Arjesta ainutkertaista

Luomme positiivista vaikutusta ihmisten ja yhteisöjen elämänlaatuun. Haluamme näyttää esimerkkiä ja innostaa ihmisiä mukaan luomaan kestävää hyvinvointia ihmisille ja maapallolle.

Yrityksemme tarkoitus on luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Ymmärrämme vastuumme sekä työnantajana että niiden yhteisöjen jäsenenä, joissa toimimme. Olemme sitoutuneet luomaan inklusiivisen, reilun ja avoimen työkulttuurin, jossa kuuntelemme kaikkia ja kunnioitamme jokaisen ainutlaatuisuutta. 

Tiedämme, että kun kollegamme tuntevat yhteenkuuluvuutta ja jokainen huomioidaan, niin voimme myös luoda innovaatioita ja kasvaa yrityksenä. Mittaamalla työntekijöiden inklusiivisuuden kokemusta Fiskars Groupilla, voimme olla varmoja, että olemme oikealla tiellä ja teemme vaikuttavia toimenpiteitä.  

Tavoitteemme: Inklusiivisuuden kokemus parhaan 10 %:n joukossa kansainvälisten yritysten vertailuryhmässä* 

Tällä hetkellä globaali vertailuluku inklusiivisuuden kokemukselle on 80.

Vuonna 2023 toimistotyöntekijöillemme järjestettiin kaksi Our Voice -kyselyä – toukokuussa ja marraskuussa. Toukokuun aikana pistemäärämme inklusiivisuuden kokemuksellIe oli 72, mikä muodosti lähtötilanteemme, ja marraskuussa se laski hieman ollen 70.

*Tämän hetkinen vertailutaso: 80 (Q2/2023). Vertailuluku päivittyy kuuden kuukauden välein viimeisimpään dataan perustuen ja saattaa muuttua riippuen siitä, miten maailmanlaajuinen verrokkiluku kehittyy.  

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2023 yritysvastuuraportissamme (engl.)

Arjesta ainutkertaista

– Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact- yrityusvastuualoitteeseen(UNGC:tä), ja vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) keskeisiin yleissopimuksia, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeita
– Käymme aktiivista ja avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa, ja tuemme paikallisia yhteisöjä. Vuonna 2023 investoimme 625 000 euroa paikallisiin yhteisöihin.
– Seuraamme työntekijöidemme sitoutumista ja hyvinvointia Our Voice -työntekijäkyselyillä, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin epäk
– Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact- yrityusvastuualoitteeseen(UNGC:tä), ja vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) keskeisiin yleissopimuksia, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeita
– Käymme aktiivista ja avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa, ja tuemme paikallisia yhteisöjä. Vuonna 2023 investoimme 625 000 euroa paikallisiin yhteisöihin.
– Seuraamme työntekijöidemme sitoutumista ja hyvinvointia Our Voice -työntekijäkyselyillä, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin epäkohtia havaitessamme.
– Järjestämme koulutuksia yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyen. Kehitämme myös työntekijöillemme suunnattuja verkostoja, joita ovat esimerkiksi LGBTQ+-ryhmä ja naiset ja työelämä -ryhmä.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja puolustamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme samaa muilta. Noudatamme YK:n Global Compactia (UNGC:tä), jonka mukaisesti olemme sitoutunut vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja haitallisia toimintatapoja. Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa. Kehitämme ja noudatamme myös due diligence -menettelyä, jotta pystyisimme arvioimaan entistä paremmin ihmisoikeuksiin liittyviä käytänteitämme ja niiden vaikuttavuutta.

Fiskars Groupin toimintaohjeissa (Code of Conduct) on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten harjoitamme liiketoimintaa ee
Kunnioitamme ja puolustamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme samaa muilta. Noudatamme YK:n Global Compactia (UNGC:tä), jonka mukaisesti olemme sitoutunut vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja haitallisia toimintatapoja. Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa. Kehitämme ja noudatamme myös due diligence -menettelyä, jotta pystyisimme arvioimaan entistä paremmin ihmisoikeuksiin liittyviä käytänteitämme ja niiden vaikuttavuutta.

