Fiskars Oyj Abp:n tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,41 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 14.3.2024 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 22.3.2024.

Toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 13.9.2024, osingon täsmäytyspäivä 16.9.2024 ja osingon maksupäivä viimeistään 23.9.2024.