Toimitusjohtajan katsaus Q3 2023

Haasteelliset markkinaolosuhteet jatkuivat kolmannella neljänneksellä ja vaikuttivat kysyntään negatiivisesti. Tämän seurauksena volyymit pienenivät merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevaihto laski 13 %. Pystyimme lieventämään volyymien laskun vaikutusta kustannusten tarkalla hallinnalla, mutta koska inflaatio vaikutti samalla yleis- ja hallintokustannuksiin, vertailukelpoinen EBIT laski 18 miljoonaan euroon.

Vaikka kokonaismyyntivolyymien kehitys ei ole ollut tyydyttävää viime neljännesten aikana, valopilkkuna on ollut suora kuluttajamyynti. Suora kuluttajamyynti on kasvanut vakaasti koko vuoden ajan ja kasvoi 6 % kolmannella neljänneksellä. Sitä vauhditti erityisesti verkkokauppa maailmanlaajuisesti. Myös bruttokatemarginaali parani edelleen, mikä on osoitus onnistuneista toimenpiteistämme kaupallisessa erinomaisuudessa. Rahavirta vahvistui merkittävästi varastojen järjestelmällisen hallinnan ansiosta.

Jatkoimme kolmannen vuosineljänneksen aikana kasvustrategiamme toteutuksen kiihdyttämistä ja otimme siinä useita edistysaskeleita. Laajensimme luksusbrändien valikoimaamme hankkimalla Georg Jensenin, arvostetun tanskalaisen lifestyle-brändin. Georg Jensen on uraauurtavaan muotoiluun keskittyvä ikoninen brändi, jolla on vahvat perinteet. Se sopii hyvin Fiskars Groupin brändiperheeseen sekä strategian että kulttuurin osalta. Toivotamme Georg Jensenin tiimin tervetulleeksi Fiskars Groupiin ja odotamme pääsevämme tekemään yhteistyötä, jolla tämän nimekkään brändin asemaa nostetaan entisestään sen ydinmarkkinoilla ja Kiinassa.

Lisäksi ilmoitimme, että yksinkertaistamme organisaatiorakennettamme, jotta voimme edistää yhtiön jatkuvaa muutosta ja parantaa tehokkuutta. Lokakuusta 2023 alkaen meillä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Vita ja Fiskars. Fiskars-liiketoiminta-alue yhdistää aiemmat liiketoiminta-alueet Terran ja Crean ja tuo kaikki Fiskars-brändin tuotekategoriat saman liiketoiminta-alueen alle. Näin voimme hyödyntää suurimman brändimme Fiskarsin koko potentiaalia. Yhdistäminen noudattaa kasvustrategiaamme, jossa keskitytään tekemään suurista brändeistä entistä suurempia. Lisäksi suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin kuului tiettyjen konsernin keskitettyjen toimintojen, erityisesti globaalin hankintaketjuorganisaation, organisaatiotasojen vähentämistä, jotta voimme parantaa tehokkuutta ja varmistaa kilpailukykymme. Suunniteltujen muutosten odotetaan johtavan 400 työtehtävän vähennykseen globaalisti. Tiedon jakaminen ja neuvottelut työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa etenevät, ja ne odotetaan saatavan päätöksen marraskuun loppuun mennessä. Muutosten arvioidaan johtavan 25 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista suurin osa toteutuisi vuoden 2024 aikana.

Näimme tammi–syyskuussa hyvää edistystä strategian kolmessa kasvuajurissa, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti ja Kiina. Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani operatiivisesti 220 peruspistettä tammi–syyskuussa. Suora kuluttajamyynti kasvoi 6 % ja oli 22 % konsernin liikevaihdosta. Kiinassa liikevaihto kasvoi 25 %. Yhdysvalloissa, joka on neljäs strategian kasvuajuri, liikevaihtomme laski 16 % tammi–syyskuussa, kun jälleenmyyjien keskittyminen varastojen hallintaan vaikutti edelleen kysyntään.

Neljänneksen aikana meillä oli ilo saada kuulla, että Fiskars-brändi oli Suomen arvostetuin brändi viidentenä peräkkäisenä vuotena markkinatutkimusyhtiö Taloustutkimuksen kyselyssä. Brändeistämme olivat kymmenen parhaan joukossa myös Arabia (4.) ja Iittala (9.). Lisäksi Fiskars Group oli viidenneksi hyvämaineisin yritys Suomessa mainetutkimusyhtiö T-Median kyselyssä. Nämä tunnustukset yhdistettynä liikevaihdon jatkuvaan kasvuun suorissa kuluttajamyynnin kanavissa osoittavat brändivalikoimamme voiman ja monipuolisuuden.

Alensimme 12.10.2023 tulosohjeistustamme ja odotamme nyt vertailukelpoisen EBITin olevan 100–120 miljoonaa euroa vuonna 2023. Haasteellisten ja epävakaiden markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä, ja kuluttajien alhainen luottamus päämarkkinoillamme sekä jälleenmyyntiasiakkaiden keskittyminen varastojen hallintaan vaikuttavat kysyntään ja liikevaihtoon negatiivisemmin kuin aiemmin odotettiin. Samalla odotamme Georg Jensen -yritysoston vaikuttavan vertailukelpoiseen EBITiin positiivisesti neljännellä vuosineljänneksellä.

Keskitymme edelleen täysipainoisesti kasvustrategiamme edistämiseen. Kaikilla tekemillämme toimenpiteillämme muutamme yhtiötä ja vahvistamme asemaamme pitkällä aikavälillä.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO