Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

LIIKEVAIHTO
Vuosittainen orgaaninen valuuttaneutraali kasvu noin 5 % (mid-single digit)

VERTAILUKELPOINEN EBIT-MARGINAALI
Noin 15 % (mid-teen), ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, vuoden 2025 loppuun mennessä

RAHAVIRTA
Vapaa rahavirta / tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ≥ 80 %

TASE
Nettovelka / EBITDA (liukuva 12 kk) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ≤ 2,5X

 

 

Osinko
Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Taloudellisten tavoitteiden seuranta

202120222023VIIMEISET 12 KK
Q1 2024
VIIMEISET
3 VUOTTA
LIIKEVAIHTO+14,2 %+1,7 %-9,7 %-7,8 %CAGR. -0,3 %
EBIT12,3 %12,1 %9,8 %9,1 %10,9 %
RAHAVIRTA109 %Neg.231 %208 %56 %
TASE0,7X1,5X2,5X2,9X1,5X