Toimitusjohtajan katsaus Q4 2022

Fiskars Groupin vuosi 2022 oli kaksijakoinen: vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi kaksinumeroisesti, mutta toisella vuosipuoliskolla liikevaihto laski kysynnän heikentyessä. Tämän seurauksena koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,7 %. Kun otetaan huomioon toimintaympäristön epävarmuus ja epävakaus vuoden aikana, olen tyytyväinen siihen, että saavutimme 151 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2022 – se on Fiskars Groupin historian toiseksi paras. Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme kuluneesta vuodesta, joka osoittautui jälleen poikkeukselliseksi.

Neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 12,2 %. Kuluttajien alhainen luottamus ja jälleenmyyjien korkeat varastotasot johtivat odotettua pienempiin tilauksiin asiakkailta etenkin tärkeillä Yhdysvaltojen markkinoilla, jossa liikevaihtomme laski 26 %.

Vaikka liikevaihto ei kehittynyt odottamallamme tavalla, neljännellä vuosineljänneksellä oli paljon positiivista kehitystä. Vertailukelpoinen EBIT-marginaali parani 70 peruspistettä bruttokatemarginaalin paranemisen ja kustannusten tarkan hallinnan tukemana. Toinen kohokohta oli oma verkkokauppamme, joka kasvoi 30 % loka–joulukuussa. Tämä osoittaa, että investointimme suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen tuottavat tulosta. Olen tyytyväinen myös siihen, että pystyimme kääntämään vapaan rahavirtamme positiiviseksi vuosineljänneksen aikana sen jälkeen, kun varastojen kasvu oli heikentänyt sitä vuoden aikana. Varastotasot ovat edelleen selvästi tavallista korkeammat, ja jatkamme työtämme niiden tuomiseksi lähemmäs tavoitetasoa. Yksi tällaisista toimenpiteistä on suunnitelma väliaikaisesti sopeuttaa tuotantokapasiteettia Billnäsin ja Sorsakosken tehtailla.

Kasvustrategiamme toteutuksen ensimmäinen kokonainen vuosi on nyt takanamme, ja voimme nähdä, että neljä kasvuajuriamme – kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina – tuottavat konkreettisia tuloksia. Bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani operatiivisesti 60 peruspistettä tammi–joulukuussa laajapohjaisesta kustannusinflaatiosta huolimatta. Suora kuluttajamyynti kasvoi 8 % vuonna 2022 ja oli 21 % konsernin liikevaihdosta. Kehitys oli erityisen hyvää verkkokaupassa. Yhdysvalloissa liikevaihtomme laski 4 %, kun kysyntä heikkeni huomattavasti neljännellä vuosineljänneksellä. Vaikka Yhdysvaltojen markkinat eivät kehittyneet kuten olimme odottaneet vuoden alussa, näemme edelleen merkittävää potentiaalia ja kasvumahdollisuuksia Fiskars Groupille Yhdysvalloissa. Kiinassa liiketoimintamme vahva kasvu jatkui, ja liikevaihtomme kasvoi 36 % vuoden aikana
koronapandemian aiheuttamista ajoittaisista häiriöistä huolimatta.

Yhtiömme on muutosvaiheessa, ja kasvustrategiamme luo kehyksen valinnoille, joita teemme tämän muutosmatkan aikana. Marraskuussa ilmoitimme muuttavamme johtoryhmäämme niin että sen toiminta on paremmin linjassa kasvustrategiamme ja sen neljän kasvuajurin kanssa. Johtoryhmään lisättiin uutena roolina suorasta kuluttajamyynnistä vastaava johtaja (Executive Vice President, Direct to Consumer) ja tukkumyyntiorganisaatio jaettiin kahdelle alueelliselle roolille, joista toinen vastaa Amerikasta ja toinen Euroopasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueesta (pl. Kiina).

Tammikuussa 2023 kerroimme suunnitelmistamme tehdä kohdennettuja organisaatiomuutoksia pääasiassa liiketoiminta-alueissamme Vitassa, Terrassa ja Creassa strategian toteutuksen kiihdyttämiseksi. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on varmistaa, että kohdistamme resurssimme strategisiin kasvutekijöihin. Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 100 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti sekä 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Samalla jatkamme investointejamme strategisiin kasvutekijöihin.

Vuonna 2022 edistyimme hyvin vastuullisuudessa, joka on yksi strategiamme ajureista. Vuoden aikana jatkoimme kiertotalousratkaisujen kehittämistä, ja noin 5 % konsernin
liikevaihdosta vuonna 2022 tuli brändiemme kierrätysmateriaalituotteiden valikoimista. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä valtaosa liikevaihdostamme on peräisin
kiertotaloutta tukevista tuotteista ja palveluista. Teemme myös konkreettisia toimia päästöjemme vähentämiseksi. Yksi esimerkki tästä on investointi Iittalan tehtaaseemme, jossa korvaamme nykyiset maakaasukäyttöiset uunit sähkökäyttöisillä. Uudet uunit vähentävät Fiskars Groupin vuotuisia suoria hiilidioksidipäästöjä (Scope 1) 26 % vuoden 2026 loppuun mennessä. Neljännellä vuosineljänneksellä meillä oli kunnia päästä CDP:n ilmastonmuutoksen torjunnan A-listalle läpinäkyvän raportointimme ja kunnianhimoisen ilmastotyömme ansiosta.

Kun katsotaan vuotta 2023, näyttää siltä, että etenkin vuoden alkupuolisko on haasteellinen niin toimintaympäristön kuin kysynnänkin osalta. Heikompien kysyntänäkymien vuoksi keskitymme tänä vuonna liikevoiton ja rahavirran turvaamiseen. Odotamme vertailukelpoisen EBITin jäävän vuonna 2023 hieman alle edellisvuoden tason. Suunnitelluista kohdennetuista
organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITIä toisesta vuosipuoliskosta lähtien, vaikka jatkammekin samanaikaisesti investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO