Tarjoamme sinulle

Kehitys ja urapolut 

Fiskars Groupin työntekijät ovat oman arkensa asiantuntijoita. Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan oppimiseen tarjoamalla monenlaisia mahdollisuuksia ja työkaluja oman osaamisen ja uran rakentamiseen. Tarjoamme uusia mahdollisuuksia osaajillemme ja tuemme työssä oppimista.

Meillä on useita väyliä jatkuvaan kehittymiseen, harjoitteluohjelmista ja kursseista valmennukseen ja mentorointiin. Koko Fiskars Groupin kattava oppimista ja kehittymistä tukeva ohjelmamme tukee myös liiketoimintaamme; sen avulla varmistamme, että jokaisella on työssään tarvittavat taidot.

Johtajuus

Uskomme arvopohjaiseen johtamiseen. Uskomme, että henkilökohtaisten arvojemme on vastattava niitä yhteisiä arvoja, joita vaalimme Fiskars Groupissa. Johtajiemme tukena on kehitysohjelma, joka yhtäältä auttaa vastaamaan liiketoiminnan haasteisiin ja toisaalta ohjaa henkilöstömme tukemisessa, inspiroimisessa ja sitouttamisessa. Haluamme auttaa osaajiamme menestymään alati muuttuvassa arjessa.

Joustavat työskentelytavat

Kannustamme työntekijöitä arvioimaan itse, missä ja milloin he kokevat tekevänsä työnsä parhaiten. Useimmissa toimistotehtävissä kannustamme joustavaan lähi- ja etätyön vuorotteluun, ja myymälöissä ja tuotannossa kiinnitämme erityistä huomiota kunnollisiin ja inspiroiviin työolosuhteisiin.

Turvallisuus

Välitämme kollegoidemme, asiakkaidemme ja vierailijoidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että kaikilla on fyysisesti ja emotionaalisesti turvallinen työympäristö. Tämä on meille ehdottoman tärkeää.

Palkitseminen

Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyisen peruspalkan ja kokonaispalkisemisen tason, perustuen paikallisiin käytäntöihin, vastuualueeseen ja työsuoritukseen. Meillä on yhteiset konserninlaajuiset periaatteet, jotka ohjaavat palkitsemista. Noudatamme aina paikallisia lakeja varmistaaksemme, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

7 162

TYÖNTEKIJÄÄ

29

MAATA

70

KANSALLISUUTTA

45 %

tiimeistä naisten johtamia

450

OMAA MYYMÄLÄÄ

Moninaisuus ja inklusiivisuus

Tavoitteemme on tehdä arjesta ainutkertaista. Arki on kaikille erilaista. Arkeamme määrittää se, mitä teemme, missä asumme, ketä rakastamme ja miten ajattelemme.

Kannustamme kaikkia tuomaan esiin omat arkipäivän kokemuksensa ja näkökulmansa avoimessa ja turvallisessa ympäristössä, jossa kaikki tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Vaalimme moninaisuutta ja arvostamme jokaisen yksilön ainutlaatuista ominaisuuksien kirjoa. Kun tutkimme, opimme ja luomme yhdessä, voimme vaikuttaa positiivisesti paitsi omaan arkeemme myös meitä ympäröivään maailmaan.

  • Fiskars Group tarjoaa työnantajana tasavertaiset mahdollisuudet. Uskomme, että työvoimamme moninaisuus on tärkeää liiketoiminnan menestymiselle. Tuomitsemme kaikenlaisen rasismin ja syrjinnän. Kannustamme ilmoittamaan huolenaiheista ja tuemme työntekijöitä, jotka kokevat tulleensa väärinkohdelluiksi.