Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuonna 2023 yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi:

  • hallituksen puheenjohtaja: 140 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 105 000 euroa
  • hallituksen jäsenet: 70 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa  ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa  ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen jäsenet eivät ole mukana Fiskarsin kannustinjärjestelmissä, eivätkä he ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2022 löytyvät Palkitsemisraportista