Tulosohjeistus

Tulosohjeistus vuodelle 2024

18.7.2024, Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024: Tulosohjeistus vuodelle 2024 (ennallaan)

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman yli vuoden 2023 tason (2023: 110,3 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana ja vaikuttavan kysyntään myös vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Näkyvyys markkinoilla on edelleen rajallinen, sillä maailmantalouden epävarmuus jatkuu.

Tehdyistä tehostamisohjelmista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä, vaikka palkkainflaatio tulee osittain kumoamaan niiden vaikutusta. Lisäksi Fiskars-konserni jatkaa yksinkertaistetun toimintatavan edistämistä, mikä mahdollistaa lisää kustannustehokkuusparannuksia.

Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin neljäs vuosineljännes ovat tärkeitä. Tällä ajanjaksolla Vita-liiketoiminta-alueen myyntivolyymien kehitys on merkittävässä roolissa.

25.4.2024, Osavuosikatsaus Q1 2024: Tulosohjeistus vuodelle 2024 (ennallaan)

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman yli vuoden 2023 tason (2023: 110,3 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset:

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana ja vaikuttavan kysyntään vuonna 2024. Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen rajallinen, sillä maailmantalouden epävarmuus jatkuu.

Tehdyistä organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä, vaikka palkkainflaatio tulee osittain kumoamaan niiden vaikutusta.

Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin neljäs vuosineljännes ovat tärkeitä. Tällä ajanjaksolla Vita-liiketoiminta-alueen myyntivolyymien kehitys on merkittävässä roolissa.

8.2.2024, Tilinpäätöstiedote 2023: Tulosohjeistus vuodelle 2024

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman ylivuoden 2023 tason (2023: 110,3 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen taustaoletukset:

Toimintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana ja vaikuttavan kysyntään vuonna 2024. Perustuen yhtiön tämänhetkiseen näkyvyyteen markkinakehityksestä tämä pätee erityisesti ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Tehdyistä organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITiä, vaikka palkkainflaatio tulee osittain kumoamaan niiden vaikutusta.

Georg Jensenin hankinnan seurauksena yhä suurempi osa konsernin EBITistä tulee loppuvuonna, minkä vuoksi vuoden jälkipuolisko ja etenkin neljäs vuosineljännes ovat tärkeitä.

26.10.2023, Osavuosikatsaus Q3 2023: Tuloshjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 12.10.2023)

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 100–120 miljoonaa euroa (2022: 151,0 milj. euroa).

TULOSOHJEISTUKSEN TAUSTAOLETUKSET

Haasteellisten ja epävakaiden markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä, joka on tyypillisesti Vita-liiketoiminta-alueen tärkein sesonki. Fiskars Oyj Abp odottaa, että kuluttajien alhainen luottamus yhtiön päämarkkinoilla sekä jälleenmyyntiasiakkaiden keskittyminen varastojen hallintaan vaikuttavat negatiivisesti kysyntään ja liikevaihtoon. Georg Jensen raportoidaan osana Fiskars-konsernia neljännellä vuosineljänneksellä, ja sillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen EBITiin.

Tammikuussa 2023 yhtiö ilmoitti kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin vuonna 2023. Vaikka muutokset on saatu päätökseen suunnitelmien mukaisesti, kiihtyvän inflaation aiheuttama yleis- ja hallintokustannusten nousu kumoaa osan säästöjen vaikutuksesta. Yhtiö ilmoitti organisaatiomuutoksista myös syyskuussa 2023, mutta suurin osa näihin muutoksiin liittyvistä säästöistä toteutuu vasta vuonna 2024.

