Rahoitusasema ja velkasijoittajat

Fiskars-konsernin pääomahallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin mahdollisuudet toiminnan rahoittamiseen sekä ylläpitää joustavuus investointimahdollisuuksien hyödyntämiseen. Yksi Fiskars-konsernin taloudellisista tavoitteista on ylläpitää nettovelan ja viimeisen 12 kuukauden käyttökatteen (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) suhdelukuna enintään 2,5.  

Konsernin velkasalkku koostuu vastuullisuustavoitteisiin sidotusta velkakirjalainasta, kahdenvälisistä luotoista, yritystodistuksista, pitkän aikavälin sitovista valmiusluottolimiiteistä ja sitomattomista luottolimiiteistä.

Fiskars-konsernilla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Rahoitusasema

1-3/20241-3/2023
Korollinen nettovelka, EURm510,0369,8
Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA
(liukuva 12kk), suhdeluku
2,921,95
Nettovelkaantumisaste, %67 %48 %
Omavaraisuusaste, %45 %49 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja, EURm-5,522,1
Fiskars-konsernilla oli 250,0 milj. euroa (250,0) sitovia pitkäaikaisia valmiusluottolimiittejä ja 49,3 milj. euroa (46,9) sitomattomia luottolimiittejä. 400,0 milj. euron yritystodistusohjelma oli käytettävissä pohjoismaisten pankkien kanssa. Pitkän aikavälin sitovia valmiusluottolimiittejä ei ollut käytössä (30,0). Yritystodistusohjelmasta oli käytössä 84,8 milj. euroa (150,0).

Velkamaturiteettirakenne 2023 lopulla (EURm)1

Avoinna olevat velkainstrumentit

VASTUULLISUUSTAVOITTEISIIN SIDOTTU JOUKKOVELKAKIRJALAINA

9.11.2023, Fiskars-konserni laski liikkeeseen 200 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 16.11.2028 ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 5,125 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä oli 16.11.2023. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen Fiskars-konsernin julkaiseman vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen mukaisesti.

Fiskars Oyj Abp jätti 10.1.2024 hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalle. Kaupankäynti joukkovelkakirjalainalla alkoi 12.1.2024 kaupankäyntitunnuksella ”FSKRSJ512528”. Lue listalleottoesite: Fiskars Oyj Abp:n 200 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan listalleottoesite

Vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehys ja materiaalit

Fiskars-konserni on laatinut vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Sustainability-Linked Bond Framework), jonka tarkoituksena on sovittaa yhtiön pitkän aikavälin rahoitusstrategia kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksessä määritellään kaksi keskeistä tulosindikaattoria:

KAHDENVÄLISET LUOTOT
Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lopussa, Fiskars-konsernilla oli kokonaisuudessaan 130 milj. euroa avoinna olevia kahdenvälisiä luottoja useilta rahoituslaitoksilta.

YRITYSTODISTUSOHJELMA
Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lopussa 400,0 milj. euron yritystodistusohjelma oli käytettävissä pohjoismaisten pankkien kanssa. Yritystodistusohjelmasta oli käytössä 84,8 milj. euroa (150,0).

PITKÄN AIKAVÄLIN SITOVA VALMIUSLUOTTOLIMIITTI JA SITOMATTOMAT LUOTTOLIMIITIT
Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lopussa Fiskars-konsernilla oli 250,0 milj. euroa (250,0) sitovia pitkäaikaisia valmiusluottolimiittejä ja 49,3 milj. euroa (46,9) sitomattomia luottolimiittejä.

Sopimuksiin luottolimiiteistä sekä pitkäaikaisista lainoista sisältyy muun muassa vakavaraisuuteen liittyvä ehto, jonka noudattamatta jättäminen johtaa sopimusten ennenaikaiseen erääntymiseen. Ehdon rikkoontuminen edellyttää vakavaraisuuden huomattavaa heikentymistä nykyisestä.

Yhteystiedot velkasijoittajille

Kaisa Vuorinen

VP, Rahoitus ja riskienhallinta

Keilaniementie 10
P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland

Tel. +358 50 327 9095
kaisa.vuorinen@fiskars.com