Johtoryhmän palkitseminen

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitetaso on 40–50 % vuosipalkasta. Ansaintakriteerit liittyvät konsernin taloudellisiin  tavoitteisiin.

Suomessa asuvilla konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 16–20 %:a johtajien edellisen vuoden vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen eläkeiän mukaisesti. Muualla kuin Suomessa asuvien johtoryhmän jäsenten eläke-edut perustuvat kunkin maan käytäntöihin.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuonna 2021 yhteensä 4 170 600 euroa.

Johtoryhmän jäsenten (poislukien toimitusjohtaja) palkat ja palkkiot 2021

 20212020
Peruspalkka, euroa2 437 0481 900 904
Lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan perustuvat palkkiot, euroa1 561 630162 266
Pitkän aikavälin kannustinohjelmaan
perustuvat palkkiot, euroa
00
Verotettavat etuudet, euroa171 922135 585
Yhteensä, euroa4 170 6002 198 755
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen, euroa208 191182 966

Taulukon luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat ja palkkiot on esitetty ansaintaperusteisesti Fiskarsin tilinpäätöksen 2021 liitetiedoissa.

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2021 (poislukien toimitusjohtaja):

 • Tina Andersson
 • Christian Bachler
 • James Brouillard
 • Risto Gaggl
 • Johan Hedberg
 • Tuomas Hyyryläinen
 • Niklas Lindholm
 • Sari Pohjonen 13.8.2021 asti
 • Jussi Siitonen 16.8.2021 alkaen
 • Maija Taimi 18.2.2021 asti
 • Päivi Timonen