Osakassopimukset

Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut 29.12.2017 tiedon kohdeyhtiön omistusta ja liputusvelvollisten äänestyskäyttäytymistä koskevasta osakassopimuksesta. Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus on ylittänyt 25 prosentin liputusrajan. Liputusraja ylitettiin 29.12.2017. Turret Oy Ab:lla, Holdix Oy Ab:lla sekä näiden yhtiöiden lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on hallussaan yhteensä 23 883 711 Fiskars Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 29,16 prosenttia kaikista Fiskars Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä. Yhteistyö käsittää Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n välisen osakassopimuksen, jota näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt käsittävät Paul Ehrnroothin, Jacob Ehrnroothin ja Sophia Ehrnroothin, jotka kaikki kuuluvat Turret Oy Ab:n lähipiiriin, sekä Elsa Fromondin, Louise Fromondin ja Anna Fromondin, jotka kaikki kuuluvat Holdix Oy Ab:n lähipiiriin. Osakassopimuksen puitteissa osapuolten edellytetään omistajayhteistyön kautta muodostavan yhteisen käsityksen siitä, miten osapuolten oikeuksia Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana tulee käyttää. Lisäksi osapuolet ovat sopineet etuosto-oikeudesta jonkun osapuolen aikoessa myydä Fiskars Oyj Abp:n osakkeita. Sopimus sisältää myös muita ehtoja, jotka ovat tyypillisiä vastaavissa omistajayhteistyöjärjestelyissä. Osapuolilla ei ole mitään aikomusta tehdä ostotarjousta Fiskars Oyj Abp:sta ja yhteenlaskettu omistus tulee, nykyisen strategian mukaisesti, olemaan alle 30 prosenttia.

Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut 26.5.2016 tiedon, että Paul Ehrnrooth, Turret Ab Oy, Jacob Ehrnrooth ja Sophia Ehrnrooth ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen, jonka mukaan muut osakassopimuksen osapuolet sitoutuvat äänestämään Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokouksissa Turret Ab Oy:n kannan mukaan. Osakassopimuksen osapuolet ovat sopineet keskinäisestä etuosto-oikeudesta, mikäli joku heistä aikoo myydä Fiskars Oyj Abp:n osakkeita.

Fiskarsin tiedossa ei ole muita voimassa olevia osakassopimuksia.