Omien osakkeiden hankinta

Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen lopussa Fiskars Oyj Abp:llä oli 81 000 000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön omistuksessa oli 202 927 omaa osaketta.

Omien osakkeiden hankinta 2023

8.6.2023 tiedotettiin, että Fiskarsin hallitus päätti jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa 15. maaliskuuta 2023 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Fiskars hankkii omia osakkeita enintään 295 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,4 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Fiskars Oyj Abp tiedotti 4. helmikuuta 2022 hallituksen päätöksestä aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinta. Osakkeiden hankinta päätettiin aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 2021 antaman valtuutuksen perusteella ja sitä on jatkettu varsinaisen yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen perusteella. Fiskars hankki yhteensä 1 000 000 omaa osaketta vuonna 2022. Omien osakkeiden ostoa on jatkettu vuonna 2023.

Varsinainen yhtiökokous 15. maaliskuuta 2023 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Omien osakkeiden hankinta 2022

Fiskarsin hallitus päätti 4.2.2022 aloittaa yhtiön omien osakkeiden yhtiön omien osakkeiden hankinnan siten, että hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 200 000 kappaletta. Hallitus päätti nostaa hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 500 000 osakkeella 16.3.2022, 300 000 osakkeella 28.7.2022 ja 300 000 osakkeella 28.10.2022. Näin ollen hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärä oli 1 300 000 eli noin 1,6 % koko osakekannasta.

Osakkeiden hankinta päätettiin aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 2021 antaman valtuutuksen perusteella ja sitä jatkettiin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Yhtiö oli hankkinut 31.12.2022 mennessä yhteensä 1 000 000 omaa osaketta 18 milj. eurolla sen jälkeen, kun osakkeiden takaisinosto alkoi helmikuussa 2022.

Omien osakkeiden hankinta 2019

Fiskars Oyj Abp:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankki omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2019 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.