Kausiluonteisuus ja sää

Fiskars-konsernin tuotteiden kysyntään eri kategorioissa voivat vaikuttaa sekä kausivaihtelut että sääolosuhteet.

Fiskars-liiketoiminta-alueelle vuoden alkupuolisko on tärkeä puutarhakategoriassa. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi puutarhatyökalujen kysyntään. Epäsuotuisa sää eli kylmä ja sateinen kevät voi heikentää näiden tuotteiden myyntiä, kun taas suotuisat olosuhteet voivat lisätä sitä. Talvikuukausina lumeton talvi voi vähentää lumityökalujen myyntiä ja päinvastoin. Koulunaloitussesonki toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä on myös tärkeä Fiskars-liiketoiminta-alueelle saksikategoriassa.

Vita-liiketoiminta-alueelle toinen vuosipuolisko, erityisesti neljäs vuosineljännes, on tärkein juhlasesongin vuoksi.

Vaikeudet tuotteiden saatavuudessa, kysynnän heikkeneminen ja tuotanto- ja logistiikkakustannusten nousu tärkeiden sesonkien aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Kysynnän kausiluonteisuus voi poiketa tyypillisestä vuodesta epävakaassa markkinatilanteessa.

Myrskyjen, metsäpalojen ja muiden äärimmäisten sääolosuhteiden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena, ja niillä voi olla myös paikallisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Fiskars-konserni pyrkii tasapainottamaan kausiluonteisuuden ja muuttuvien sääolojen vaikutusta laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman sekä laajan maantieteellisen läsnäolon avulla. Yhtiö voi ylläpitää varmuusvarastoja toimitusketjun häiriöiden varalta. Lisäksi se hallitsee hinta- ja saatavuusriskejä hajauttamalla hankintasopimuksia.

Luonnonkatastrofien aiheuttamien omaisuusvahinkojen ja liiketoiminnan keskeytysten taloudellisia vaikutuksia hallitaan kattavilla vakuutuksilla.