Fiskars-konserni vastuullisena sijoituskohteena

Vastuullisuus on keskeinen osa edistyksellistä muotoilua – ideoinnista hankintaan, tuotantoon ja liiketoiminnan kehittämiseen. Haluamme tarjota inspiroivia ja disruptiivisia vaihtoehtoja kertakäyttökulttuurille ja tehdä ilmastotekoja vähentämällä päästöjä 1,5 asteen tulevaisuuden mukaisesti.

Vastuullisuus on yksi Fiskars-konsernin kasvustrategian mahdollistajista. Varmistamme kestävän ja kannattavan kasvun asettamalla konkreettisia ESG-tavoitteita ja kytkemällä ne päätöksentekoomme. Uskomme, että hyvin johdettu vastuullisuusohjelma luo kilpailuetua ja mahdollisuuksia, vähentää riskejä ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin luomalla innovatiivisia ratkaisuja ja auttamalla meitä houkuttelemaan ja sitouttamaan parhaita kykyjä.

Meillä on kaksi sitoumusta: “Haastamme kertakäyttökulttuuria edistyksellisellä muotoilulla” ja “Teemme arjesta ainutkertaista”. Nämä sitoumukset ohjaavat kaikkia päätöksiämme ja seuraamme edistystämme säännöllisesti.

Keskeiset ESG-luokitukset ja tunnustukset

Fiskars-konserni saavutti platinatason kestävyysluokitus EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa

Platinatason saavuttaa ainoastaan 1 prosentti arvioiduista alamme toimijoista. Globaalisti yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis luokittelee yritykset niiden ympäristöystävällisyyden, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien, etiikan ja kestävien hankintojen perusteella.

Fiskars-konserni saavutti johtavan tason CDP:n 2023 ilmastonmuutosarvioinnissa

Fiskars-konserni saavutti johtavan tason ja arvosanan A- CDP:n 2023 ilmastonmuutosarvioinnissa. Tunnustus myönnettiin raportointimme läpinäkyvyydestä ja kunnianhimoisista ilmastotoimistamme.

CDP on globaali, voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka kerää, analysoi ja pisteyttää yritysten vastuullisuustoimia ja -tavoitteita.

ESG-tavoitteet

Seuraamme ja raportoimme konsernitason ESG-tavoitteita neljännesvuosittain sekä sisäisesti että ulkoisesti. Liiketoiminta-alueemme ja globaalit toimintomme asettavat omat alatavoitteensa ja tiekarttansa, joiden avulla saavutamme korkeamman tason tavoitteet.

YMPÄRISTÖVASTUU

SOSIAALINEN VASTUU

PITKÄN AIKAVÄLIN NETTONOLLATAVOITA
Our plan is to reduce climate emissions to net zero by 2049, which also marks the Group’s 400th anniversary year. Net-zero for Fiskars Group means reducing total emissions (Scope 1,2 & 3) by at least 90%.

Vastuullisuuteen sidottu joukkovelkakirjalaina

Olemme sitoneet päästövähennystavoitteemme pitkän aikavälin rahoitusstrategiaamme lanseeraamalla vastuullisuuteen sidotun joukkovelkakirjalainan viitekehyksen ja laskemalla liikkeeseen 200 miljoonan euron debyyttijoukkovelkakirjalainamme vuonna 2023.

Joukkovelkakirjalainan taloudelliset ominaisuudet liittyvät kahden tärkeimmän ESG-tavoitteemme saavuttamiseen: Fiskars-konsernin omien toimintojen päästöjen vähentämiseen (Scope 1 ja 2) ja prosentuaaliseen osuuteen tavaran- ja palveluntoimittajista, joilla on tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Scope 3).