Liputusilmoitukset

Liputusvelvollisuus, eli huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus, koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä niin Finanssivalvonnalle sekä listayhtiölle ilman aiheetonta viivytystä. Tieto tulee toimittaa Fiskarsille sähköpostitse osoitteeseen management.transactions@fiskars.com

Lisätietoja Finanssivalvonnan sivuilla.