Kasvustrategia

Fiskars-konsernin kasvustrategiassa esitetään strategiset valinnat, jotka vievät yhtiön terveen orgaanisen kasvun tielle ja parantavat kannattavuutta.

Strategian logiikka on selkeä: yhtiö keskittyy voittaviin brändeihin, kanaviin ja maihin.

Kasvustrategia koostuu neljästä kasvuajurista, jotka ovat kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina. Nämä ajurit muuttavat ja uudistavat Fiskars-konsernia kaikissa brändeissä, kanavissa ja maissa.

Strategian kasvun mahdollistajat ovat ihmiset, digitaalisuus, innovaatio ja muotoilu sekä vastuullisuus. Nämä mahdollistajat ovat Fiskars-konsernin ytimessä ja ratkaisevan tärkeitä kasvustrategian toteutukselle.

Fiskars-konserni on nyt strategiakautensa puolivälissä. Se jatkaa muutosprosessia ja täsmentää samalla strategian toteutusta. Konserni on terävöittänyt brändiportfoliologiikkaa nopeuttaakseen yhtiön profiilin kehittämistä ja määrittänyt selkeän roolin kullekin brändille. Konserni on myös yksinkertaistanut toimintatapaansa monin tavoin, jotta tiimit voivat toteuttaa strategiaa nopeammin. Lue lisää: Fiskars-konsernin Pääomamarkkinapäivä 2023.

Yksinkertaistettu tapa toimia

Nopeutamme strategian toteuttamista yksinkertaisemman rakenteen ja kokonaisvaltaisen vastuun avulla

  • Liiketoiminta-alueet liiketoiminnan omistajina, joilla on tulosvastuu
  • Skaalautuvat alustat, kuten hankinta & logistiikka ja digital & IT, tukevat liiketoiminta-alueita
  • Konserni on aktiivinen brändisalkunhoitaja, joka allokoi resursseja brändeille

Selkeät roolit brändeille

Suurista brändeistä suurempia

  • Kiihdytä: Yli-investoi ja kasvata suoraa kuluttajamyyntiä ensin, tärkeät kaupungit ja kategoriat
  • Ankkuroi: Valjasta Fiskars-brändin potentiaali ja fokus

Arvon luontia brändikohtaisesti

  • Maksimoi potentiaali: Omarahoitteinen kasvu
  • Optimoi: Kannattavuuden priorisointi suorituskyvyn parantamiseksi
  • Hyödynnä taktisesti: Täydennä brändisalkkua paikallisesti