiköissä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Vita- ja Crea-segmenteissä ja pysyi Terra-segmentissä viime vuoden tasolla. Terran ja Crean osalta vuoden 2020 vertailuluvut olivat ennätystasolla.

Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteista huolimatta olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme, ja tämä on tuonut meille kilpailuetua. Tuotteiden saatavuuteen liittyvät riskit jatkuvat edelleen. Myös raaka-aine- ja logistiikkakustannusten kasvu jatkuu. Uutena tekijänä on energian hintojen nousu, joka vaikuttaa erityisesti Vita-segmenttiin. Jatkamme näiden tekijöiden vaikutusten hillitsemistä. Kustannusinflaation ja siihen liittyvien vastatoimien vaikutusten välillä saattaa kuitenkin olla viivettä.

Investoimme vuoden jälkipuoliskolla enemmän kasvua edistäviin tekijöihin. Investoinnit liittyvät pääasiassa digitaaliseen liiketoimintamme eli dataan, omaan kanavaan ja kuluttajakokemuksiin liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Meillä avautui kolmannella neljänneksellä noin 50 uutta työpaikkaa digitaalisissa kasvuhankkeissa. Olemme myös tehneet nykyisiin IT-toimintoihimme muutoksia, jotka alkavat tuottaa säästöjä vuodesta 2022 lähtien. Odotamme tulevien säästöjen kattavan nyt tehtävät investoinnit.

Kaksi meneillään olevaa ohjelmaamme ovat valmistumassa. Annoimme vuoden 2021 puolivuotiskatsauksessa päivityksen Vita-muutosohjelman tilanteesta. Voimme nyt vahvistaa, että myös uudelleenjärjestelyohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjelmien hyötyjen arvioidaan toteutuvan pääosin vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi ohjelmien kokonaiskustannukset jäävät selvästi pienemmiksi kuin alun perin arveltiin. Vuonna 2021 tulemme toisin sanoen viemään päätökseen molemmat ohjelmat, jotka tuovat tavoitellut säästöt ja joiden kustannukset jäävät alle alkuperäisten odotusten.

Nyt yhtiön painopisteenä on varmistaa tärkeän viimeisen vuosineljänneksen toimitukset. Samaan aikaan aiomme jatkaa pitkän aikavälin orgaaniseen kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista. Osana kasvusuunnitelmiamme julkistimme uuden globaalin strategisen kumppanuuden Moomin Charactersin kanssa. Samalla ilmoitimme ostavamme vähemmistöosakkuuden Rights & Brands -yhtiöstä, joka edustaa ikonisia pohjoismaisia brändejä, kuten Muumeja. Odotamme mahdollisuutta päästä esittelemään kasvustrategiaamme Fiskars Groupin pääomamarkkinapäivässä 9.11.2021.

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

3) Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta painoi verokiistan epäsuotuisa lopputulos (0,35 euroa osakkeelta).

 

Konsernin avainluvut

 

Milj. euroa7-9 20217-9 2020Muutos1-9 20211-9 2020Muutos2020
Liikevaihto291,8266,79,4 %901,2802,912,2 %1 116,2
Vertailukelpoinen liikevaihto 1)291,8265,410,0 %901,2779,815,6 %1 096,9
EBITA38,639,1-1,3 %129,678,565,1 %125,8
EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2)0,6-0,1-3,1-8,3-62,6 %-11,0
Vertailukelpoinen EBITA38,039,3-3,1 %132,786,852,9 %136,8
Liiketulos (EBIT)34,735,6-2,5 %119,064,783,9 %98,0
Tulos ennen veroja37,834,69,1 %120,059,4102,1 %89,8
Tilikauden tulos29,827,010,2 %69,343,260,4 %68,5
Osakekohtainen tulos 3), euroa0,360,339,8 %0,840,5360,1 %0,83
Oma pääoma/osake, euroa9,689,089,30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja51,9115,6-55,1 %109,3134,0-18,4 %223,8
Omavaraisuusaste, %58 %51 %57 %
Nettovelkaantumisaste, %17 %29 %19 %
Investoinnit7,38,8-16,4 %21,620,55,3 %30,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin6 1576 0272,2 %6 0336 140-1,8 %6 104

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmista.

3) Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta painoi verokiistan epäsuotuisa lopputulos (0,35 euroa osakkeelta)

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Webcast
Kolmannen vuosineljänneksen webcast pidetään 29.10.2021 klo 11.00. Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2021-q3-results

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet: 

Kristian Tammela, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.