Fiskars-konsernin liiketoimintaan, liikevaihtoon tai tulokseen voivat vaikuttaa useat epävarmuustekijät. Fiskars-konserni on selostanut liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan laajemmin vuosikertomuksessaan

Fiskars-konserni toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla, ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on useita toimittajia Aasiassa. Pitkittyneellä taantumalla ja heikolla kuluttajakysynnällä Fiskars-konsernin päämarkkinoilla sekä poliittisella epävarmuudella, johon kuuluvat kauppakiistat, pakotteet, tuontirajoitukset ja geopoliittiset jännitteet, voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Ukrainan sodan ja COVID-19-pandemian aiheuttamat erilaiset häiriöt ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin yleisesti, ja tällä voi olla vaikutusta myös Fiskars-konsernin toimintoihin. Jatkuvat maailmanlaajuiset logistiikan haasteet ja kuljetuskustannusten nousu sekä energian ja muiden tärkeimpien hyödykkeiden hintojen tai saatavuuden äkilliset muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen. Geopoliittiset jännitteet ja laajapohjainen inflaatio ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta monilla markkinoilla, mikä voi vaikuttaa Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään. Fiskars-konsernin vahvat brändit ja tuotekategoriat ovat yleensä kestäneet suhteellisen hyvin kuluttajien luottamuksen jonkinasteista laskua.

COVID-19-pandemiaan liittyvien huolten jatkuminen voi vaikuttaa negatiivisesti konsernin kivijalkakauppojen myyntiin. Ajoittaisilla COVID-19-pandemiaan liittyvillä rajoituksilla Kiinassa – etenkin Shanghain alueella, jossa suurin osa Kiinan myymälöistä sijaitsee – on negatiivinen vaikutus paikalliseen liiketoimintaamme myymälöiden sulkutoimien vuoksi. Rajoituksilla voi olla laajempia negatiivisia vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, jos ne jatkuvat useita kuukausia.

Ihmiset ovat Fiskars-konsernin strategian ytimessä: ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja mahdollistajamme. Kyvyttömyydellä houkutella lahjakkaita ja sitoutuneita ammattilaisia ja pitää heidät yhtiössä kilpailluilla työvoimamarkkinoilla voi olla negatiivinen vaikutus Fiskars-konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Työntekijöiden sitoutumista edistetään etenkin tarjoamalla ammatillisen kasvun mahdollisuuksia johtajakoulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla sekä sitoutumalla osallistavaan kulttuuriin.

Terra-segmentin puutarhakategoriassa toinen vuosineljännes on yleensä kausiluontoisesti tärkein. Koulujen alkaminen ja lahjasesonki ovat Crea-segmentin liikevaihdon kehityksen kannalta tärkeitä vuoden toisella puoliskolla. Vita-segmentille neljäs vuosineljännes on tärkein. Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto-ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen. Kysynnän kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta tämänhetkisessä epävakaassa markkinatilanteessa.

Joidenkin Fiskars-konsernintuotteiden kysyntä on riippuvainen säästä. Keväällä sää vaikuttaa etenkin puutarhatyökalujen ja talvella lumityökalujen kysyntään. Epäsuotuisat sääolot, kuten kylmä ja sateinen kevät ja kesä ja lumeton talvi, voivat vaikuttaa negatiivisesti näiden tuotteiden myyntiin. Toisaalta suotuisat sääolot voivat tukea näiden tuotteiden myyntiä.

Fiskars-konserni on yhä riippuvaisempi keskitetyistä tietotekniikkajärjestelmistä, jotka sisältävät ratkaisevan tärkeitä liiketoimintatietoja. Siten esimerkiksi kyberhyökkäykset saattavat vaikuttaa Fiskars-konsernin liiketoimintaan ja toimintoihin. Yhtiö minimoi IT-riskejä ottamalla käyttöön laadukkaita IT-ratkaisuja sekä ylläpitämällä, kehittämällä ja testaamalla niiden toimintaa ja eheyttä johtavien palvelu-ja tekniikkatoimittajien tuella.

Merkittävä osa Fiskars-konsernin liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa ja muissa euroalueen ulkopuolisissa maissa. Konserni altistuu siten valuuttakurssien vaihtelulle. Yhdysvaltain dollarin tai muiden valuuttojen heikkeneminen suhteessa euroon voi oleellisesti vaikuttaa raportoitujen taloudellisten lukujen translaatioriskiin. Alle 20 % Fiskars-konsernin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille.

Fiskars-konsernissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin.

Päivitetty 28.7.2022