Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitetaso on 40–50 % vuosipalkasta. Ansaintakriteerit liittyvät konsernin taloudellisiin  tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin strategisiin tavoitteisiin.

Suomessa asuvilla konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 16–20 %:a johtajien edellisen vuoden vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen eläkeiän mukaisesti. Muualla kuin Suomessa asuvien johtoryhmän jäsenten eläke-edut perustuvat kunkin maan käytäntöihin.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuonna 2020 yhteensä 2 198 755 euroa.

Johtoryhmän jäsenten (poislukien toimitusjohtaja) palkat ja palkkiot 2020

 20202019 
Peruspalkka, euroa1 900 9041 721 044 
Lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan perustuvat palkkiot, euroa162 266472 921 
Pitkän aikavälin kannustinohjelmaan
perustuvat palkkiot, euroa
0335 960 
Verotettavat etuudet, euroa135 585112 679 
Yhteensä, euroa2 198 7552 642 604 
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen, euroa182 966226 851 

Taulukon luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat ja palkkiot on esitetty ansaintaperusteisesti Fiskarsin tilinpäätöksen 2020 liitetiedoissa.

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2020 (poislukien toimitusjohtaja):

  • Tiina Andersson, 17.3.2020 alkaen
  • Christian Bachler
  • James Brouillard, 20.4.2020 alkaen
  • Risto Gaggl
  • Johan Hedberg
  • Tuomas Hyyryläinen
  • Niklas Lindholm
  • Sari Pohjonen
  • Maija Taimi
  • Päivi Timonen

Päivitetty 16.6.2021