Kasvustrategiamme määrittää ne aiempaa harvemmat, suuremmat ja rohkeammat strategiset valinnat, joiden avulla Fiskars Group jatkossa kasvaa orgaanisesti ja kannattavasti.

Keskitymme voittaviin brändeihin, kanaviin ja maihin. Panostamme merkittävästi niihin liiketoiminnan osiin, jotka omaavat suurimman kasvupotentiaalin.

Merkittävimpiä kasvutekijöitä ovat kaupallinen erinomaisuus, oma kanava, USA ja Kiina. Näiden tekijöiden avulla konserni kasvaa eri brändeissä, kanavissa ja maissa. Kaupallinen erinomaisuuden avulla varmistamme kaupallisen toiminnan jatkuvan ja systemaattisen optimoinnin. Oman kanavan avulla pystymme varmistamaan kuluttajillen hienoja brändikokemuksia sekä olla läsnä niissä kanavissa, joissa modernit kuluttajat ovat läsnä. Lisäksi meillä on selkeät suunnitelmat kiihdyttää kasvua USA.ssa ja Kiinassa, jotta tavoitamme vielä enemmän kuluttajia.

Kasvun mahdollistavia tekemisiä ovat ihmiset, digitaalisuus, innovaatio ja muotoilu sekä vastuullisuus. Nämä tekijät ovat konsernin ytimessä, ja niillä on tärkeä rooli strategian toteuttamisessa.