Yhtiö korostaa edelleen kustannusten tarkkaa hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

12.10.2023: Tulosvaroitus: Fiskars Oyj Abp laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja kolmannelta vuosineljännekseltä 2023

Fiskars Oyj Abp laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja vuoden kolmannelta neljännekseltä. Yhtiö odottaa nyt vertailukelpoisen EBITin vuonna 2023 olevan 100–120 miljoonan euron välillä. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen EBITin olevan 120–130 miljoonan euron välillä (2022: 151 miljoonaa euroa). Ohjeistuksen päivitys johtuu toisen vuosipuoliskon haastavista markkinaolosuhteista ja Georg Jensen -yritysoston vaikutuksista.

Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon laskevan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 13 % noin 240 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien vaikutusta. Raportoidun liikevaihdon odotetaan laskevan 18 %. Vertailukelpoisen EBITin odotetaan olevan noin 17 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Tulosohjeistuksen päivityksen perusteet

Haastavilla markkinaolosuhteilla on edelleen negatiivinen vaikutus

Haastavat ja epävakaat markkinaolosuhteet ovat jatkuneet kolmannella vuosineljänneksellä ja niiden odotetaan jatkuvan myös neljännellä vuosineljänneksellä, joka on tyypillisesti Vita-liiketoiminta-alueen tärkein sesonki. Alhainen kuluttajaluottamus yhtiön päämarkkinoilla sekä konsernin jälleenmyyjäasiakkaiden keskittyminen varastonhallintaan vaikuttavat aiemmin odotettua negatiivisemmin kysyntään ja liikevaihtoon.

Georg Jensen –yritysoston nettovaikutuksen odotetaan olevan positiivinen

Aiemmin esitetystä alustavasta arviosta poiketen Georg Jensen -yritysoston nettovaikutuksen Fiskars-konsernin vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin odotetaan olevan positiivinen, sillä brändin neljännen vuosineljänneksen liikevoiton odotetaan ylittävän hankintamenolaskelmasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Nyt ennakoiduilla hankintamenolaskelmaan liittyvillä aineettomien hyödykkeiden poistoilla ei odoteta olevan olennaista negatiivista vaikutusta vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin.

Hankintamenolaskelmaan liittyvä vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisen aiheuttama tuloslaskelmavaikutus raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, ja sillä ei täten ole vaikutusta vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin eikä yhtiön tulosohjeistukseen. Vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisella odotetaan kuitenkin olevan negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2023.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 100–120 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 120–130 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

14.9.2023: Pörssitiedotteessa julkaistua tietoa tulosohjeistuksesta liittyen Georg Jensenin ostoon

Fiskars-konsernin nykyisessä 5.7.2023 julkaistussa tulosohjeistuksessa vuodelle 2023 ei ole otettu huomioon nyt julkistetun yrityskaupan vaikutusta yhtiön vertailukelpoiseen EBITiin vuonna 2023. Fiskars-konserni tekee perusteellista arviointia Georg Jensenin kirjanpitoperiaatteista ja viimeistelee hankintamenolaskelman kaupan toteutumisen jälkeen. Fiskars-konserni kertoo kaupan mahdollisista vaikutuksista vuoden 2023 tulosohjeistukseen, kun perusteltu arvio asiasta voidaan tehdä. Fiskars-konserni kuitenkin ennakoi kaupan hankintamenolaskelman vaikuttavan negatiivisesti tulosohjeistukseen.

Lue lisää: Sisäpiiritieto: Fiskars-konserni laajentaa luksusbrändien portfoliotaan ostamalla Georg Jensenin – Fiskars Group

20.7.2023, Puolivuosiraportti 2023: Tuloshjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 5.7.2023)

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 120-130 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

TULOSOHJEISTUKSEN TAUSTAOLETUKSET

Markkinaympäristö on edelleen epävakaa, ja näkyvyys sen kehitykseen on rajallinen. Fiskars odottaa alhaisen kuluttajaluottamuksen yhtiön päämarkkinoilla sekä jälleenmyyjäasiakkaiden keskittymisen varastonhallintaan vaikuttavan negatiivisesti kysyntään ja liikevaihtoon toisella vuosipuoliskolla.

Yhtiö on kertonut kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin toisesta vuosipuoliskosta lähtien.

