Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka velvoitteet ja vastuut määräytyvät Suomen lain mukaan. Fiskars-konserniin kuuluvat emoyhtiö Fiskars Oyj Abp ja sen tytäryhtiöt. Fiskars Oyj Abp:n lakisääteiset hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Konsernin muu johto tukee Fiskars Oyj Abp:n lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Raasepori.

Fiskars Oyj Abp noudattaa Suomen osakeyhtiölain säännöksiä, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystään, yhtiön hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Fiskars Oyj Abp on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen ja soveltaa Nimitysvaliokunnan kokoonpanoa koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon osalta yhtiö on poikennut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15 kohdassa ”Valiokunnat” tarkemmin kuvatulla tavalla.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

DokumenttiPDF
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011PDF icon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010PDF icon

Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

DokumenttiPDF
Fiskars Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet (englanniksi)PDF icon