Toimitusjohtajan katsaus Q1 2023

Markkinaympäristö oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti haasteellinen. Olemme keskittyneet heikommassa kysyntäympäristössä liikevoiton ja rahavirran turvaamiseen, ja olen hyvin tyytyväinen siihen miten tässä onnistuimme. Vertailukelpoinen EBIT oli 31 miljoonaa euroa, mikä on hyvä saavutus, kun otetaan huomioon myyntivolyymien merkittävä lasku. Vapaa rahavirtamme oli selvästi parempi kuin vertailukaudella, ja sitä vahvistivat etenkin määrätietoiset toimemme tuotantomäärien sopeuttamiseksi viime vuoden lopusta lähtien.

Vaikea toimintaympäristö heijastui kuitenkin liikevaihtoon. Vuoden 2022 jälkipuoliskolla nähdyt trendit – alhainen kuluttajien luottamus ja jälleenmyyjien korkeat varastotasot – jatkuivat ja johtivat 13 prosentin laskuun vertailukelpoisessa liikevaihdossa. Etenkin Terra-liiketoiminta-alueen myynti Yhdysvalloissa laski, kun puutarhakauden alun toimitukset olivat selvästi pienemmät kuin vertailukaudella. Samalla verkkokauppamme jatkoi kasvuaan ja saavutti 12 prosentin kasvuvauhdin neljänneksellä. Tämä osoittaa brändiemme voiman ja näyttää, että strateginen keskittymisemme suoraan kuluttajamyyntiin tuottaa tuloksia.

Strategiamme ja sen neljä kasvuajuria – kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina – luovat kehyksen valinnoillemme. Uskomme näiden kasvuajureiden muuttavan yhtiötä pitkällä aikavälillä, ja jatkamme siksi niihin investoimista. Ensimmäisellä neljänneksellä onnistuimme säilyttämään operatiivisesti vakaan bruttokatemarginaalin, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme. Suora kuluttajamyynti kasvoi 4 % verkkokaupan vauhdittamana ja oli 20 % konsernin liikevaihdosta. Yhdysvalloissa liikevaihtomme laski 21 %, kun jälleenmyyjien korkeat varastotasot vaikuttivat edelleen kysyntään. Kiinassa vuoden alku oli haasteellinen Covid-19-pandemian leviämisen myötä sekä kiinalaisen uudenvuoden ajoituksesta johtuen. Kysyntä Kiinassa kuitenkin piristyi vuosineljänneksen jälkipuoliskolla, minkä seurauksena liikevaihto kasvoi 14 prosenttia.

Vastuullisuudessa vuosineljänneksen kohokohta oli Fiskars-brändin valinta yhdeksi vastuullisimmista brändeistä Suomessa Sustainable Brand Index™ -tutkimuksessa. Se on vuotuinen luokitus, joka kertoo, miten sidosryhmät kokevat brändien vastuullisuuden. Toinen tärkeä virstanpylväs vastuullisuudessa oli ensimmäisen vastuullisuuteen liittyvän keskeisen suorituskykymittarin – kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palvelujen – sisällyttäminen osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäämme yhtiön avainhenkilöille. Vastuullisuus on strategiamme keskeinen mahdollistaja, ja on tärkeää, että se otetaan huomioon palkitsemisessa.

Myös innovointi ja muotoilu ovat strategiamme keskeisiä mahdollistajia, ja niiden osalta meillä oli kunnia vastaanottaa kaksi Red Dot -palkintoa, kun All Steel -paistoastiasarja ja Fiskarsin viidennen sukupolven kirveet palkittiin Best of the Best -kategoriassa. Best of the Best on kilpailun pääpalkinto, ja se myönnetään uraauurtavalle muotoilulle.

Minulla on myös ilo esitellä MyFiskars, Fiskarsin ensimmäinen työntekijöiden osakesäästöohjelma, joka lanseerattiin maaliskuussa. Sen tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus hankkia ja omistaa Fiskarsin osakkeita ja luoda siten vahvempi omistajuuden ja yrittäjyyden kulttuuri sekä vahvistaa entisestään työntekijöidemme sitoutumista Fiskarsiin pitkällä aikavälillä.

Vuosineljänneksen aikana ilmoitimme muutoksesta Fiskars Groupin johtoryhmässä, kun Aamir Shaukat nimitettiin toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi. Aamir aloittaa tehtävässään 1.8.2023 mennessä. Siihen saakka tehtävän hoitamista jatkaa Bengt Erlandsson, joka on toiminut väliaikaisena toimitusketjusta vastaavana johtajana vuoden alusta lähtien. Olen vakuuttunut siitä, että Aamirin kattava globaali kokemuksensa muutoksen ja monimuotoisten tiimien johtamisessa vahvistaa entisestään strategista hankintaamme ja ketteryyttä toimitusketjussamme. Haluan myös kiittää Bengtiä hänen kaupallisesta, tehokkaasta ja tuloslähtöisestä toimitusketjumme johtamisesta viime kuukausien aikana.

Kun vuodesta on nyt takana ensimmäinen vuosineljännes, pidämme ennallaan tulosohjeistuksemme vuodelle 2023. Odotamme vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (151,0 milj. euroa). Markkinaympäristö jatkuu haasteellisena, etenkin vuoden alkupuoliskolla. Jatkamme liikevoiton ja rahavirran turvaamista useilla käynnissä olevilla toimenpiteillä. Lisäksi kohdennetut organisaatiomuutokset, joista ilmoitimme tammikuussa, etenevät suunnitelmiemme mukaisesti, ja niihin liittyvien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä vuoden jälkipuoliskolta alkaen. Toimenpiteemme kehityksemme turvaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä antavat minulle luottamusta tulevaan.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO