Toimitusjohtajan katsaus Q3 2022

Kolmannella neljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihtomme oli 293 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisvuoden kolmannen neljänneksen ennätyksellinen liikevaihto. Tämä on hyvä saavutus, kun otetaan huomioon epävakaa toimintaympäristö. Liikevaihtomme on myös selvästi korkeammalla tasolla kuin muutama vuosi sitten, mikä kuvastaa aitoa muutostamme yhtiönä.

Kustannusinflaatio ja kuluttajien alhainen luottamus vaikuttivat kysyntään Amerikassa ja Euroopassa, mutta Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkoimme kasvua. Liikevaihtomme vakaa kehitys kolmannen vuosi neljänneksen aikana on osoitus laajan maantieteellisen läsnäolomme sekä vahvan ja tasapainoisen brändiportfoliomme hyödyistä. Haluan myös kiittää koko Fiskars Groupin tiimiä erinomaisesta työstä kasvustrategiamme edistämisessä.

Vaikka vertailukelpoinen EBIT jäi volyymien laskun ja jatkuvan kustannusinflaation seurauksena 33 miljoonaan euroon ja melko vakaaksi viime vuoteen nähden tuottivat toimenpiteemme kustannusten nousun vaikutusten lieventämiseksi odotetun tuloksen ja bruttokatemarginaalimme parani orgaanisesti. Kustannusympäristö on edelleen dynaaminen, ja etenkin energian hinnoissa on merkittävää epävakautta. Toteutamme jatkuvasti toimenpiteitä näiden vaikutusten kompensoimiseksi. Hallitsemme kustannusperustaamme harkitseva isesti, mutta jatkamme kuitenkin investointeja keskeisiin strategisiin kyvykkyyksiimme: suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen.

Koko vuoden ajan olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja välttämään merkittävät tuotteiden saatavuushaasteet maailmanlaajuisten toimitusketjujen ongelmista huolimatta. Tämä on vaatinut suurempia varastoja, mikä on heikentänyt rahavirtaamme. Olemme ryhtyneet toimiin varastojen kasvun hillitsemiseksi, mutta emme odota varastojen pienenevän merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vastuullisuus on yksi strategiamme keskeisistä mahdollistajista, ja konkreettiset toimenpiteet vievät meitä jatkuvasti kohti tavoitteitamme. Yksi esimerkki tästä on 10 milj oonan euron investointi Iittalan tehtaaseemme, jossa korvaamme nykyiset maakaasukäyttöiset uunit sähkökäyttöisillä. Uusissa uuneissa on hyödynnetty huipputeknisiä ratkaisuja, ja ne käyttävät uusiutuvaa energiaa. Investointi vähentää Fiskars Groupin vuotuisia suoria hiilidioksidipäästöjä ( Scope 1) 26 % vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kun vuodesta on viimeinen neljännes jäljellä, pidämme näkymämme vuodelle 2022 ennallaan ja odotamme vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021. Vuoden viimeinen neljännes on tärkeä erityisesti Vita liiketoimintayksiköllemme vuoden lopun juhlasesongin vuoksi. Toimintaympäristö on edelleen epävakaa ja vaikeasti ennustettavissa, mikä vaikuttaa näkyvyyteen. Kuluttajien alhaisella luottamuksella ja kasvavalla inflaatiolla etenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi olla odotettua suurempia vaikutuksia.

Jatkamme luottavaisina kasvustrategiamme toteutusta. Yhdessä osaavan tiimimme kanssa strategiamme on keskeinen tekijä vuoden 2022 näkymiemme mukaisen tuloksen saavuttamisessa ja vakaassa suorituskyvyssä sen jälkeen.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO