Fiskars Groupin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Fiskars Group on selostanut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan vuosikertomuksessaan sekä internetsivuillaan www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat.

Covid-19-pandemian vaikutukset yhteisöihin jatkuvat kaikkialla maailmassa ja voivat olla riski koko vuoden kehitykselle. Pandemia on vaikuttanut perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, kuten käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Kotona vietetyn ajan lisääntyminen on kasvattanut tiettyjen Fiskars Groupin tuotekategorioiden kysyntää, ja tämä on vaatinut entistä enemmän Fiskars Groupin toimitusketjulta. Pandemian aiheuttamat erilaiset häiriöt vaikuttavat maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin yleisesti, ja vaikutukset voivat ulottua myös Fiskars Groupin toimintoihin. Covid-19-pandemiaan liittyvien huolten jatkuminen voi vaikuttaa negatiivisesti konsernin kivijalkakauppojen myyntiin. Jos pandemiatilanne ei kuitenkaan enää pahene yhtiön tärkeimmillä markkinoilla, kuluttajien luottamus saattaa myös vahvistua ja kysyntä elpyä joissakin kategorioissa. Muissa kategorioissa kysyntään voi vaikuttaa negatiivisesti, jos ihmiset viettävät vähemmän aikaa kotona pandemian helpottaessa.

Eri kategorioiden kausivaihtelulla on merkitystä. Terra-segmentin puutarha- ja kastelukategorioissa toinen vuosineljännes on tyypillisesti kausiluontoisesti tärkein.  Kouluunpaluu ja lahjasesonki ovat Crea-segmentin liikevaihdon kehityksen kannalta tärkeitä vuoden toisella puoliskolla. Vita-segmentille neljäs vuosineljännes on tärkein. Vaikeudet, jotka liittyvät tuotteiden saatavuuteen, kysyntään tai kustannusten nousuun (tuotannossa tai logistiikassa) segmenttien tärkeiden sesonkien aikana, saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen. Tämänhetkisessä epävakaassa markkinatilanteessa ja pandemian kehityksestä riippuen kysynnän kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta.

Joidenkin Fiskars Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvainen säästä. Keväällä sää vaikuttaa etenkin puutarhatyökalujen ja kastelutuotteiden kysyntään ja talvella lumityökalujen kysyntään. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät ja kesä ja/tai lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Toisaalta suotuisat sääolot voivat tukea näiden tuotteiden myyntiä.

Fiskars Group toimii globaaleilla markkinoilla, ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on useita toimittajia myös Aasiassa. Lisääntyvät merkit protektionismin noususta ja kuluttajien huoli tuotteiden alkuperämaasta voivat vaikuttaa Fiskars Groupin liiketoimintaan. Yhdysvaltain ja Kiinan välisten kaupan jännitteiden jatkuminen voi vaikuttaa negatiivisesti Fiskars Groupin liiketoimintaan ja vertailukelpoiseen EBITAan vuonna 2021.

Merkittävä osa Fiskars Groupin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa ja muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Konserni altistuu siten valuuttakurssien vaihtelulle. Jos Yhdysvaltain dollari tai muut valuutat heikkenevät suhteessa euroon, valuutan translaatioriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Alle 20 % Fiskars Groupin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille.

Fiskars Groupiss on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointeihin.