Osakesarjojen yhdistäminen

Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n Large Cap -listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja heinäkuussa 2009 tapahtuneen A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Yhdistämisen jälkeen jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet. Uusi yhtenäinen osakesarja FIS1V (aiemmin FISAS ja FISKS) tuli julkisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009. Fiskars vaihtoi kaupankäyntitunnuksensa FSKRS:ksi 2.1.2017 alkaen.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyen K-sarjan osakkeiden omistajille suunnattiin maksuton osakeanti, jossa jokaista viittä K-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi osake. Tämän seurauksena 4 513 141 osaketta laskettiin liikkeelle.

Osakesarjojen yhdistämiseen liittyi lisäksi Agrofin Oy Ab:n sulautuminen Fiskars Oyj Abp:hen. Sulautumisvastikkeena yhteensä 11 863 964 uutta osaketta suunnattiin Agrofin Oy Ab:n osakkeenomistajille. Samanaikaisesti mitätöitiin sulautumisen yhteydessä Fiskarsille siirtyneet 11 863 964 osaketta.