Vastuullinen toimittajien hallinta

Fiskars Groupilla on vahva ja läpinäkyvä toimittajaverkosto, joka sekä täyttää liiketoimintamme tarpeet sekä noudattaa yrityksen arvoja ja odotuksia koskien sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia.​

Käytämme tuotteidemme valmistuksessa monia erilaisia raaka-aineita, komponentteja ja palveluita sekä omaa ja ulkoista tuotantoa. Hankimme valmiita tuotteita eurooppalaisilta, pohjoisamerikkalaisilta ja aasialaisilta toimittajilta. Määriltään suurimmat hankintamaat ovat Kiina, Thaimaa ja Vietnam. 

Fiskars Groupissa on ollut käytössä toimittajien vastuullisuusauditointiohjelma vuodesta 2011 alkaen. Tänä aikana olemme tehneet toimittajiemme tiloissa yli 600 auditointia. Vuonna 2023 toteutimme toimittajille 62 vastuullisuusauditointia.

Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeissa (SCOC) esitetään vähimmäisvaatimukset, joita Fiskars Groupin kaikkien toimittajien on noudatettava. Vaatimukset eivät ole neuvoteltavissa. Toimintaohjeissa määritellään arvot ja periaatteet, jotka ovat Fiskars Groupin toiminnan ytimenä kaikkialla maailmassa. Toimittajien toimintaohjeissa käsitellään esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä ihmis- ja työoikeuksia. Niissä on kuvattu myös Fiskars Groupin sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin, muun muassa yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n suuntaviivoihin, Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) keskeisiin yleissopimuksiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeisiin ja YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2023 yritysvastuuraportissamme (engl.)