Johtoryhmän palkitseminen

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitetaso on 40–50 % vuosipalkasta. Ansaintakriteerit liittyvät konsernin taloudellisiin  tavoitteisiin.

Suomessa asuvilla konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 16–20 %:a johtajien edellisen vuoden vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen eläkeiän mukaisesti. Muualla kuin Suomessa asuvien johtoryhmän jäsenten eläke-edut perustuvat kunkin maan käytäntöihin.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuonna 2022 yhteensä 6 207 301 euroa.

Johtoryhmän jäsenten (poislukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) palkat ja palkkiot 2022

 2022
Peruspalkka, euroa2 302 609
Lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan perustuvat palkkiot, euroa1 018 040
Pitkän aikavälin kannustinohjelmaan
perustuvat palkkiot, euroa
1 903 745
Verotettavat etuudet, euroa146 885
Muut maksut (esimerkiksi allekirjoituspalkkiot, erokorvaukset)836 022
Yhteensä, euroa6 207 301
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen, euroa135 158

Taulukon luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuoden 2022 palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2022 (poislukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen):

  • Tina Andersson 28.2.2022 asti
  • Christian Bachler
  • Risto Gaggl
  • Johan Hedberg
  • Tuomas Hyyryläinen
  • Niklas Lindholm 28.2.2022 asti
  • Anna Mindelöf 1.3.2022 alkaen
  • Päivi Timonen
  • Charlene Zappa 17.1.2022 alkaen