Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksettiin 24.3.2023. Fiskarsin hallitus on 7.9.2023 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, että toisen osinkoerän 0,40 euroa osakkeelta maksupäivä on 19.9.2023. Osingon irtoamispäivä on 11.9.2023 ja täsmäytyspäivä 12.9.2023.