Omien osakkeiden hankinta

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Fiskars Oyj Abp:llä oli 81 000 000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön omistuksessa oli 175 722 omaa osaketta. Yhtiö ei hankkinut omia osakkeita vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Omien osakkeiden hankinta 2022

Fiskarsin hallitus päätti 4.2.2022 aloittaa yhtiön omien osakkeiden yhtiön omien osakkeiden hankinnan siten, että hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 200 000 kappaletta. Hallitus päätti nostaa hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 500 000 osakkeella 16.3.2022, 300 000 osakkeella 28.7.2022 ja 300 000 osakkeella 28.10.2022. Näin ollen hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärä on 1 300 000 eli noin 1,6 % koko osakekannasta.

Osakkeiden hankinta päätettiin aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 2021 antaman valtuutuksen perusteella ja sitä on jatkettu varsinaisen yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiö oli hankkinut 31.12.2022 mennessä yhteensä 1 000 000 omaa osaketta 18 milj. eurolla sen jälkeen, kun osakkeiden takaisinosto alkoi helmikuussa 2022.

Omien osakkeiden hankinta 2019

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 28.8.2019 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2020.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2019 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. Fiskars Oyj Abp:n omistuksessa on 363 609 omaa osaketta.