Vastuullisuuden hallinta

Fiskars Groupilla on vastuullisuuden johtamis- ja hallintomalli, jonka tavoitteena on selkeät vastuu- ja painopistealueet.

Uskomme, että selkeiden vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen on sekä ihmisten että planeetan kannalta oikea valinta ja myös edellytys liiketoiminnan kasvulle tulevaisuudessa.

Fiskars Groupilla on käytössä vastuullisuuden hallinnan malli, jonka tavoitteena ovat selkeät vastuu- ja painopistealueet koko yrityksessä.

Päivitimme vastuullisuuden hallinnan mallimme samalla, kun päivitimme ESG-strategiamme (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) vuonna 2022. Roolin selkeyttämiseksi konsernin vastuullisuustiimi on nimetty uudelleen konsernin ESG-strategia- ja johtamistiimiksi. ESG-tekijöillä on yhteys kaikkeen päätöksentekoomme, ja tämä yhteys on otettu huomioon päivitetyssä hallintomallissamme.

Hallitus arvioi ja hyväksyy ESG:n ja vastuullisuuden tahtotilan, sitoumukset ja tavoitteet vuosittain. Hallitus myös seuraa edistymistä sitoumuksissamme ja tavoitteiden saavuttamisessa neljännesvuosittain. Tarkastusvaliokunnalla on neuvoa-antava rooli ESG-strategiaa ja -johtamista koskevissa asioissa Fiskars-konsernissa. Valiokunta arvioi edistymistä strategiassa ja vastuullisuusvaatimusten täyttämisessä sekä ehdottaa hallitukselle asioita hyväksyttäväksi.

Fiskars-konsernin johtoryhmä arvioi ja hyväksyy ESG-asioihin ja vastuullisuuteen liittyvät periaatteet, sitoumukset, etenemissuunnitelmat ja tavoitteet. Johtoryhmä varmistaa, että ESG-asiat ja vastuullisuus on sisällytetty yhtiön yleiseen strategiaan, ja vastaa tavoitteiden saavuttamisesta. Sitoumusten ja tavoitteiden edistymistä ja toteuttamista seurataan kuukausittain. Talousjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on yleinen vastuu vastuullisuusasioiden edistämisestä johtoryhmässä.

Konsernin ESG-strategia- ja johtamistiimillä
on keskeistä asiantuntemusta ja osaamista vastuullisuusasioissa. Se havainnoi trendejä, seuraa sääntelyn kehitystä, edistää ESG-strategiaa ja vahvistaa sitoutumista vastuullisuuteen Fiskars-konsernissa. Tiimi tukee liiketoiminta-alueita ja globaaleja toimintoja ESG-tavoitteiden ja keskeisten suorituskykymittareiden asettamisessa liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen tasolla. Lisäksi se tukee koko organisaatiota hallituksen ja johtoryhmän asettamien tahtotilojen, sitoumusten ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tiimi myös kokoaa ja yhdistelee liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen tietoja edistymisen yleistä raportointia varten.

ESG-johtoryhmä
on toimintojen välinen ryhmä, joka tukee konsernin ESG-strategia- ja johtamistiimiä mahdollistamalla strategisen päätöksenteon, joka koskee liiketoiminta-alueiden ja toimintojen tasolla vaadittuja valintoja vastuullisuusaiheissa (esim. priorisointi ja etenemissuunnitelmat). ESG-johtoryhmä yhtenäistää ja priorisoi toimintoja Fiskars-konsernin vastuullisuusohjelmaa varten sekä arvioi etenemissuunnitelmia ja tuloksia sitoumuksiimme ja konsernitason tavoitteisiimme verrattuna.

Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot
sisällyttävät sitoumukset ja tavoitteet toimintoihinsa ja liiketoiminta- ja investointisuunnitelmiinsa. Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot asettavat omat alatavoitteensa, jotka tukevat konsernin ylemmän tason tavoitteiden saavuttamista. Nämä toiminnot myös seuraavat edistymistään sitoumustensa, tavoitteidensa ja etenemissuunnitelmiensa osalta.

Lisätietoa vastuullisuussitoumuksistamme, tavoitteista ja toimenpiteistä on vuoden 2023 yritysvastuuraportissamme (engl.)