Yhtiö korostaa edelleen kustannusten tarkkaa hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin investointeja strategisiin

kasvutekijöihin.

5.7.2023: Tulosvaroitus: Fiskars laskee vuoden 2023 tulosohjeistustaan

Fiskars laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023, sillä markkinaympäristö on edelleen epävakaa ja yhtiön tuotteiden kysynnän odotetaan olevan aiempia odotuksia heikompaa toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö odottaa nyt vertailukelpoisen EBITin vuonna 2023 olevan 120-130 miljoonan euron välillä. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen päivityksen perusteet

Markkinaympäristö oli odotetusti epävakaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Näkyvyys markkinakehitykseen on edelleen heikko, ja tällä hetkellä ei ole selkeitä merkkejä markkinatilanteen parantumisesta toisella vuosipuoliskolla. Alhainen kuluttajaluottamus yhtiön päämarkkinoilla sekä konsernin jälleenmyyjäasiakkaiden korkeat varastotasot tulevat vaikuttamaan negatiivisesti kysyntään ja liikevaihtoon toisella vuosipuoliskolla enemmän kuin aiemmin odotettiin.

Tammikuussa 2023 Fiskars kertoi kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin vuoden 2023 toisesta vuosipuoliskosta lähtien. Muutosten arvioidaan johtavan yhteensä noin 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista noin puolet odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla. Lisäksi yhtiö korostaa edelleen tarkkaa kustannusten hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin samalla investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 120-130 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa)

27.4.2023, Osavuosikatsaus Q1 2023: Tuloshjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022:151,0 milj. euroa)

TULOSOHJEISTUKSEN TAUSTAOLETUKSET

Keskeisimpien yhtiön tulosta heikentävien tekijöiden odotetaan vuonna 2023 olevan jatkuva epävarmuus markkinaympäristössä sekä heikompi kysyntä, etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiö on kertonut kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin toisesta vuosipuoliskosta lähtien.

Yhtiö korostaa edelleen kustannusten tarkkaa hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin investointeja strategisiin kasvutekijöihin

7.2.2023, Tilinpäätöstiedote: Näkymät vuodelle 2023:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa).

Keskeisimpien yhtiön tulosta heikentävien tekijöiden odotetaan vuonna 2023 olevan jatkuva epävarmuus markkinaympäristössä sekä heikompi kysyntä, etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiö on kertonut suunnittelevansa kohdennettuja organisaatiomuutoksia, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin toisesta vuosipuoliskosta lähtien. Samanaikaisesti yhtiö jatkaa investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

14.12.2022, Tulosvaroitus: Fiskars laskee vuoden 2022 näkymiään

Fiskars Oyj Abp laskee vuoden 2022 näkymiään neljännen vuosineljänneksen odotettua heikomman kysynnän johdosta. Yhtiö odottaa nyt vertailukelpoisen EBITin olevan vuonna 2022 noin 150 miljoonaa euroa (2021: 154,2 milj. euroa). Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021.

Näkymien päivityksen perusteet

Alhainen kuluttajaluottamus sekä vähittäiskaupan korkeat varastotasot ovat vähentäneet uusia tilauksia ja täydennystilauksia odotettua enemmän erityisesti Yhdysvalloissa. Tällä on ollut neljännellä vuosineljänneksellä negatiivinen vaikutus Vita-segmentin juhlasesongin myyntiin sekä Terra-segmentin myyntiin.

Yhtiö jatkaa huolellista kustannusten hallintaa odotettua alhaisemman liikevaihdon ja kustannusinflaation kompensoimiseksi.

Uudet näkymät vuodelle 2022:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan noin 150 miljoonaa euroa (2021: 154,2 milj. euroa).