Fiskars Groupin toimintaohjeissa (Code of Conduct) on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten harjoitamme liiketoimintaa eettisellä tavalla. Järjestämme kaikille työntekijöillemme säännöllisesti koulutuksia liittyen ihmisoikeuksiin, kuten työoloihin, työntekijöiden oikeuksiin, korruption ja lahjonnan torjuntaan sekä työturvallisuuteen.

Vuonna 2023 osallistuimme YK:n Global Compactin järjestämään Business & Human Rights -koulutusohjelmaan, joka tarjosi hyödyllisiä työkaluja ihmisoikeuksien due diligence -prosessimme kehittämiseen. Tunnistamme ja priorisoimme liiketoimintaamme liittyvät mahdolliset ja todelliset ihmisoikeusvaikutukset ja kehitimme ylätason toimintasuunnitelmia. Sen sijaan, että olisimme luoneet uuden erillisenä prosessin, olemme pyrkineet integroimaan ihmisoikeuksien hallinnan olemassa oleviin prosesseihimme, ESG-strategiaan ja johtamiseen.

Edellytämme, että toimittajamme ja kumppanimme toimivat samojen arvojen ja tiukkojen eettisten normien puitteissa kuin me. Niiden on noudatettava Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeita (Supplier Code of Conduct) voidakseen harjoittaa yhteistyötä kanssamme.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Tasa-arvoinen ja inklusiivinen työpaikka

Arvomme ohjaavat meitä jokapäiväisissä päätöksissä. Ymmärrämme että sitoutuminen moninaisuuteen ja inklusiivisuuteen vaatii jatkuvaa valmiutta kuunnella, keskustella ja kehittää toimintaamme. Pyrimme määrätietoisesti tekemään kulttuuristamme aidosti kutsuvan ja osallistavan samalla kun torjumme aktiivisesti ennakkoluuloja yrityksessämme ja yhteisöissä, joissa toimimme.

Olemme muun muassa järjestäneet työntekijöillemme koulutuksia yhdessä Inklusiiv ry:n kanssa, joka luo ja jakaa tietoa monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Kehitämme myös työntekijöillemme
Arvomme ohjaavat meitä jokapäiväisissä päätöksissä. Ymmärrämme että sitoutuminen moninaisuuteen ja inklusiivisuuteen vaatii jatkuvaa valmiutta kuunnella, keskustella ja kehittää toimintaamme. Pyrimme määrätietoisesti tekemään kulttuuristamme aidosti kutsuvan ja osallistavan samalla kun torjumme aktiivisesti ennakkoluuloja yrityksessämme ja yhteisöissä, joissa toimimme.

Olemme muun muassa järjestäneet työntekijöillemme koulutuksia yhdessä Inklusiiv ry:n kanssa, joka luo ja jakaa tietoa monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Kehitämme myös työntekijöillemme suunnattuja verkostoja, joita ovat esimerkiksin LGBTQ+-ryhmä ja naiset ja työelämä -ryhmä.

Vuonna 2023 asetimme viidenneksi ESG-tavoitteeksemme mitata työntekijöidemme inklusiivisuuden kokemusta osallistavan, oikeudenmukaisen ja avoimen työympäristön rakentamiseksi. Tavoitteenamme on olla maailmanlaajuisesti inkluusiokokemuksen perusteella parhaiten menestyneiden yritysten 10 prosentin joukossa.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Astioita itsenäistyville nuorille

Pitkäaikainen yhteistyömme SOS-Lapsikylän auttaa lapsia, nuoria ja perheitä. Olemme useiden vuosien ajan lahjoittaneet lapsikylistä omaan asuntoon muuttaville nuorille astia- ja keittövälinepaketin. Jokainen omaan asuntoonsa muuttava nuori saa Fiskarsin laadukkaita keittiövälineitä sekä kauniita Iittalan ja Arabian astioita.

Lisäksi kuluttajat ovat voineet tehdä vuosittain lahjoituksen SOS-lapsikylille Iittala-myymälöissämme Suomessa. Vuonna 2023 sitouduimme keräämään varoja, vähintään 10 000 euroa, SOS Lapsikylät Apuu chatiin, joka auttaa kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria vu
Pitkäaikainen yhteistyömme SOS-Lapsikylän auttaa lapsia, nuoria ja perheitä. Olemme useiden vuosien ajan lahjoittaneet lapsikylistä omaan asuntoon muuttaville nuorille astia- ja keittövälinepaketin. Jokainen omaan asuntoonsa muuttava nuori saa Fiskarsin laadukkaita keittiövälineitä sekä kauniita Iittalan ja Arabian astioita.

Lisäksi kuluttajat ovat voineet tehdä vuosittain lahjoituksen SOS-lapsikylille Iittala-myymälöissämme Suomessa. Vuonna 2023 sitouduimme keräämään varoja, vähintään 10 000 euroa, SOS Lapsikylät Apuu chatiin, joka auttaa kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria vuosittain. Chatissa lapset voivat saada apua vaikeisiin tilanteisiin ja puhua luotettavan aikuisen kanssa.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Käsityönä valmistettuun lasiin liittyvä tieto, tekniikat ja taito liitettiin Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Käsityönä valmistettuun lasiin liittyvä tieto, tekniikat ja taito liitettiin Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon 6.12.2023.

Suomen lasimuseo käynnisti hakemuksen Suomessa ja koordinoi hanketta kymmenen vuoden ajan. Tämän monikansallisen hakemuksen hyväksyminen osoittaa kunnioitusta lasinvalmistusperinteelle, perinteen kantajille ja koko suomalaiselle lasialalle. Iittalan lasitehdas oli tiiviisti mukana hankkeessa.

Moomin by Arabia jatkaa yhteistyötään Punaisen Ristin kanssa

Mooments of kindness -sarja on yhteistyö, jossa juhlitaan ystävyyttä ja ystävällisyyttä. Vuonna 2022 alkanut Muumin by Arabian ja Punaisen Ristin yhteistyö jatkui vuonna 2023. Kokoelmaan kuuluu muki, lautanen, kulho ja lautanen Tove Janssonin alkuperäiskuvituksilla Suomen Punaiselle Ristille vuodelta 1963. Kokoelma on ollut saatavilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Japanissa. Jokaista myytyä tuottetta kohden olemme lahjoittaneet yhden euron Punaisen Ristin kansallisille toimistoille. Vuonna 2023 kampanjalla kerättiin Punaiselle Ristille 176 293 euroa.

Terveys ja turvallisuus

Työntekijöillämme on oikeus työskennellä joka päivä turvallisessa ympäristössä.
Tavoitteenamme on, ettei meillä satu lainkaan onnettomuuksia. Kannustamme kaikkia ottamaan vastuun sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen on myös olennainen osa hallintajärjestelmäämme, ja suurin osa toimipaikoistamme noudattaa ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa tämän standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.

Johtoryhmien on tarkistettava säännöllisesti, että terveys- ja turvallisuusasioihin osoitetut resurssit ovat riittävät ja terveyden ja turvallisuuden jatkuva parantaminen on olennainen osa kulttuuriamme.

Edistämme aktiivisesti ei lainkaan poissaoloihin johtavia onnettomuuksia -kulttuuria ja uskomme, että turvallisuus on yhteinen vastuumme. Pyrimme jatkuvasti vähentämään onnettomuuksia, lisäämään vaaratietoisuutta, edistämään turvallisuushavaintoja ja hyvien käytäntöjen raportoimista kaikille työntekijöille. Vaarojen tunnistaminen on olennainen askel terveys- ja turvallisuusriskien hallinnassa. Riski on vaarallisen toiminnan tai tehtävän seurausten todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä. Meillä on menettelyt vaarojen tunnistamiseen ja riskinarviointiin, jotta voimme jatkuvasti parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta.

Tavoitteemme: Ei lainkaan poissaoloihin johtavia onnettomuuksia.

Terveys ja turvallisuus

– Valtaosa Fiskars Groupin toimipaikoista noudattaa ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.
– Auditoimme säännöllisesti toimittajiamme. Vuonna 2023 toteutimme toimittajille 62 vastuullisuusauditointia.
– Järjestämme vuosittain turvallisuusviikon, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta ja saada jokainen työntekijä mukaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä.
– Tarjoamme turvallisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijämme ja toimittajiemme työntekijät voivat raportoida rikkomuksista ja epäe
– Valtaosa Fiskars Groupin toimipaikoista noudattaa ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.
– Auditoimme säännöllisesti toimittajiamme. Vuonna 2023 toteutimme toimittajille 62 vastuullisuusauditointia.
– Järjestämme vuosittain turvallisuusviikon, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta ja saada jokainen työntekijä mukaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä.
– Tarjoamme turvallisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijämme ja toimittajiemme työntekijät voivat raportoida rikkomuksista ja epäeettisestä toiminnasta
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Turvallisuusviikko 2023

Järjestimme kuudennen vuotuisen Turvallisuusviikkomme syyskuussa 2023. Turvallisuusviikko kattaa kaikki toimipaikat tuotantoyksiköistä ja jakelukeskuksista toimipisteisiin ja vähittäiskauppoihin. Kaikkia toimipaikkoja kehotetaan valitsemaan yksi päivä tai koko viikko, jolloin keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen. Viikko on omistettu tiimityöskentelyn ja oppimisen edistämiselle samalla kun painotamme työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristötietoisuutta. Tänä vuonna Turvallisuusviikkomme keskittyi turvallisuuden puolesta toimimiseen 365 päivänä vuodessa, teemana I Care: Safety365. Turvalli Järjestimme kuudennen vuotuisen Turvallisuusviikkomme syyskuussa 2023. Turvallisuusviikko kattaa kaikki toimipaikat tuotantoyksiköistä ja jakelukeskuksista toimipisteisiin ja vähittäiskauppoihin. Kaikkia toimipaikkoja kehotetaan valitsemaan yksi päivä tai koko viikko, jolloin keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen. Viikko on omistettu tiimityöskentelyn ja oppimisen edistämiselle samalla kun painotamme työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristötietoisuutta. Tänä vuonna Turvallisuusviikkomme keskittyi turvallisuuden puolesta toimimiseen 365 päivänä vuodessa, teemana I Care: Safety365. Turvallisuus ei ole vain sana tai politiikka, vaan sitoumus, jonka teemme itsellemme ja toisillemme joka päivä, ympäri vuoden.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Koneturvallisuus

Maailmanlaajuinen koneturvallisuusprojektimme käynnistettiin vuonna 2023, ja tarkoituksena on lisätä koneturvatietoisuutta käyttäjien, esihenkilöiden, johdon, insinöörien ja huoltotyöntekijöiden keskuudessa. Koneturvallisuusprojektin tavoitteena on varmistaa, että noudatamme tehtaillamme koneiden suunnittelua ja muuntamista koskevia lakeja ja määräyksiä. Tehtaidemme tärkeimmät turvallisuusedustajat saivat ulkopuolista koulutusta, minkä jälkeen sisäinen koulutus siirrettiin tehdastiimeille. Vuoden 2023 loppuun mennessä kolmella tuotantoyksiköllämme on tehty koneturvallisuusauditointeja koneiden Maailmanlaajuinen koneturvallisuusprojektimme käynnistettiin vuonna 2023, ja tarkoituksena on lisätä koneturvatietoisuutta käyttäjien, esihenkilöiden, johdon, insinöörien ja huoltotyöntekijöiden keskuudessa. Koneturvallisuusprojektin tavoitteena on varmistaa, että noudatamme tehtaillamme koneiden suunnittelua ja muuntamista koskevia lakeja ja määräyksiä. Tehtaidemme tärkeimmät turvallisuusedustajat saivat ulkopuolista koulutusta, minkä jälkeen sisäinen koulutus siirrettiin tehdastiimeille. Vuoden 2023 loppuun mennessä kolmella tuotantoyksiköllämme on tehty koneturvallisuusauditointeja koneiden, työntekijöiden käytöksen ja koneiden ympärillä olevan työympäristön vaarojen tunnistamiseksi. Koneturvallisuusauditointien tulosten perusteella on tehty investointisuunnitelmia koneturvallisuuden parantamiseksi.
Näytä enemmän Näytä vähemmän