Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuonna 2020 yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi:

  • hallituksen puheenjohtaja: 90 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 60 000 euroa
  • hallituksen jäsenet: 45 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 746 500 euroa vuonna 2018. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana Fiskarsin kannustinjärjestelmissä, eivätkä he ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2020

NimiVuosipalkkio
(euroa)
Kokouspalkkio
(euroa)

             Yhteensä
(euroa)
Paul Ehrnrooth, puheenjohtaja86 62552 125138 750
Jyri Luomakoski, varapuheenjohtaja57 75031 38889 138
Albert Ehrnrooth43 31321 65064 963
Louise Fromond43 31321 65064 963
Inka Mero43 31323 06366 376
Fabian Månsson43 31337 26380 576
Peter Sjölander43 31339 92583 238
Ritva Sotamaa43 31340 40083 713
Nathalie Ahlström*32 10013 35045 450
Yhteensä436 353280 814717 167

* Halituksen jäsen 11.3.-29.11.2020

Hallituksen nimitysvaliokunnassa on yksi ulkopuolinen jäsen, Alexander Ehrnrooth. Hänelle maksettiin kokouspalkkioita 3 000 euroa vuonna 2020.