Aiemmat näkymät vuodelle 2022:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

28.10.2022 Osavuosikatsaus Q3 2022 NÄKYMÄT VUODELLE 2022 (ENNALLAAN)

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Fiskars seuraa tarkasti kuluttajien luottamuksen kehitystä. Kuluttajien luottamus on pudonnut alhaiselle tasolle monella Fiskars konsernin avainmarkkinalla ja se voi vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään odotettua enemmän neljännellä vuosineljänneksellä. Neljäs vuosineljännes on tärkeä erityisesti Vita-liiketoimintayksikölle juhlasesongin vuoksi.

Kustannusympäristö on edelleen dynaaminen, ja etenkin energian hinnoissa on merkittävää epävakautta. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään kustannustekijöiden vaikutusta, ne muodostavat edelleen riskin vuoden 2022 tulokselle.

28.7.2022 Puolivuosikatsaus NÄKYMÄT VUODELLE 2022 (ENNALLAAN)

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBIT :in kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Yhtiö seuraa tarkasti kuluttajien luottamuksen kehitystä. Kuluttajien luottamus on pudonnut alhaiselle tasolle monella yhtiön avainmarkkinalla ja se voi vaikuttaa Fiskars konsernin tuotteiden kysyntään toisella vuosipuoliskolla.

Lisäksi maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin sekä raaka aineiden ja energian hintoihin liittyvät haasteet jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näiden tekijöiden vaikutusta, ne muodostavat edelleen riskin vuoden 2022 tulokselle. Yhtiö odottaa, että vuosineljännesten välillä tulee olemaan volatiliteettia kustannusinflaation ja sen lievennystoimien välisten ajoituserojen vuoksi.

29.4.2022 Osavuosikatsaus Q1 2022 NÄKYMÄT VUODELLE 2022 (ENNALLAAN)

Vuonna 2022 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevoiton (EBIT) kasvavan vuodesta 2021 (2021: 154,2 milj. euroa).

Maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on haasteita, ja inflaatio vaikuttaa raaka-aineiden ja energian hintoihin. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä tekijöitä, ne muodostavat edelleen riskin vuoden 2022 tulokselle. Yhtiö odottaa myös, että vuosineljännesten välillä tulee olemaan volatiliteettiakustannusinflaation ja sen lievennystoimien välisten ajoituserojen vuoksi.

13.10. Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään

Vuonna 2021 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn olevan 160-170 milj. euroa. Ohjeistuksen nostoon on vaikuttanut yhtiön odotettua parempi taloudellinen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohti. Keskeinen tekijä on se, että Fiskars on tähän asti onnistunut lieventämään globaaleissa toimitusketjuissa nähtyjä ongelmia, mitkä aiemmin on kerrottu merkittävinä riskeinä koko vuoden taloudelliselle kehitykselle.

23.6. Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään

Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään toisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen siivittämänä. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 140-160 milj. euroa.

19.4. Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään

Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään, sillä yhtiön arvion mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen vahva kehitys on jatkumassa. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 130-145 milj. euroa.

24.3. Fiskarsin nostaa vuoden 2021 näkymiään vahvan alkuvuoden johdosta

Fiskarsin koko vuoden 2021 näkymät ovat parantuneet odotettua myönteisemmän tuloskehityksen johdosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA jää alle vuoden 2020 tason, mutta ylittää 120 milj. euroa.

Tilinpäätöstiedote 2020

Vuonna 2021 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle vuoden 2020 tason, mutta ylittävän 110 milj. euroa.

Näkyvyys pysyy heikkona Covid-19-pandemiasta johtuen. Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille. Merkittävä osa säästötoimenpiteistä vuonna 2020 oli väliaikaisia ja kohdistui esimerkiksi markkinointiin. Kestävä liiketoiminta ei mahdollista yhtä mittaviin väliaikaisiin kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä pidempikestoisesti. Lisäksi käynnissä olevien Uudelleenjärjestely- ja Muutosohjelmien hyödyt toteutuvat täysimääräisesti vuonna 2022. Tarkempi läpikäynti mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy tämän tilinpäätöstiedotteen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät –osiosta.

Näkymät vuodelle 2020 palautettiin 13.10.2020

Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019.

