Omien osakkeiden hankinta

Vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa Fiskars Oyj Abp:llä oli 81 905 242 osaketta ja ääntä, ja yhtiön omistuksessa oli 811 200 omaa osaketta.

Omien osakkeiden hankinta 2022

Fiskars Oyj Abp tiedotti 4.2.2022 hallituksen päätöksestä aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinta varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella siten, että hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 200 000 kappaletta. Fiskarsin hallitus päätti 16.3.2022 saman valtuutuksen nojalla nostaa hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 500 000 osakkeella, mikä vastaa enintään 0,6 % koko osakekannasta. Siten yhdessä aiemman päätöksen kanssa Fiskars hankkii omia osakkeita yhteensä korkeintaan 700 000 kappaletta, eli enintään noin 0,8 % koko osakekannasta. 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous 2022 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se ei päätä varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antamaa vastaavaa valtuutusta. 

Omien osakkeiden hankinta 2019

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 200 000 kappaletta, eli enintään noin 0,2 % koko osakekannasta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 28.8.2019 ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa vuonna 2020.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2019 hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. Fiskars Oyj Abp:n omistuksessa on 363 609 omaa osaketta.