Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka velvoitteet ja vastuut määräytyvät Suomen lain mukaan. Fiskars-konserniin kuuluvat emoyhtiö Fiskars Oyj Abp ja sen tytäryhtiöt. Fiskars Oyj Abp:n lakisääteiset hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Konsernin muu johto tukee Fiskars Oyj Abp:n lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Raasepori.

Fiskars Oyj Abp noudattaa Suomen osakeyhtiölain säännöksiä, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystään, yhtiön hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Fiskars Oyj Abp on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen ja soveltaa Nimitysvaliokunnan kokoonpanoa koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon osalta yhtiö on poikennut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15 kohdassa ”Valiokunnat” tarkemmin kuvatulla tavalla.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Dokumentti
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2023 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 (PDF)

Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Dokumentti
Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet (englanniksi) (PDF)