Näkymät vuodelle 2020 peruttu 19.3.2020

Fiskars Oyj Abp on perunut 5.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020. Covid-19 pandemian leviämisen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020. Koska tilanne muuttuu edelleen nopeasti, perusteltua arviota mahdollisista vaikutuksista koko vuoden 2020 osalta ei tällä hetkellä voida tehdä. Fiskars pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida

Tilinpäätöstiedote 2019

Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019. Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Fiskars Group jatkaa kasvupanostuksia ja keskittyy kannattavuuden parantamiseen käynnissä olevien uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmien avulla. Ohjelmien odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhtiö ei anna arviota vertailukelpoisen liikevaihdon osalta vuodelle 2020.

Lisäksi useilla keskeisillä markkinoilla on epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset muutokset tuontitulleissa tai seuraukset koronaviruksen leviämisestä, jotka voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseen.

EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

16.10.2019 Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjausta vuodelle 2019

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan vuodelle 2019. Fiskars odottaa nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän alle edellisvuoden tason. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla. Fiskars odottaa edelleen, että vertailukelpoinen EBITA jää alle edellisvuoden tason.

Puolivuosikatsaus 2019

VERTAILUKELPOISEN EBITAN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 PÄIVITETTY (17.5.2019)Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

17.5.2019 Fiskars alentaa vertailukelpoisen EBITAn ohjausta vuodelle 2019, ohjaus vertailukelpoisen liikevaihdon osalta ennallaan

Fiskars Oyj Abp alentaa vertailukelpoisen EBITAn ohjausta koko vuodelle 2019. Fiskars arvioi nyt vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Vuonna 2019 Fiskars Group odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla. Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä aikavälillä. Lisäksi  toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, kuten esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös  valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Tilinpäätöstiedote 2018

Vuonna 2019 Fiskars Group odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2018

Vuonna 2018 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen neljännes on merkittävä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

18.7.2018 Fiskars alentaa liikevaihto-ohjaustaan vuodelle 2018, ohjaus EBITA:n osalta ennallaan

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan koko vuodelle 2018. Fiskars arvioi nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta, kun aiemmin Fiskars odotti vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan vuodesta 2017. Fiskars odottaa edelleen vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2017.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2018

Näkymät vuodelle 2018 ennallaan:

Vuonna 2018 Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Tilinpäätöstiedote 2017

Vuonna 2018 Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja eivätkä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017

Näkymät vuodelle 2017 tarkentuneet: Fiskars arvioi liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) sekä vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Mikäli USA:n dollarin heikkeneminen jatkuu loppuvuoden aikana, saattaa liikevaihto ilman vuonna 2016 myytyjä liiketoimintoja pysyä edellisen vuoden tasolla USA:n dollariin liittyvän translaatiovaikutuksen vuoksi. Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017

Näkymät vuodelle 2017 ennallaan: Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan muuntoriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja verojen ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2017

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan muuntoriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja verojen ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Tilinpäätöstiedote 2016

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, pois lukien myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2016 (2016: 1 180 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan translaatioriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että oikaistun liiketuloksen kannalta. Oikaistu EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta liiketoimintojen myynneistä, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Kausiluonteisuuden vuoksi suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko tulos toteutui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Fiskars jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintoihinsa, panostaa brändien kehittämiseen ja innovatiivisten uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille tavoitteenaan kannattavan kasvun kiihdyttäminen.

Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta liiketoimintojen myynneistä, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living-liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Kausiluonteisuuden vuoksi suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko tulos toteutui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Fiskars jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintoihinsa, panostaa brändien kehittämiseen ja innovatiivisten uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille tavoitteenaan kannattavan kasvun kiihdyttäminen. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Fiskars jatkaa kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Tilinpäätöstiedote 2015

Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin yhtiön päämarkkinoilla ja epäsuotuisten valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana. Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Fiskars jatkaa kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai integraatioon liittyviä kuluja.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia.