Arjesta ainutkertaista

Luomme positiivista vaikutusta ihmisten ja yhteisöjen elämänlaatuun. Haluamme näyttää esimerkkiä ja innostaa ihmisiä mukaan luomaan kestävää hyvinvointia ihmisille ja maapallolle.

Yrityksemme tarkoitus on luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Ymmärrämme vastuumme sekä työnantajana että niiden yhteisöjen jäsenenä, joissa toimimme. Olemme sitoutuneet luomaan inklusiivisen, reilun ja avoimen työkulttuurin, jossa kuuntelemme kaikkia ja kunnioitamme jokaisen ainutlaatuisuutta. 

Tiedämme, että kun kollegamme tuntevat yhteenkuuluvuutta ja jokainen huomioidaan, niin voimme myös luoda innovaatioita ja kasvaa yrityksenä. Mittaamalla työntekijöiden inklusiivisuuden kokemusta Fiskars Groupilla, voimme olla varmoja, että olemme oikealla tiellä ja teemme vaikuttavia toimenpiteitä.  

Tavoitteemme: Inklusiivisuuden kokemus parhaan 10 %:n joukossa kansainvälisten yritysten vertailuryhmässä* 

Tällä hetkellä globaali vertailuluku inklusiivisuuden kokemukselle on 80, ja yrityksemme lähtötaso on toimistotyöntekijöiden keskuudessa 72. Lähtötaso mitattiin henkilöstökyselyssämme toukokuussa 2023 ja seuraava kysely toteutetaan lokakuussa 2023.  

*Tämän hetkinen vertailutaso: 80 (Q2/2023). Vertailuluku päivittyy kuuden kuukauden välein viimeisimpään dataan perustuen ja saattaa muuttua riippuen siitä, miten maailmanlaajuinen verrokkiluku kehittyy.  

Arjesta ainutkertaista

– Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact- yrityusvastuualoitteeseen(UNGC:tä), ja vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) keskeisiin yleissopimuksia, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeita
– Käymme aktiivista ja avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa, ja tuemme paikallisia yhteisöjä. Vuonna 2021 investoimme 1 394 000 euroa paikallisiin yhteisöihin.
– Seuraamme työntekijöidemme sitoutumista ja hyvinvointia Our Voice -työntekijäkyselyillä, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin ep
– Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact- yrityusvastuualoitteeseen(UNGC:tä), ja vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) keskeisiin yleissopimuksia, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeita
– Käymme aktiivista ja avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa, ja tuemme paikallisia yhteisöjä. Vuonna 2021 investoimme 1 394 000 euroa paikallisiin yhteisöihin.
– Seuraamme työntekijöidemme sitoutumista ja hyvinvointia Our Voice -työntekijäkyselyillä, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin epäkohtia havaitessamme.
– Järjestämme koulutuksia yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyen. Kehitämme myös työntekijöillemme suunnattuja verkostoja, joita ovat esimerkiksi LGBTQ+-ryhmä ja naiset ja työelämä -ryhmä.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja puolustamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme samaa muilta. Noudatamme YK:n Global Compactia (UNGC:tä), jonka mukaisesti olemme sitoutunut vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja haitallisia toimintatapoja. Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa. Kehitämme ja noudatamme myös due diligence -menettelyä, jotta pystyisimme arvioimaan entistä paremmin ihmisoikeuksiin liittyviä käytänteitämme ja niiden vaikuttavuutta.

Fiskars Groupin toimintaohjeissa (Code of Conduct) on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten harjoitamme liiketoimintaa ee
Kunnioitamme ja puolustamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme samaa muilta. Noudatamme YK:n Global Compactia (UNGC:tä), jonka mukaisesti olemme sitoutunut vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja haitallisia toimintatapoja. Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa. Kehitämme ja noudatamme myös due diligence -menettelyä, jotta pystyisimme arvioimaan entistä paremmin ihmisoikeuksiin liittyviä käytänteitämme ja niiden vaikuttavuutta.

Fiskars Groupin toimintaohjeissa (Code of Conduct) on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten harjoitamme liiketoimintaa eettisellä tavalla. Järjestämme kaikille työntekijöillemme säännöllisesti koulutuksia liittyen ihmisoikeuksiin, kuten työoloihin, työntekijöiden oikeuksiin, korruption ja lahjonnan torjuntaan sekä työturvallisuuteen.

Edellytämme, että toimittajamme ja kumppanimme toimivat samojen arvojen ja tiukkojen eettisten normien puitteissa kuin me. Niiden on noudatettava Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeita (Supplier Code of Conduct) voidakseen harjoittaa yhteistyötä kanssamme.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Tasa-arvoinen ja inklusiivinen työpaikka

Arvomme ohjaavat meitä jokapäiväisissä päätöksissä. Ymmärrämme että sitoutuminen moninaisuuteen ja inklusiivisuuteen vaatii jatkuvaa valmiutta kuunnella, keskustella ja kehittää toimintaamme. Pyrimme määrätietoisesti tekemään kulttuuristamme aidosti kutsuvan ja osallistavan samalla kun torjumme aktiivisesti ennakkoluuloja yrityksessämme ja yhteisöissä, joissa toimimme.

Olemme muun muassa järjestäneet työntekijöillemme koulutuksia yhdessä Inklusiiv ry:n kanssa, joka luo ja jakaa tietoa monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Kehitämme myös työntekijöillemme
Arvomme ohjaavat meitä jokapäiväisissä päätöksissä. Ymmärrämme että sitoutuminen moninaisuuteen ja inklusiivisuuteen vaatii jatkuvaa valmiutta kuunnella, keskustella ja kehittää toimintaamme. Pyrimme määrätietoisesti tekemään kulttuuristamme aidosti kutsuvan ja osallistavan samalla kun torjumme aktiivisesti ennakkoluuloja yrityksessämme ja yhteisöissä, joissa toimimme.

Olemme muun muassa järjestäneet työntekijöillemme koulutuksia yhdessä Inklusiiv ry:n kanssa, joka luo ja jakaa tietoa monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta. Kehitämme myös työntekijöillemme suunnattuja verkostoja, joita ovat esimerkiksin LGBTQ+-ryhmä ja naiset ja työelämä -ryhmä.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Astioita itsenäistyville nuorille

Pitkäaikainen yhteistyömme SOS-Lapsikylän auttaa nuoria itsenäistymisen alkumetreillä. Olemme useiden vuosien ajan tukeneet SOS-Lapsikylää ja lahjoittaneet lapsikylistä omaan asuntoon muuttaville nuorille astia- ja keittövälinepaketin. Jokainen omaan asuntoonsa muuttava nuori saa laadukkaat keittiötarvikkeet ja astiat, joiden avulla arki uudessa kodissa on sujuvampaa.

Lisäksi tuemme SOS-Lapsikyliä vuosittain myymälöissämme järjestettävällä keräyksellä ja lahjoittamalla tarvikkeita esimerkiksi puutarhatalkoisiin.

Ylijäämätuotteiden lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen

Pyrimme valmistamaan tuotteita vain tarvittavan määrän, mutta joskus tuotteita jää kuitenkin yli. Meille on tärkeää, ettei yksikään valmistamamme esine päädy kaatopaikalle, joten lahjoitamme ylijääneet tuotteet hyväntekeväisyyteen. Lahjoituksissa pyrimme huomioimaan ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevat, kuten hädänalaiset lapset ja nuoret.

Fiskars Group tukee UNICEFin työtä Ukrainassa

Keväällä 2022 lahjoitimme yhdessä brändiemme kanssa 180 000 euroa UNICEFin hätäaputyöhön Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi Ukrainassa ja sen naapurimaissa. UNICEF huolehtii elintärkeistä terveyspalveluista, puhtaan veden saatavuudesta, kriittisistä tuki- ja suojapalveluista sekä lasten ja nuorten mahdollisuudesta jatkaa koulunkäyntiä. Lisäksi se huolehtii psykososiaalista tukea sodan traumatisoimille lapsille ja huoltajille.
Lahjoituksen lisäksi järjestimme keräyksen henkilökunnallemme, jonka tuloksen lupasimme tuplata. Henkilökuntakeräyksemme tuotti 25 380 euroa ja tuplauslupau
Keväällä 2022 lahjoitimme yhdessä brändiemme kanssa 180 000 euroa UNICEFin hätäaputyöhön Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi Ukrainassa ja sen naapurimaissa. UNICEF huolehtii elintärkeistä terveyspalveluista, puhtaan veden saatavuudesta, kriittisistä tuki- ja suojapalveluista sekä lasten ja nuorten mahdollisuudesta jatkaa koulunkäyntiä. Lisäksi se huolehtii psykososiaalista tukea sodan traumatisoimille lapsille ja huoltajille.
Lahjoituksen lisäksi järjestimme keräyksen henkilökunnallemme, jonka tuloksen lupasimme tuplata. Henkilökuntakeräyksemme tuotti 25 380 euroa ja tuplauslupauksen ansiosta lahjoitimme saman verran myös yrityksenä UNICEFin työhön.

Kesällä 2022 jatkoimme varainkeruuta ja keräsimme UNICEFille rahaa Get Active! -haasteemme avulla. Liikuntahaasteemme kannusti työntekijöitämme pitämään huolta terveydestään ja liikkumaan säännöllisesti. Kannustuksena lahjoitimme jokaisesta liikutusta kilometristä 0,20 euroa UNICEFin työhön Ukrainassa. Haasteeseen osallistui yli 250 työntekijää ympäri maailmaa ja heinäkuun loppuun mennessä olimme keränneet 15 000 euroa UNICEFille.
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Terveys ja turvallisuus

Työntekijöillämme on oikeus työskennellä joka päivä turvallisessa ympäristössä.
Tavoitteenamme on, ettei meillä satu lainkaan onnettomuuksia. Kannustamme kaikkia ottamaan vastuun sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen on myös olennainen osa hallintajärjestelmäämme, ja suurin osa toimipaikoistamme noudattaa ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa tämän standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.

Johtoryhmien on tarkistettava säännöllisesti, että terveys- ja turvallisuusasioihin osoitetut resurssit ovat riittävät ja terveyden ja turvallisuuden jatkuva parantaminen on olennainen osa kulttuuriamme.

Kaikilla työntekijöillä on milloin tahansa oikeus keskeyttää työskentely, jos he havaitsevat terveys- tai turvallisuusriskin. Ratkaisemme turvallisuusriskit viipymättä. Toimimme myös yhteistyössä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa, jonka tarjoaman anonyymin ja turvallisen kanavan kautta kaikki työntekijämme voivat ilmoittaa huolenaiheista, rikkomuksista ja epäeettisestä käytöksestä, jos linjajohto ei käsittele niitä asianmukaisesti.

Tavoitteemme: Ei lainkaan poissaoloihin johtavia onnettomuuksia.

Terveys ja turvallisuus

– Valtaosa Fiskars Groupin toimipaikoista noudattaa ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.
– Auditoimme säännöllisesti toimittajiamme. Vuonna 2022 toteutimme toimittajille 88 vastuullisuusauditointia.
– Järjestämme vuosittain turvallisuusviikon, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta ja saada jokainen työntekijä mukaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä.
– Tarjoamme turvallisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijämme ja toimittajiemme työntekijät voivat raportoida rikkomuksista ja epäe
– Valtaosa Fiskars Groupin toimipaikoista noudattaa ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.
– Auditoimme säännöllisesti toimittajiamme. Vuonna 2022 toteutimme toimittajille 88 vastuullisuusauditointia.
– Järjestämme vuosittain turvallisuusviikon, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta ja saada jokainen työntekijä mukaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä.
– Tarjoamme turvallisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijämme ja toimittajiemme työntekijät voivat raportoida rikkomuksista ja epäeettisestä toiminnasta
Näytä enemmän Näytä vähemmän

Turvallisuusviikko 2022

Syyskuussa järjestimme vuotuisen turvallisuusviikkomme, jonka teemana oli: ”Minä välitän. Paluu turvallisuuden perusasioihin.” Meille turvallisuusviikko on tärkeä tapa edistää työturvallisuutta ja sitouttaa jokainen työntekijä vaarojen lieventämiseen. Viikon aikana järjestettiin turvallisuuteen liittyvää toimintaa kaikille työntekijöille tehtailla, jakelukeskuksissa, myymälöissä ja toimistoissa. Turvallisuusviikko on myös muistutus siitä, että on tärkeää raportoida pienetkin turvallisuushavainnot. Viikon aikana tehtiin lähes 1 000 turvallisuushavaintoa toimipaikoissamme eri puolilla maailmaa.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2022 yritysvastuuraportissamme.

Sustainability Report 2022