Johtoryhmän palkitseminen

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitetaso on 40–50 % vuosipalkasta. Ansaintakriteerit liittyvät konsernin taloudellisiin  tavoitteisiin.

Suomessa asuvilla konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 16–20 %:a johtajien edellisen vuoden vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen eläkeiän mukaisesti. Muualla kuin Suomessa asuvien johtoryhmän jäsenten eläke-edut perustuvat kunkin maan käytäntöihin.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuonna 2023 yhteensä 2 690 887 euroa.

Johtoryhmän jäsenten (poislukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) palkat ja palkkiot 2023

 2023
Peruspalkka, euroa1 587 135
Lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan perustuvat palkkiot, euroa55 213
Pitkän aikavälin kannustinohjelmaan
perustuvat palkkiot, euroa
732 170
Verotettavat etuudet, euroa106 783
Muut maksut (esimerkiksi allekirjoituspalkkiot, erokorvaukset)209 586
Yhteensä, euroa2 690 887
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen, euroa17 472

Taulukon luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuoden 2023 palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2023 (poislukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen):

  • Christian Bachler
  • Johan Hedberg 12.9.2023 asti
  • Tuomas Hyyryläinen 31.5.2023 asti
  • Gennady Jilinki
  • Anna Mindelöf
  • Aamir Shaukat 10.7.2023 alkaen
  • Charlene Zappa 12.9.2023 asti