Vastuullinen toimittajien hallinta

Fiskars Groupilla on vahva ja läpinäkyvä toimittajaverkosto, joka sekä täyttää liiketoimintamme tarpeet sekä noudattaa yrityksen arvoja ja odotuksia koskien sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia.​

Käytämme tuotteidemme valmistuksessa monia erilaisia raaka-aineita, komponentteja ja palveluita sekä omaa ja ulkoista tuotantoa. Hankimme valmiita tuotteita eurooppalaisilta, pohjoisamerikkalaisilta ja aasialaisilta toimittajilta. Määriltään suurimmat hankintamaat ovat Kiina, Thaimaa ja Vietnam. 

Fiskars Groupissa on ollut käytössä toimittajien vastuullisuusauditointiohjelma vuodesta 2011 alkaen. Tänä aikana olemme tehneet toimittajiemme tiloissa yli 600 auditointia. Vuonna 2021 toteutimme toimittajille 81 vastuullisuusauditointia.

Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeissa (SCOC) esitetään vähimmäisvaatimukset, joita Fiskars Groupin kaikkien toimittajien on noudatettava. Vaatimukset eivät ole neuvoteltavissa. Toimintaohjeissa määritellään arvot ja periaatteet, jotka ovat Fiskars Groupin toiminnan ytimenä kaikkialla maailmassa. Toimittajien toimintaohjeissa käsitellään esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä ihmis- ja työoikeuksia. Niissä on kuvattu myös Fiskars Groupin sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin, muun muassa yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n suuntaviivoihin, Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) keskeisiin yleissopimuksiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeisiin ja YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen.

Raportoi väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta

Fiskars Groupille on tärkeää toimia eettisesti sekä noudattaa lakeja ja säännöksiä toiminnassaan. Kumppanimme ja heidän työntekijänsä voivat raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä joko Fiskars Groupin yhteyshenkilön kautta tai anonyymisti.

Ilmoituksen jättäminen anonyymisti

Jos haluat tehdä ilmoituksen anonyymisti, voit tehdä sen kirjallisesti Ethics & Compliance Helplinen kautta tai puhelimitse soittamalla Ethics & Compliance Hotline -numeroon. Kanavien ylläpidosta vastaa kumppanimme WhistleB Whistleblowing Centre AB. Huomioithan, että nämä kanavat eivät ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai tilanteisiin, joissa turvallisuus on välittömässä vaarassa.

Kumppanimme käsittelee kaikki ilmoitukset ehdottomalla luottamuksella, eikä Fiskars Groupilla ole mahdollista selvittää ilmoituksen jättäjän IP-osoitetta, puhelinnumeroa tai muita tunnistetietoja.

Jättäessäsi ilmoitusta:

  1. Kerro tai kirjaa huomiosi mahdollisimman tarkkaan, jotta asia päästään selvittämään perusteellisesti.
  2. Jos soitat puhelimitse Ethics & Compliance Hotline -numeroon, saat ilmoituksen tehdessäsi kuusinumeroisen koodin, joka sinun tulee ottaa talteen. Koodi mahdollistaa asiaan palaamisen ja selvityksen vastaanottamisen.
  3. Ilmoitukseesi vastataan seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä.
  4. Muista tarkistaa seitsemän päivän kuluttua mahdolliset lisäkysymykset käyttämästäsi ilmoituskanavasta.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä:

Vastuullisuusraportti 2020 (eng)