Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuonna 2023 yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi:

  • hallituksen puheenjohtaja: 140 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 105 000 euroa
  • hallituksen jäsenet: 70 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa  ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa  ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidetyistä hallituksen/valiokuntien kokouksista maksettiin hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille sama palkkio kuin muista kokouksista ja hallituksen/valiokuntien jäsenille 750 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön käytäntöjen mukaisesti.

Vuonna 2023 kukaan hallituksen jäsenistä ei ollut työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eikä sen konserniin kuuluviin muihin yhtiöihin. Siten hallituksen jäsenille ei maksettu työsuhdeliitännäisiä palkkoja, palkkioita tai taloudellisia tai muita etuja, jotka eivät liity hallituksen työhön, eivätkä he olleet oikeutettuja eläkeohjelmaan. Hallituksen jäsenet eivät saa palkkiona yhtiön osakkeita, eivätkä he osallistu yhtiön osakeperusteisiin tai muihin kannustinohjelmiin.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2023 löytyvät Palkitsemisraportista